Debatraad

en besluitvormende raad

dinsdag 26 mei 2020 20:00 - 22:00
Locatie:
Digitale raadsvergadering
Voorzitter:
W.J.A. Verkleij
Toelichting:

Om 20.00 uur start de gemeenteraad met de debatraad. In dit deel van de vergadering staat het voeren van debat en politieke meningsvorming centraal. In de debatraad zoeken leden steun voor eventuele moties en amendementen. Na de debatraad wordt kort geschorst.
Vervolgens volgt de besluitvormende raad, waarin besluiten worden genomen. Wanneer de gemeenteraad een onderwerp bespreekt in de debatraad, wordt aan het einde van het agendapunt gekeken of het besluit meteen kan worden genomen of dat er meer tijd nodig is. Er zit in de regel een maand tussen de debatraad en de besluitvormende raad.

Uitzending

Agendapunten