Bijeenkomst

Stand van zaken haalbaarheidsonderzoek parkeervarianten in Noordwijk aan Zee

maandag 11 maart 2019 20:00 - 21:30
Locatie:
Nieuwe Raadzaal, gemeentehuis Noordwijk
Voorzitter:
Toelichting:

Wethouder Ter Hark heeft de agendacommissie om een presentatie verzocht, omdat parkeren in het nieuwe Noordwijk één van de speerpunten is in het coalitieakkoord waar op korte termijn actie op moeten worden ondernomen. De wens van de wethouder is om de raadsleden zo spoedig mogelijk te informeren over de huidige stand van zaken, de werkzaamheden die nog moeten worden gedaan en de vragen die nog open staan in het haalbaarheidsonderzoek naar de parkeeroplossingen. De parkeeroplossingen hebben daarnaast een dermate grote ruimtelijke en financiële component dat de raad hier spoedig van op de hoogte moet zijn. De agendacommissie heeft het verzoek gehonoreerd.

Agendapunten