Rondetafelgesprek

RTG / Bijeenkomst

woensdag 1 juli 2020 19:30 - 23:00
Locatie:
Digitaal (zie website)
Voorzitter:
A.E.M. Warmerdam
Toelichting:

LET OP: Vergadering begint om 19:30 uur.
In verband met het Corona virus is het niet mogelijk de vergadering bij te wonen. De vergadering wordt live uitgezonden via onderstaande link. https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De Presentatie: Hier is ruimte voor presentaties van het college, maar ook van bewonersorganisaties (kernenbeleid), instellingen (gemeenschappelijke regelingen), ed.
Het Gesprek: Hierin worden de raadsvoorstellen, beleidsnota’s ed. geagendeerd, waarover de raad meer informatie wenst. Inwoners, instellingen en bedrijven, die bijvoorbeeld bij de voorbereiding zijn betrokken, kunnen gericht worden uitgenodigd om aan tafel te zitten.
Inspreken: Inwoners krijgen de mogelijkheid om digitaal in te spreken tijdens de vergadering. Na aanmelding krijgen de insprekers hierover uitleg.

Uitzending

Agendapunten