Rondetafelgesprek

Digitale Themabijeenkomst

woensdag 16 september 2020 20:00 - 22:00
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Mevrouw A.E.M. Warmerdam
Toelichting:

In verband met de Coronamaatregelen wordt er digitaal vergaderd. Hierdoor is het niet mogelijk de vergadering fysiek bij te wonen. De vergadering wordt live uitgezonden via onderstaande link. https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De Themabijeenkomst: Hier worden onderwerpen besproken die niet op de raadsagenda staan, maar waar de raad wel mee aan de slag wil. Deze vorm biedt ruimte om kaderstellend bezig te zijn, zoals een brainstormsessie over een bepaald onderwerp. De raad kan stakeholders uitnodigen om deel te nemen aan het thema.
Inspreken Inwoners kunnen digitaal inspreken over de geagendeerde onderwerpen. Aanmelden kan tot woensdag 16 september 12.00 uur via griffie@noordwijk.nl. Aangemelde insprekers krijgen voor de vergadering uitleg over het digitaal inspreken.

Uitzending

Agendapunten