Raadsvergadering

donderdag 19 april 2018 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal Noordwijkerhout
Voorzitter:
drs. G. Goedhart
Toelichting:

Hierbij nodig ik u uit voor de openbare raadsvergadering op 19 april 2018. De vergadering vangt aan om 20.00 uur. Wij verzoeken u om uw vragen voor het agendapunt ‘actuele politieke vragen’ uiterlijk dinsdagochtend 17 april in te dienen bij de griffier. Tevens verzoek ik u eventuele correcties, aanvullingen of opmerkingen over de besluitenlijst van de vorige raadsvergadering uiterlijk één dag voor het houden van de vergadering door te geven aan de griffier. U bent van harte welkom in de raadzaal van het gemeentehuis; ingang via het bordes.

Uitzending

Agendapunten