Raadsgroep fusie

woensdag 5 september 2018 20:00 - 22:00
Locatie:
Raadzaal Noordwijk
Voorzitter:
T.T. Visser-Danser
Toelichting:

De gemeenteraden van Noordwijkerhout en Noordwijk hebben een Raadsgroep ingesteld voor de bespreking van onderwerpen ter
voorbereiding van de fusie.
De Raadsgroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle fracties van beide gemeenten en haar adviseurs. De vergaderingen zijn openbaar en worden
om en om gehouden in Noordwijkerhout en Noordwijk.
U bent van harte welkom op woensdag 5 september 2018 om 20:00 uur in
de raadzaal van het gemeentehuis van Noordwijk

Agenda documenten:

Agendapunten