Rondetafelgesprek

De Presentatie en het Gesprek

dinsdag 3 november 2020 20:00 - 23:00
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
De heer J.B. Knapp
Toelichting:

Omschrijving:
In verband met de Coronamaatregelen wordt er digitaal vergaderd. Hierdoor is het niet mogelijk de vergadering fysiek bij te wonen. De vergadering wordt live uitgezonden via onderstaande link. https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.

De Presentatie:
Hier is ruimte voor presentaties van het college, maar ook van bewonersorganisaties (kernenbeleid), instellingen (gemeenschappelijke regelingen), ed.

Het Gesprek:
Hierin worden de raadsvoorstellen, beleidsnota’s ed. geagendeerd, waarover de raad meer informatie wenst. Inwoners, instellingen en bedrijven, die bijvoorbeeld bij de voorbereiding zijn betrokken, kunnen gericht worden uitgenodigd om aan tafel te zitten.

Inspreken:
Inwoners kunnen digitaal inspreken over onderwerpen die de raad aangaan
en over agendapunt 7 van de agenda. Aanmelden kan tot dinsdag 3
november 12.00 uur via griffie@noordwijk.nl. Aangemelde inspreker krijgen
voor de vergadering uitleg over het digitaal inspreken.

Agendapunten