Rondetafelgesprek

Presentatie, Gesprek en Themabijeenkomst

dinsdag 28 mei 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Theater De Muze, Wantveld 2, 2202 NS Noordwijk
Voorzitter:
Epping-Immerzeel
Toelichting:

U bent van harte welkom op dinsdag 28 mei vanaf 20.00 uur in theater De Muze. De genoemde tijden zijn indicatief.
Bij het rondetafelgesprek De Presentatie is ruimte voor presentaties van het college, maar ook van bewonersorganisaties (kernenbeleid), instellingen (gemeenschappelijke regelingen), ed. Het rondetafelgesprek Presentatie is gelijk aan de presentatieavond van de oude gemeente Noordwijk.
Het Gesprek: hierin worden de raadsvoorstellen, beleidsnota’s ed. geagendeerd, waarover de raad meer informatie wenst. Inwoners, instellingen en bedrijven, die bijvoorbeeld bij de voorbereiding zijn betrokken, kunnen gericht worden uitgenodigd om aan tafel te zitten. Ook is het mogelijk om in te spreken. Deze vorm komt het dichtst bij de traditionele commissie. Per onderwerp zijn 8 commissie-/raadsleden aanwezig.
Bij het rondetafelgesprek Themabijeenkomst worden onderwerpen besproken die niet op de raadsagenda staan, maar waar de raad wel mee aan de slag wil. Deze vorm biedt ruimte om kaderstellend bezig te zijn, zoals een brainstormsessie over een bepaald onderwerp. De raad kan stakeholders uitnodigen om deel te nemen aan het Thema.

Agendapunten