Gemeenteraadsvergadering

dinsdag 28 september 2021 20:00 - 23:00
Locatie:
De Duinpan, Sportlaan 34, 2191 XH De Zilk
Voorzitter:
W.J.A. Verkleij
Toelichting:

De gemeenteraadsvergadering start om 20.00 uur. In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering kunnen raadsleden moties of amendementen indienen. De besluitvorming over een voorstel vindt op dezelfde avond plaats, tenzij de raad anders beslist.
Bij voldoende belangstelling zal de gemeente voor aanvang en direct na afloop (niet eerder) van de vergadering voor inwoners een busje laten rijden tussen het gemeentehuis in Noordwijk, het gemeentehuis in Noordwijkerhout en De Duinpan. Uw aanmelding ontvangen we graag voor maandag 27 september a.s. 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten