Debatraad

dinsdag 16 april 2019 20:00 - 22:00
Locatie:
De Duinpan, Sportlaan 34, 2191 XH De Zilk
Voorzitter:
J.H.M. Hermans-Vloedbeld
Toelichting:
Om 20.00 uur start de gemeenteraad met de debatraad. In dit deel van de vergadering staat het voeren van debat en politieke meningsvorming centraal. In de debatraad zoeken leden steun voor eventuele moties en amendementen. Na de debatraad wordt kort geschorst. Vervolgens volgt de besluitvormende raad, waarin ingediende moties en amendementen worden besproken en er besluitvorming plaatsvindt. Wanneer de gemeenteraad een onderwerp bespreekt in de debatraad, wordt aan het einde van het agendapunt gekeken of het besluit meteen kan worden genomen of dat er meer tijd nodig is. In dat geval vindt besluitvorming in de regel plaats in de eerstvolgende raadsvergadering.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:09:35 - 00:12:12 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
 • 2


  00:12:12 - 00:13:27 - T.C.W.M. Alkemade
  00:13:27 - 00:15:58 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
 • 3
 • 4
 • 4.a

  Indicatieve spreektijd: 40 minuten. Ter bespreking. De besluitvorming over het voorstel vindt plaats in de aansluitende besluitenraad.  Ingekomen stukken
  Onderwerp
  Teruggave subsidie 2019

  00:16:02 - 00:16:43 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:16:52 - 00:21:49 - G. van Duin
  00:21:49 - 00:22:03 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:22:06 - 00:27:12 - G. van Duin
  00:27:13 - 00:27:27 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:27:30 - 00:29:32 - D.J. Gutlich
  00:29:33 - 00:29:48 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:29:55 - 00:33:29 - J.C.P. de Moor
  00:33:29 - 00:33:30 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:33:30 - 00:33:32 - J.C.P. de Moor
  00:33:32 - 00:33:41 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:33:41 - 00:33:46 - J.C.P. de Moor
  00:33:46 - 00:34:02 - J.M. Janson
  00:34:02 - 00:34:02 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:34:02 - 00:34:32 - J.C.P. de Moor
  00:34:32 - 00:34:33 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:34:33 - 00:35:44 - J.C.P. de Moor
  00:35:44 - 00:35:46 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:35:46 - 00:35:49 - J.C.P. de Moor
  00:35:50 - 00:36:04 - J.M. Janson
  00:36:04 - 00:36:07 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:36:07 - 00:36:45 - J.C.P. de Moor
  00:36:45 - 00:37:13 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:37:15 - 00:38:06 - J.L de Mooij
  00:38:06 - 00:38:20 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:38:20 - 00:39:36 - B. Timmer
  00:39:36 - 00:39:51 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:39:52 - 00:43:08 - L. Koppel
  00:43:08 - 00:43:11 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:43:11 - 00:43:11 - L. Koppel
  00:43:11 - 00:43:45 - M. van Dormolen
  00:43:45 - 00:43:47 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:43:47 - 00:44:21 - L. Koppel
  00:44:23 - 00:44:25 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:44:25 - 00:44:46 - M. van Dormolen
  00:44:46 - 00:44:48 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:44:48 - 00:45:20 - L. Koppel
  00:45:21 - 00:45:23 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:45:24 - 00:46:46 - J.M. Janson
  00:46:47 - 00:47:11 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:47:22 - 00:49:33 - R. ter Hark
  00:49:33 - 00:49:37 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:49:37 - 00:49:44 - R. ter Hark
  00:49:44 - 00:50:46 - G. van Duin
  00:50:47 - 00:50:48 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:50:49 - 00:51:30 - R. ter Hark
  00:51:32 - 00:51:33 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:51:33 - 00:55:00 - R. ter Hark
  00:55:00 - 00:55:02 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:55:03 - 00:55:34 - L. Koppel
  00:55:34 - 00:55:35 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:55:36 - 00:56:32 - R. ter Hark
  00:56:34 - 00:56:39 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:56:49 - 00:57:03 - L. Koppel
  00:57:05 - 00:57:05 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:57:05 - 00:57:47 - R. ter Hark
  00:57:48 - 00:58:11 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:58:11 - 00:58:12 - G. van Duin
  01:00:12 - 01:00:15 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:00:26 - 01:00:53 - M. van Dormolen
  01:00:53 - 01:00:57 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:00:59 - 01:01:19 - G. van Duin
  01:01:20 - 01:02:10 - M. van Dormolen
  01:02:10 - 01:02:15 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:02:24 - 01:03:35 - J.C.P. de Moor
  01:03:35 - 01:04:03 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:04:06 - 01:05:57 - R. ter Hark
  01:05:57 - 01:06:04 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:06:04 - 01:06:17 - M. van Dormolen
  01:06:18 - 01:07:01 - R. ter Hark
  01:07:02 - 01:07:03 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:07:03 - 01:07:12 - J.M. Janson
  01:07:12 - 01:07:13 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:07:13 - 01:07:41 - R. ter Hark
  01:07:42 - 01:07:45 - J.M. Janson
  01:07:46 - 01:08:15 - R. ter Hark
  01:08:16 - 01:08:22 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:08:22 - 01:08:34 - M. van Dormolen
  01:08:34 - 01:08:36 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:08:36 - 01:08:39 - R. ter Hark
  01:08:39 - 01:08:59 - L. Koppel
  01:09:00 - 01:09:01 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:09:01 - 01:09:31 - R. ter Hark
  01:09:31 - 01:10:50 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
 • 4.b

  Indicatieve spreektijd: 30 minuten Ter bespreking. De besluitvorming over het voorstel is voorzien in de besluitenraad van 21 mei, tenzij de raad anders beslist.  Amendementen
  Titel
  Gewijzigd amendement over het Beeldkwaliteitsplan de Nes 1

  01:11:03 - 01:15:38 - G.C. Duijndam
  01:15:38 - 01:16:01 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:16:01 - 01:18:36 - G.C. Duijndam
  01:18:36 - 01:18:47 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:18:47 - 01:18:56 - G.C. Duijndam
  01:18:56 - 01:19:12 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:19:23 - 01:21:43 - S. van Berkum
  01:21:44 - 01:21:57 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:22:01 - 01:23:13 - D.J. Gutlich
  01:23:14 - 01:23:17 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:23:17 - 01:24:56 - J.M. Janson
  01:24:57 - 01:24:59 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:25:05 - 01:25:58 - T.C.W.M. Alkemade
  01:25:58 - 01:26:03 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:26:17 - 01:28:22 - P. van Bockhove
  01:28:22 - 01:28:25 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:28:31 - 01:29:31 - G. van Duin
  01:29:31 - 01:29:34 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:29:45 - 01:30:49 - W.J. Rodenburg
  01:30:50 - 01:31:11 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:31:21 - 01:35:16 - H.W.M. de Jong
  01:35:16 - 01:35:30 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:35:31 - 01:36:02 - M. van Dormolen
  01:36:02 - 01:36:03 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:36:04 - 01:39:23 - H.W.M. de Jong
  01:39:23 - 01:39:40 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:39:40 - 01:40:20 - M. van Dormolen
  01:40:20 - 01:40:31 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:40:31 - 01:41:46 - H.W.M. de Jong
  01:41:46 - 01:42:07 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:42:07 - 01:42:10 - M. van Dormolen
  01:42:10 - 01:42:21 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:42:21 - 01:42:52 - M. van Dormolen
  01:42:52 - 01:42:55 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:42:55 - 01:43:09 - H.W.M. de Jong
  01:43:10 - 01:43:18 - J.M. Janson
  01:43:18 - 01:43:22 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:43:22 - 01:44:29 - H.W.M. de Jong
  01:44:29 - 01:45:06 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:45:09 - 01:45:51 - G.C. Duijndam
  01:45:52 - 01:45:54 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:46:03 - 01:46:40 - D.J. Gutlich
  01:46:42 - 01:46:46 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:46:55 - 01:47:29 - P. van Bockhove
  01:47:32 - 01:47:50 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:47:52 - 01:49:32 - H.W.M. de Jong
  01:49:33 - 01:50:17 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
 • 4.c

  Indicatieve spreektijd: 20 minuten. Ter bespreking. De besluitvorming over het voorstel is voorzien in de besluitenraad van 21 mei, tenzij de raad anders beslist.  01:50:17 - 01:50:19 - F.J.M. van Kouwen
  01:50:19 - 01:50:30 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:50:30 - 01:50:55 - F.J.M. van Kouwen
  01:50:56 - 01:51:08 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:51:11 - 01:51:12 - R.T.P. Brouwer
  01:52:10 - 01:52:13 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:52:23 - 01:52:37 - A.E.M. Warmerdam
  01:52:38 - 01:52:52 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:52:52 - 01:53:35 - H.W.M. de Jong
  01:53:36 - 01:53:56 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:53:58 - 01:54:14 - F.J.M. van Kouwen
  01:54:14 - 01:54:16 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:54:25 - 01:54:38 - F.J.M. van Kouwen
  01:54:39 - 01:54:43 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:54:53 - 01:55:33 - G.C. Duijndam
  01:55:33 - 01:55:40 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:55:50 - 01:56:35 - H.W.M. de Jong
  01:56:36 - 01:56:49 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:02:43 - 02:02:49 - G.C. Duijndam
  02:04:25 - 02:04:27 - R. ter Hark
  02:09:17 - 02:09:19 - J.C.F. Knapp
  02:13:10 - 02:13:42 - G.C. Duijndam
  02:13:46 - 02:13:48 - J.M. Janson
  02:13:51 - 02:14:06 - J.C.F. Knapp
  02:14:06 - 02:14:18 - J.M. Janson
  02:14:18 - 02:14:35 - J.C.F. Knapp
 • 4.d

  Indicatieve spreektijd: 40 minuten. Ter bespreking. Bij dit agendapunt kunnen moties worden aangekondigd of ingediend. Als dit het geval is, dan wordt het agendapunt doorgeleid naar de aansluitende besluitenraad.  02:16:07 - 02:21:54 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  02:21:56 - 02:22:00 - J.C.F. Knapp
  02:22:14 - 02:24:53 - D.J. Gutlich
  02:24:58 - 02:24:59 - J.C.F. Knapp
  02:25:11 - 02:28:26 - L. Koppel
  02:28:32 - 02:29:33 - J.M. Janson
  02:29:33 - 02:29:38 - J.C.F. Knapp
  02:29:47 - 02:29:51 - L. Koppel
  02:30:00 - 02:34:11 - M.A.W.J Epping-Immerzeel
  02:34:14 - 02:34:25 - J.C.F. Knapp
  02:34:25 - 02:35:10 - A.N.T van Tol
  02:35:10 - 02:35:12 - J.C.F. Knapp
  02:35:46 - 02:37:36 - J.P. van den Berg
  02:37:36 - 02:37:47 - J.C.F. Knapp
  02:37:47 - 02:37:48 - J.P. van den Berg
  02:37:48 - 02:38:15 - D.J. Gutlich
  02:38:16 - 02:43:33 - J.P. van den Berg
  02:43:37 - 02:43:47 - J.C.F. Knapp
  02:44:04 - 02:48:20 - R. ter Hark
  02:48:20 - 02:48:23 - J.C.F. Knapp
  02:48:23 - 02:48:24 - R. ter Hark
  02:48:27 - 02:48:28 - J.C.F. Knapp
  02:48:28 - 02:48:34 - D.J. Gutlich
  02:48:39 - 02:49:20 - R. ter Hark
  02:49:21 - 02:49:26 - J.C.F. Knapp
  02:49:41 - 02:51:25 - H.W.M. de Jong
  02:51:25 - 02:51:29 - J.C.F. Knapp
  02:51:32 - 02:51:52 - T.C.W.M. Alkemade
  02:51:52 - 02:54:21 - H.W.M. de Jong
  02:54:21 - 02:54:21 - J.C.F. Knapp
  02:54:21 - 02:55:00 - H.W.M. de Jong
  02:55:01 - 02:55:03 - J.C.F. Knapp
  02:55:03 - 02:55:27 - J.M. Janson
  02:55:27 - 02:55:27 - J.C.F. Knapp
  02:55:28 - 02:57:52 - H.W.M. de Jong
  02:57:53 - 02:57:56 - J.C.F. Knapp
  02:57:56 - 02:57:56 - H.W.M. de Jong
  02:57:58 - 02:58:53 - M. van Dormolen
  02:58:54 - 03:00:03 - H.W.M. de Jong
  03:00:03 - 03:00:03 - J.C.F. Knapp
  03:00:03 - 03:00:09 - H.W.M. de Jong
  03:00:12 - 03:00:13 - J.C.F. Knapp
  03:00:13 - 03:00:13 - H.W.M. de Jong
  03:00:13 - 03:01:30 - M. van Dormolen
  03:01:30 - 03:01:31 - J.C.F. Knapp
  03:01:31 - 03:02:00 - H.W.M. de Jong
  03:02:00 - 03:02:07 - J.C.F. Knapp
  03:02:07 - 03:02:25 - H.W.M. de Jong
  03:02:27 - 03:02:31 - M. van Dormolen
  03:02:31 - 03:02:36 - J.C.F. Knapp
  03:02:36 - 03:03:07 - T.C.W.M. Alkemade
  03:03:08 - 03:03:25 - H.W.M. de Jong
  03:03:26 - 03:03:27 - J.C.F. Knapp
  03:03:27 - 03:04:01 - M. van Dormolen
  03:04:01 - 03:04:13 - H.W.M. de Jong
  03:04:15 - 03:04:44 - J.C.F. Knapp
 • 4.e

  Indicatieve spreektijd: 30 minuten  03:04:50 - 03:04:53 - J.C.F. Knapp
  03:04:53 - 03:06:41 - T.C.W.M. Alkemade
  03:06:43 - 03:06:43 - J.C.F. Knapp
  03:06:43 - 03:06:54 - T.C.W.M. Alkemade
  03:06:55 - 03:07:17 - J.C.F. Knapp
  03:07:27 - 03:07:37 - T.C.W.M. Alkemade
  03:07:39 - 03:07:53 - J.C.F. Knapp
  03:08:11 - 03:09:51 - H.W.M. de Jong
  03:09:51 - 03:10:01 - J.C.F. Knapp
  03:10:04 - 03:10:15 - T.T. Visser-Danser
  03:10:15 - 03:10:17 - J.C.F. Knapp
  03:10:17 - 03:11:02 - H.W.M. de Jong
  03:11:02 - 03:11:23 - J.C.F. Knapp
  03:11:37 - 03:12:05 - L. Koppel
  03:12:05 - 03:12:09 - J.C.F. Knapp
  03:12:15 - 03:12:30 - T.C.W.M. Alkemade
  03:12:30 - 03:12:30 - L. Koppel
  03:13:41 - 03:13:41 - J.C.F. Knapp
  03:13:43 - 03:13:45 - T.C.W.M. Alkemade
  03:13:45 - 03:13:46 - J.C.F. Knapp
  03:13:46 - 03:14:10 - T.C.W.M. Alkemade
  03:14:10 - 03:14:11 - J.C.F. Knapp
  03:14:11 - 03:14:16 - L. Koppel
  03:14:16 - 03:14:19 - J.C.F. Knapp
  03:14:19 - 03:15:30 - L. Koppel
  03:15:31 - 03:15:33 - J.C.F. Knapp
  03:15:34 - 03:16:11 - D.J. Gutlich
  03:16:12 - 03:16:49 - L. Koppel
  03:16:52 - 03:16:56 - J.C.F. Knapp
  03:16:56 - 03:16:57 - T.C.W.M. Alkemade
  03:17:25 - 03:18:00 - L. Koppel
  03:18:02 - 03:18:04 - J.C.F. Knapp
  03:18:04 - 03:19:01 - J.M. Janson
  03:19:01 - 03:19:04 - J.C.F. Knapp
  03:19:04 - 03:19:26 - J.M. Janson
  03:19:28 - 03:20:07 - G.C. Duijndam
  03:20:09 - 03:20:30 - J.C.F. Knapp
  03:20:36 - 03:20:38 - G.C. Duijndam
  03:20:42 - 03:21:33 - T.T. Visser-Danser
  03:21:35 - 03:21:50 - J.C.F. Knapp
 • 4.f
 • 5
 • 6
 • 7