Besluitvormende raad

dinsdag 27 oktober 2020 22:15 - 23:00
Locatie:
De Duinpan, Sportlaan 34, 2191 XH De Zilk
Voorzitter:

Agendapunten


 • Ingekomen stukken
  Onderwerp
  Aanvullende schriftelijke vragen (Bruisend Noordwijk) inzake Coffeeshopbeleid
  Beantwoording schriftelijke vragen CDA over Kruising N443 en Leidsevaart
  Beantwoording schriftelijke vragen CDA over Mossenest ll deel ll
  Beantwoording schriftelijke vragen DOEN! inzake Woningbouwproject Zilveren Kruis-Bronsgeest
  Beantwoording schriftelijke vragen LSN over drukte op 8 en 9 augustus 2020
  Beantwoording schriftelijke vragen LSN over ventilatiesystemen en de luchtkwaliteit in de klaslokalen
  Beantwoording schriftelijke vragen NZLokaal over de verwijdering van de Japanse duizendknoop op het terrein Landgoed in den houte
  Beantwoording schriftelijke vragen PUUR inzake gevolgen grote toestroom strandbezoekers
  Beantwoording schriftelijke vragen PUUR over ontstaan van verkeersonveilige situaties
  Bezwaar tegen bestemmingsplan Julianahof
  Impactanalyse coronacrisis - peildatum 7 september 2020
  Ingekomen brief Julianahofje
  Inspraakreactie Concept Woonvisie 2020
  Inspraakreactie Concept Woonvisie 2020 - SHN
  Inspraakreactie inzake Julianahof
  Jaarverantwoording kinderopvang 2019
  Maatregelen De Keuvel Noordwijk
  Open brief aan B&W en Gemeenteraad - Naamgeving Julianahofje
  Raadsvoorstel Beslissing op bezwaar tegen het WVG-besluit van 21 april 2020 Vuurtorenplein
  Raadsvoorstel Harmonisatie verordening gemeentelijke begraafplaats
  Raadsvoorstel Kredietaanvraag voor verdere uitvoering Centrumvisie Noordwijkerhout
  Raadsvoorstel Ontwerpbestemmingsplan Westeinde naast 38
  Raadsvoorstel Toekomstige organisatie beheer en uitvoering inzameling huishoudelijk afval
  Raadsvoorstel Wabo aanwijzing categorieën van gevallen op grond van artikel 6.5 Bor
  Reactie M&W inzake Motie Leden Gutlich (D66) en Janson (PvdA) inzake financiering erfgoedfonds Subsidiebeleidsregel Het verhaal van Noordwijk 2021
  Schriftelijk vragen art 39 (PUUR) over Compensaties centrale overheid coronacrisis
  Schriftelijke vraag (GroenLinks) inzake Krantenartikel LD d.d. 2 sept 2020 betreffende Maarten Kruytstraat
  Schriftelijke vragen (D66) betreffende de Memo aan Statencommissie RWE inzake Woningbouwlocatie Achterweg
  Statencommissie RWE
  Subsidiebeleidsregel Jubilea gemeente Noordwijk 2021
  Subsidiebeleidsregel Sociaal cultureel welzijnswerk Noordwijk 2021
  Subsidiebeleidsregel Wijkverenigingen Noordwijk 2021
  Toekomst VAB
  Uitstel beantwoording schriftelijke vragen Bruisend Noordwijk over Oosterduinse Meer
  WOB verzoek Meerlanden NV en brief wethouder Van Doorninck gemeente Amsterdam
  Zienswijze inzake Aanleg drainering Parallel Boulevard