Raadsvergadering

maandag 22 juni 2020 20:00 - 22:30
Locatie:
Halte Democratie, Havenkade-west 1 te Winschoten
Voorzitter:
Burgemeester Cora-Yfke Sikkema
Toelichting:

Dit betreft een fysieke vergadering, volgens de maatregelen in verband met corona. Dat betekent dat er geen publiek wordt toegelaten in Halte Democratie.
Eventuele insprekers kunnen hun bijdrage uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vergadering schriftelijk indienen (zie toelichting aan het einde van deze agenda).

Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:01:50 - 00:01:57 - Cora-Yfke Sikkema
 • 2


  00:04:59 - 00:05:13 - Linda Bolderman-Lesterhuis
  00:05:13 - 00:05:16 - Cora-Yfke Sikkema
  00:05:28 - 00:05:34 - Harold de Groot
  00:06:02 - 00:06:06 - Tim van Bostelen
  00:06:11 - 00:06:18 - Engel Modderman
  00:06:18 - 00:06:19 - Cora-Yfke Sikkema
  00:06:19 - 00:06:20 - Engel Modderman
 • 3

  00:07:22 - 00:08:35 - Cora-Yfke Sikkema
 • 3.a
 • 3.b
 • 4
 • 5
 • 6


  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de voorgestelde wijze van afhandeling van de ingekomen stukken.


  Besluit
  In te stemmen met de voorgestelde wijze van afhandeling van de ingekomen stukken.

  00:08:35 - 00:08:52 - Gert Jan Bolt
  00:09:03 - 00:09:16 - Engel Modderman
  00:09:17 - 00:10:21 - Cora-Yfke Sikkema
 • 7
 • 8

  00:36:17 - 00:36:18 - Inspreker raad
  00:36:18 - 00:38:44 - Alida Michels
  00:38:44 - 00:39:16 - Cora-Yfke Sikkema
  00:39:16 - 00:39:19 - Alida Michels
  00:39:24 - 00:39:39 - Cora-Yfke Sikkema
  00:39:39 - 00:39:40 - Inspreker raad
  00:39:42 - 00:40:00 - Ger Klein
  00:40:00 - 00:40:00 - Inspreker raad
  00:42:20 - 00:42:54 - Alida Michels
  00:42:54 - 00:42:54 - Cora-Yfke Sikkema
 • 8.a


  Voorgesteld besluit

  1.    De heer G. (Gert) Engelkens tot wethouder van de gemeente Oldambt te benoemen;
  2.    De tijdsbesteding van de betrekking vast te stellen op 1 fte.


  Besluit
  1.    De heer G. (Gert) Engelkens tot wethouder van de gemeente Oldambt te benoemen; 2.    De tijdsbesteding van de betrekking vast te stellen op 1 fte.

  Genomen raadsbesluiten
  Omschrijving
  Tussentijdse benoeming G. Engelkens tot wethouder

  00:10:21 - 00:11:58 - Hilbert Flokstra
  00:12:09 - 00:18:35 - Cora-Yfke Sikkema
  00:19:04 - 00:20:26 - Fokke Fennema
  00:20:26 - 00:20:28 - Cora-Yfke Sikkema
  00:29:10 - 00:29:17 - Gert Jan Bolt
  00:29:23 - 00:29:47 - Jurrie Nieboer
  00:29:47 - 00:29:48 - Cora-Yfke Sikkema
  00:29:48 - 00:29:48 - Jurrie Nieboer
  00:30:28 - 00:31:29 - Inspreker raad
  00:31:29 - 00:32:29 - Cora-Yfke Sikkema
  00:32:29 - 00:32:46 - Gert Engelkens
  00:32:57 - 00:33:02 - Cora-Yfke Sikkema
 • 8.b


  Voorgesteld besluit

  tot raadscommissielid te benoemen:

  - voor de fractie van Gemeentebelangen Oldambt:
  Mevrouw S.A. (Sandra) Klein.


  Besluit
  tot raadscommissielid te benoemen: \- voor de fractie van Gemeentebelangen Oldambt: Mevrouw S\.A\. \(Sandra\) Klein\.

  Genomen raadsbesluiten
  Omschrijving
  Benoeming raadscommissielid

  00:35:34 - 00:36:02 - Cora-Yfke Sikkema
 • 8.c


  Voorgesteld besluit

  De uitgaven fractieondersteuning 2019 als volgt vast te stellen:

  PvdA € 1.418,60

  VCP € 1.123,91

  Partij voor het Noorden € 459,97

  CDA € 40,00

  VVD € 422,49

  D66 € 0,00

  Christen Unie € 80,99

  Oldambt Actief € 254,10

  GBO € 1.542,85 (deels tlv eigen budget GBO)


  Besluit
  De uitgaven fractieondersteuning 2019 als volgt vast te stellen: PvdA € 1.418,60 VCP € 1.123,91 Partij voor het Noorden € 459,97 CDA € 40,00 VVD € 422,49 D66 € 0,00 Christen Unie € 80,99 Oldambt Actief € 254,10 GBO € 1.542,85 (deels tlv eigen budget GBO)

  Genomen raadsbesluiten
  Omschrijving
  Verantwoording fractievergoeding 2019
 • 8.d


  Voorgesteld besluit

  1. De griffie te verzelfstandigen en in zijn geheel onder de verantwoordelijkheid van de Raad te laten vallen. Hierbij wordt de Griffie als geheel buiten de ambtelijke organisatie geplaatst rechtstreeks onder de Raad, vergelijkbaar aan de positionering van de griffier.
  2. Het delegatiebesluit vast te stellen, waarmee de werkgeversbevoegdheden van de raad worden gedelegeerd aan de werkgeverscommissie,
  3. De ‘Instructie voor de griffier gemeente Oldambt 2020’ vast te stellen
  4. De Verordening Werkgeverscommissie Griffier te wijzigen, waarbij:
   Artikel 1 lid 1 wordt gewijzigd in:
   De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige werknemers van de griffie;
   Artikel 1 wordt uitgebreid met een lid 3 luidende:
   3. De werkgeverscommissie machtigt de haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel aan de griffier.


  Besluit
  1. De griffie te verzelfstandigen en in zijn geheel onder de verantwoordelijkheid van de Raad te laten vallen. Hierbij wordt de Griffie als geheel buiten de ambtelijke organisatie geplaatst rechtstreeks onder de Raad, vergelijkbaar aan de positionering van de griffier. 2. Het delegatiebesluit vast te stellen, waarmee de werkgeversbevoegdheden van de raad worden gedelegeerd aan de werkgeverscommissie, 3. De ‘Instructie voor de griffier gemeente Oldambt 2020’ vast te stellen 4. De Verordening Werkgeverscommissie Griffier te wijzigen, waarbij: ++Artikel 1 lid 1 wordt gewijzigd in++: De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige werknemers van de griffie; ++Artikel 1 wordt uitgebreid met een lid 3 luidende++: 3\. De werkgeverscommissie machtigt de haar overgedragen bevoegdheden ten aanzien van het griffiepersoneel aan de griffier\.

  Genomen raadsbesluiten
  Omschrijving
  Verzelfstandiging griffie
 • 8.e


  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de genomen maatregelen zoals verwoord in de
  Aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet over 2019


  Besluit
  In te stemmen met de genomen maatregelen zoals verwoord in de Aanvraag Vangnetuitkering Participatiewet over 2019

  Genomen raadsbesluiten
  Omschrijving
  Vangnetuitkering 2019
 • 8.f
 • 8.f.1


  Voorgesteld besluit

  De jaarrekening 2019 van Publiek Vervoer voor kennisgeving aan te nemen.


  Besluit
  De jaarrekening 2019 van Publiek Vervoer voor kennisgeving aan te nemen.

  Genomen raadsbesluiten
  Omschrijving
  Jaarrekening 2019 Publiek Vervoer
 • 8.f.2


  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de ontwerp-meerjarenbegroting Publiek Vervoer 2021-2024 en het bestuur van Publiek Vervoer hierover informeren;
  2. Het bestuur van Publiek Vervoer te melden, dat vanwege de noodzakelijke gemeentelijke bezuinigingen, een bezuiniging op de gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer de komende tijd wordt overwogen.


  Besluit
  1. In te stemmen met de ontwerp-meerjarenbegroting Publiek Vervoer 2021-2024 en het bestuur van Publiek Vervoer hierover informeren; 2. Het bestuur van Publiek Vervoer te melden, dat vanwege de noodzakelijke gemeentelijke bezuinigingen, een bezuiniging op de gemeenschappelijke regeling Publiek Vervoer de komende tijd wordt overwogen.

  Genomen raadsbesluiten
  Omschrijving
  Ontwerp-meerjarenbegroting 2021-2024 Publiek Vervoer
 • 8.g


  Voorgesteld besluit

  geen zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2021 van het Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost-Groningen (SOZOG).


  Besluit
  geen zienswijze in te dienen over de conceptbegroting 2021 van het Samenwerkingsverband afvalstoffenverwijdering Oost- en Zuidoost-Groningen (SOZOG).

  Genomen raadsbesluiten
  Omschrijving
  Zienswijze conceptbegroting SOZOG 2021
 • 8.h


  Voorgesteld besluit

  1. De voorlopige begroting 2021 van de GR Afeer voor kennisgeving
      aan te nemen.
  2. Het bestuur van Afeer te melden, dat vanwege de noodzakelijke
      gemeentelijke bezuinigingen, een bezuiniging op de
      gemeenschappelijke regeling Afeer de komende tijd wordt
      overwogen.
  3. Een zienswijze in te dienen op de begroting 2021 waarbij het bestuur
      van Afeer wordt verzocht op korte termijn een impact analyse te
      maken van de gevolgen van het coronavirus voor de bedrijfsvoering van
      Afeer.


  Besluit
  1\. De voorlopige begroting 2021 van de GR Afeer voor kennisgeving     aan te nemen. 2\. Het bestuur van Afeer te melden\, dat vanwege de noodzakelijke     gemeentelijke bezuinigingen, een bezuiniging op de     gemeenschappelijke regeling Afeer de komende tijd wordt     overwogen. 3\. Een zienswijze in te dienen op de begroting 2021 waarbij het bestuur     van Afeer wordt verzocht op korte termijn een impact analyse te     maken van de gevolgen van het coronavirus voor de bedrijfsvoering van     Afeer.

  Genomen raadsbesluiten
  Omschrijving
  Begroting Afeer 2021
 • 8.i


  Voorgesteld besluit

  1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid bezwaar in te dienen tegen de jaarrekening 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Volkskredietbank Noord-Oost Groningen;
  2. Kennis te nemen van het toekomstplan Volkskredietbank 2021-2024;
  3. Een zienswijze in te dienen en daarin op te nemen dat vanwege de noodzakelijke gemeentelijke bezuinigingen, een bezuiniging op de gemeenschappelijke regeling Volkskredietbank de komende tijd wordt overwogen.


  Besluit
  1. Geen gebruik te maken van de mogelijkheid bezwaar in te dienen tegen de jaarrekening 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Volkskredietbank Noord-Oost Groningen; 2. Kennis te nemen van het toekomstplan Volkskredietbank 2021-2024; 3. Een zienswijze in te dienen en daarin op te nemen dat vanwege de noodzakelijke gemeentelijke bezuinigingen, een bezuiniging op de gemeenschappelijke regeling Volkskredietbank de komende tijd wordt overwogen.

  Genomen raadsbesluiten
  Omschrijving
  Jaarstukken en ontwerpbegroting VKB
 • 8.j
 • 9
 • 9.a


  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het voornemen van Enexis om ter versterking van hun eigen kapitaal totaal € 500 miljoen aan te trekken via een converteerbare hybride aandeelhouderslening naar rato van ieders aandeelbezit, alleen indien van voldoende interesse sprake is.
  2. Akkoord te gaan met het concrete verzoek van Enexis om overeenkomstig ons aandelenbezit van 878.456 aandelen (0,5869%) voor € 2.934.404 deel te nemen in de aandeelhouderslening.
  3. Akkoord te gaan om de rentevergoeding op de aandeelhouders lening van ca 2%; € 60.000 en de mogelijke extra middelen die via het gemeentefonds worden ontvangen, in te zetten voor een eventuele lagere jaarlijkse dividenduitkering door Enexis.
  4. Akkoord te gaan om Enexis zo snel mogelijk, doch uiterlijk 15 juli, te informeren middels het formulier 'Bijlage C - Mededeling voorgenomen collegebesluit' (ingevuld en getekend door het college).


  Besluit
  1. Kennis te nemen van het voornemen van Enexis om ter versterking van hun eigen kapitaal totaal € 500 miljoen aan te trekken via een converteerbare hybride aandeelhouderslening naar rato van ieders aandeelbezit, alleen indien van voldoende interesse sprake is. 2. Akkoord te gaan met het concrete verzoek van Enexis om overeenkomstig ons aandelenbezit van 878.456 aandelen (0,5869%) voor € 2.934.404 deel te nemen in de aandeelhouderslening. 3. Akkoord te gaan om de rentevergoeding op de aandeelhouders lening van ca 2%; € 60.000 en de mogelijke extra middelen die via het gemeentefonds worden ontvangen, in te zetten voor een eventuele lagere jaarlijkse dividenduitkering door Enexis. 4. Akkoord te gaan om Enexis zo snel mogelijk, doch uiterlijk 15 juli, te informeren middels het formulier 'Bijlage C - Mededeling voorgenomen collegebesluit' (ingevuld en getekend door het college).

  Genomen raadsbesluiten
  Omschrijving
  Enexis - Converteerbare hybride aandeelhouderslening

  00:44:14 - 00:44:16 - Inspreker raad
  00:44:16 - 00:46:23 - Jan Kenter
  00:46:24 - 00:46:28 - Cora-Yfke Sikkema
  00:46:29 - 00:47:32 - Linda Bolderman-Lesterhuis
  00:47:33 - 00:47:37 - Cora-Yfke Sikkema
  00:47:37 - 00:48:01 - Nico Postmus
  00:48:02 - 00:48:25 - Cora-Yfke Sikkema
  00:48:33 - 00:49:06 - Erich Wünker
  00:49:07 - 00:50:35 - Cora-Yfke Sikkema
 • 9.b

  Moties
  Omschrijving
  Opvang Alleenstaande Vluchtelingenkinderen Griekenland
  Vluchtelingenkinderen
  Zo herverdelen maakt de problemen nog groter

  00:50:35 - 00:53:28 - Ger Klein
  00:53:28 - 00:53:31 - Cora-Yfke Sikkema
  00:53:32 - 00:53:37 - Jurrie Nieboer
  00:53:38 - 00:55:41 - Engel Modderman
  00:55:43 - 00:56:10 - Jurrie Nieboer
  00:56:11 - 00:56:19 - Cora-Yfke Sikkema
  00:56:20 - 00:57:51 - Ger Klein
  00:57:57 - 00:58:25 - Engel Modderman
  00:58:25 - 00:58:27 - Cora-Yfke Sikkema
  00:58:39 - 00:58:41 - Inspreker raad
  00:58:41 - 00:58:43 - Erich Wünker
  00:59:15 - 01:00:16 - Cora-Yfke Sikkema
  01:00:16 - 01:00:24 - Hilbert Flokstra
  01:00:24 - 01:00:27 - Cora-Yfke Sikkema
  01:00:38 - 01:05:14 - Harma Nobbe
  01:05:14 - 01:05:22 - Cora-Yfke Sikkema
  01:05:22 - 01:09:02 - Fokke Fennema
  01:09:02 - 01:09:04 - Cora-Yfke Sikkema
  01:09:36 - 01:09:40 - Inspreker raad
  01:09:40 - 01:09:42 - Alida Michels
  01:12:06 - 01:12:51 - Gert Jan Bolt
  01:12:52 - 01:12:53 - Inspreker raad
  01:13:06 - 01:13:40 - Alida Michels
  01:13:40 - 01:13:42 - Cora-Yfke Sikkema
  01:13:49 - 01:14:26 - Linda Bolderman-Lesterhuis
  01:14:26 - 01:14:27 - Inspreker raad
  01:14:27 - 01:15:43 - Alida Michels
  01:15:45 - 01:16:36 - Gert Jan Bolt
  01:16:36 - 01:16:37 - Inspreker raad
  01:16:37 - 01:16:37 - Cora-Yfke Sikkema
  01:16:40 - 01:16:45 - Inspreker raad
  01:16:45 - 01:17:15 - Alida Michels
  01:17:15 - 01:17:15 - Cora-Yfke Sikkema
  01:17:20 - 01:18:26 - Tim van Bostelen
  01:18:29 - 01:20:24 - Engel Modderman
  01:20:24 - 01:20:29 - Cora-Yfke Sikkema
  01:20:29 - 01:21:44 - Ger Klein
  01:21:44 - 01:21:47 - Cora-Yfke Sikkema
  01:21:47 - 01:22:06 - Harold de Groot
  01:22:06 - 01:22:10 - Cora-Yfke Sikkema
  01:22:10 - 01:22:11 - Harold de Groot
  01:22:30 - 01:22:31 - Cora-Yfke Sikkema
  01:22:31 - 01:22:33 - Harold de Groot
  01:22:33 - 01:23:11 - Nico Postmus
  01:23:27 - 01:26:26 - Cora-Yfke Sikkema
  01:26:59 - 01:27:24 - Harma Nobbe
  01:27:24 - 01:28:37 - Fokke Fennema
  01:28:39 - 01:29:25 - Gert Jan Bolt
  01:29:27 - 01:29:36 - Cora-Yfke Sikkema
  01:29:37 - 01:29:59 - Ger Klein
  01:29:59 - 01:30:01 - Cora-Yfke Sikkema
  01:30:02 - 01:30:14 - Linda Bolderman-Lesterhuis
  01:30:14 - 01:30:15 - Cora-Yfke Sikkema
  01:31:20 - 01:31:23 - Inspreker raad
  01:31:23 - 01:31:54 - Alida Michels
  01:31:54 - 01:31:58 - Cora-Yfke Sikkema
  01:31:58 - 01:32:12 - Harma Nobbe
  01:32:12 - 01:32:44 - Cora-Yfke Sikkema
 • 10

  Inspreekrecht - schriftelijk in verband met het coronavirus
  U kunt schriftelijk inspreken op agendapunten die niet eerder zijn besproken tijdens een commissievergadering.

  Insprekers kunnen hun bijdrage uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vergadering schriftelijk indienen bij de griffier Jelte van der Meer: jelte.vandermeer@gemeente-oldambt.nl. Hij zorgt er dan voor dat deze bijdragen tijdig worden doorgezonden naar de raadsleden en de raadscommissieleden en tevens als bijlage op de raadsagenda worden geplaatst.

  De vergaderstukken kunt u bekijken op www.gemeente-oldambt.nl/gemeenteraad

  De vergadering is live en na afloop te bekijken via www.gemeente-oldambt.nl/gemeenteraad