Debatraad

dinsdag 21 mei 2019 20:00 - 22:00
Locatie:
De Duinpan, Sportlaan 34, 2191 XH De Zilk
Voorzitter:
J.H.M. Hermans-Vloedbeld
Toelichting:
Om 20.00 uur start de gemeenteraad met de debatraad. In dit deel van de vergadering staat het voeren van debat en politieke meningsvorming centraal. In de debatraad zoeken leden steun voor eventuele moties en amendementen. Na de debatraad wordt kort geschorst. Vervolgens volgt de besluitvormende raad, waarin ingediende moties en amendementen worden besproken en er besluitvorming plaatsvindt. Wanneer de gemeenteraad een onderwerp bespreekt in de debatraad, wordt aan het einde van het agendapunt gekeken of het besluit meteen kan worden genomen of dat er meer tijd nodig is. In dat geval vindt besluitvorming in de regel plaats in de eerstvolgende raadsvergadering.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:05:42 - 00:05:45 - J.M. Janson
  00:09:18 - 00:12:42 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
 • 2
 • 3
 • 4
 • 4.a

  Ter bespreking. Tijdens het debat kunnen moties en amendementen worden ingediend of aangekondigd. De besluitvorming hierover en over het voorstel zelf is voorzien in de besluitenraad van 18 juni, tenzij de raad anders beslist. Voor dit agendapunt is een indicatieve spreektijd van 30 minuten vastgesteld.  00:13:15 - 00:13:32 - J.C.F. Knapp
  00:13:32 - 00:14:48 - R.T.P. Brouwer
  00:14:48 - 00:15:03 - J.C.F. Knapp
  00:15:13 - 00:16:34 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:16:34 - 00:17:05 - J.C.F. Knapp
  00:17:09 - 00:18:07 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
 • 4.b

  Ter bespreking. Tijdens het debat kunnen moties en amendementen worden ingediend of aangekondigd. De besluitvorming hierover en over het voorstel zelf is voorzien in de besluitenraad van 18 juni, tenzij de raad anders beslist. Voor dit agendapunt is een indicatieve spreektijd van 30 minuten vastgesteld.  00:18:15 - 00:18:34 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:18:37 - 00:19:43 - A.E.M. Warmerdam
  00:19:43 - 00:19:48 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:19:48 - 00:21:21 - J.M. Janson
  00:21:22 - 00:21:25 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:21:33 - 00:22:25 - A.E.M. Warmerdam
  00:22:26 - 00:22:40 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:22:41 - 00:23:45 - D.J. Gutlich
  00:23:45 - 00:23:57 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:24:00 - 00:25:41 - H.S. van der Vossen
  00:25:41 - 00:25:52 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:25:53 - 00:26:19 - T.C.W.M. Alkemade
  00:26:19 - 00:26:39 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:26:42 - 00:29:15 - H.W.M. de Jong
  00:29:15 - 00:29:17 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:29:17 - 00:29:18 - J.M. Janson
  00:29:18 - 00:29:19 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:29:19 - 00:29:28 - J.M. Janson
  00:29:28 - 00:29:29 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:29:29 - 00:30:19 - H.W.M. de Jong
  00:30:19 - 00:30:20 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:30:20 - 00:30:36 - J.M. Janson
  00:30:36 - 00:30:38 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:30:38 - 00:31:18 - H.W.M. de Jong
  00:31:20 - 00:31:21 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:31:21 - 00:31:40 - J.M. Janson
  00:31:40 - 00:31:44 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:31:44 - 00:32:15 - J.C.F. Knapp
  00:32:16 - 00:32:17 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:32:17 - 00:32:52 - H.W.M. de Jong
  00:32:52 - 00:32:53 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:32:53 - 00:33:02 - J.C.F. Knapp
  00:33:04 - 00:33:06 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:33:06 - 00:33:45 - H.W.M. de Jong
  00:33:45 - 00:34:53 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
 • 4.c

  Ter bespreking. Tijdens het debat kunnen moties en amendementen worden ingediend of aangekondigd. Gelet op de indieningstermijn van de zienswijze vindt besluitvorming plaats in de aansluitende besluitenraad. Voor dit agendapunt is een indicatieve spreektijd van 30 minuten vastgesteld.  Besluit
  Doorgeleiden naar aansluitende besluitenraad.

  00:34:53 - 00:37:13 - M. van Dormolen
  00:37:14 - 00:37:28 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:37:28 - 00:38:41 - M. van Dormolen
  00:38:41 - 00:38:44 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:38:44 - 00:40:00 - J.M. Janson
  00:40:00 - 00:40:04 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:40:12 - 00:41:05 - G. van Duin
  00:41:06 - 00:41:14 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:41:27 - 00:42:35 - J.J.J. Beugelsdijk
  00:42:35 - 00:42:51 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:42:53 - 00:44:55 - R. ter Hark
  00:44:55 - 00:44:59 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:44:59 - 00:45:07 - R. ter Hark
  00:45:08 - 00:45:37 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
 • 4.d

  Ter bespreking. Tijdens het debat kunnen moties en amendementen worden ingediend of aangekondigd. Gelet op de indieningstermijn van de zienswijze vindt besluitvorming plaats in de aansluitende besluitenraad. Voor dit agendapunt is een indicatieve spreektijd van 40 minuten vastgesteld.  Besluit
  Doorgeleiden naar aansluitende besluitenraad.

  00:45:39 - 00:46:37 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:46:37 - 00:47:39 - F.J.M. van Kouwen
  00:47:39 - 00:47:50 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:47:51 - 00:50:03 - D.J. Gutlich
  00:50:04 - 00:50:21 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:50:22 - 00:53:12 - M.A.W.J Epping-Immerzeel
  00:53:13 - 00:53:27 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:53:30 - 00:55:50 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  00:55:50 - 00:55:53 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:55:53 - 01:00:08 - J.M. Janson
  01:00:08 - 01:00:18 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:00:20 - 01:01:51 - J.J.J. Beugelsdijk
  01:01:51 - 01:01:52 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:01:52 - 01:01:56 - J.J.J. Beugelsdijk
  01:01:57 - 01:02:18 - J.M. Janson
  01:02:19 - 01:02:19 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:02:19 - 01:02:40 - J.J.J. Beugelsdijk
  01:02:43 - 01:02:55 - J.M. Janson
  01:02:56 - 01:02:57 - J.J.J. Beugelsdijk
  01:02:57 - 01:02:57 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:02:57 - 01:04:06 - J.J.J. Beugelsdijk
  01:04:06 - 01:04:12 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:04:22 - 01:07:48 - A.N.T van Tol
  01:07:48 - 01:08:02 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:08:04 - 01:12:24 - L. Koppel
  01:12:24 - 01:12:47 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:12:48 - 01:13:12 - L. Koppel
  01:13:21 - 01:15:39 - D.T.C. Salman
  01:15:39 - 01:15:41 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:15:41 - 01:15:46 - D.T.C. Salman
  01:15:46 - 01:16:42 - D.J. Gutlich
  01:16:44 - 01:16:44 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:16:44 - 01:24:29 - D.T.C. Salman
  01:24:29 - 01:24:32 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:24:32 - 01:24:33 - D.T.C. Salman
  01:24:35 - 01:24:59 - L. Koppel
  01:25:01 - 01:25:45 - D.T.C. Salman
  01:25:45 - 01:25:48 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:25:48 - 01:25:55 - D.T.C. Salman
  01:25:55 - 01:26:45 - L. Koppel
  01:26:45 - 01:26:46 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:26:47 - 01:27:21 - D.T.C. Salman
  01:27:26 - 01:27:32 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:27:33 - 01:28:33 - L. Koppel
  01:28:33 - 01:28:34 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:28:34 - 01:28:36 - L. Koppel
  01:28:36 - 01:29:00 - D.T.C. Salman
  01:29:00 - 01:29:02 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:29:02 - 01:29:08 - D.T.C. Salman
  01:29:08 - 01:29:36 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:29:36 - 01:29:51 - J.M. Janson
  01:29:54 - 01:29:57 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:30:01 - 01:30:26 - D.T.C. Salman
  01:30:27 - 01:30:42 - J.M. Janson
  01:30:44 - 01:31:05 - D.T.C. Salman
  01:31:05 - 01:31:08 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:31:08 - 01:31:09 - J.M. Janson
  01:31:31 - 01:31:31 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:31:31 - 01:31:44 - D.T.C. Salman
  01:31:44 - 01:31:45 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:31:45 - 01:31:47 - D.T.C. Salman
  01:31:47 - 01:31:54 - J.M. Janson
  01:31:56 - 01:31:59 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:31:59 - 01:32:23 - D.T.C. Salman
  01:32:24 - 01:32:24 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:32:24 - 01:32:42 - J.M. Janson
  01:32:44 - 01:32:46 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:32:46 - 01:33:02 - D.T.C. Salman
  01:33:03 - 01:33:19 - J.M. Janson
  01:33:19 - 01:33:19 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:33:19 - 01:33:41 - D.T.C. Salman
  01:33:41 - 01:33:41 - J.M. Janson
  01:33:43 - 01:33:43 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:33:43 - 01:33:49 - J.M. Janson
  01:33:50 - 01:33:57 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:33:58 - 01:34:22 - M.A.W.J Epping-Immerzeel
  01:34:22 - 01:34:23 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:34:24 - 01:35:07 - D.J. Gutlich
  01:35:07 - 01:35:09 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:35:09 - 01:35:12 - D.J. Gutlich
  01:35:14 - 01:35:14 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:35:16 - 01:36:00 - T.C.W.M. Alkemade
  01:36:01 - 01:36:03 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:36:05 - 01:36:30 - D.T.C. Salman
  01:36:32 - 01:38:00 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
 • 5

  Actuele moties kunnen tot 48 uur van te voren worden ingediend, en eventueel later als er sprake is van spoed. De raad beslist of hier sprake van is. Over een actuele motie vindt de avond zelf besluitvorming plaats.  Besluit
  Motie VVD over Groenbeheer ingetrokken na toezegging Overige moties overgeheveld naar de besluitenraad.

  01:38:00 - 01:40:22 - D.T.C. Salman
  01:40:22 - 01:40:30 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:40:31 - 01:40:38 - D.J. Gutlich
  01:40:39 - 01:41:08 - D.T.C. Salman
  01:41:09 - 01:41:23 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:41:23 - 01:42:57 - D.T.C. Salman
  01:42:58 - 01:43:13 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:43:13 - 01:43:58 - T.C.W.M. Alkemade
  01:43:58 - 01:43:59 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:44:01 - 01:45:13 - D.T.C. Salman
  01:45:13 - 01:45:14 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:45:14 - 01:45:14 - T.C.W.M. Alkemade
  01:46:10 - 01:46:12 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:46:13 - 01:46:59 - D.T.C. Salman
  01:47:00 - 01:47:22 - T.C.W.M. Alkemade
  01:47:22 - 01:47:45 - D.T.C. Salman
  01:47:45 - 01:47:47 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:47:47 - 01:48:12 - D.J. Gutlich
  01:48:13 - 01:48:14 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:48:14 - 01:48:24 - D.T.C. Salman
  01:48:24 - 01:48:25 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:48:32 - 01:49:08 - D.J. Gutlich
  01:49:08 - 01:49:11 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:49:11 - 01:49:15 - D.T.C. Salman
  01:49:15 - 01:49:18 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:49:18 - 01:49:36 - D.T.C. Salman
  01:49:36 - 01:49:38 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:49:38 - 01:50:13 - T.C.W.M. Alkemade
  01:50:13 - 01:50:36 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:50:36 - 01:50:40 - T.C.W.M. Alkemade
  01:50:40 - 01:50:45 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:50:46 - 01:51:39 - G. van Duin
  01:51:41 - 01:51:45 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:51:45 - 01:51:53 - D.J. Gutlich
  01:51:54 - 01:52:10 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:52:37 - 01:52:50 - L. Koppel
  01:52:58 - 01:53:16 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:53:23 - 01:53:43 - D.T.C. Salman
  01:53:45 - 01:55:48 - J.C.P. de Moor
  01:55:48 - 01:55:59 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:56:09 - 01:56:52 - D.J. Gutlich
  01:56:53 - 01:56:55 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:56:55 - 01:57:42 - J.M. Janson
  01:57:43 - 01:57:45 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:57:54 - 01:58:09 - T.C.W.M. Alkemade
  01:58:10 - 01:58:20 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:58:21 - 01:58:55 - G. van Duin
  01:58:56 - 01:58:58 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:59:07 - 01:59:19 - G. van Duin
  01:59:20 - 01:59:31 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:59:34 - 01:59:45 - D.T.C. Salman
  01:59:45 - 01:59:50 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:59:50 - 02:00:26 - J.M. Janson
  02:00:27 - 02:00:28 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:00:29 - 02:01:37 - D.T.C. Salman
  02:01:39 - 02:02:12 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:02:12 - 02:05:57 - J.M. Janson
  02:05:57 - 02:06:14 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:06:18 - 02:08:05 - H.W.M. de Jong
  02:08:07 - 02:08:30 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:08:38 - 02:10:04 - L. Koppel
  02:10:06 - 02:10:20 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:10:21 - 02:11:22 - G.C. Duijndam
  02:11:23 - 02:11:24 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:11:24 - 02:11:49 - J.M. Janson
  02:11:49 - 02:11:55 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:12:14 - 02:13:59 - H.W.M. de Jong
  02:13:59 - 02:14:00 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:14:00 - 02:14:03 - H.W.M. de Jong
  02:14:06 - 02:15:06 - L. Koppel
  02:15:07 - 02:15:08 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:15:08 - 02:15:46 - H.W.M. de Jong
  02:15:46 - 02:15:57 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:15:59 - 02:16:14 - H.W.M. de Jong
  02:16:15 - 02:16:16 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:16:18 - 02:17:39 - P. van Bockhove
  02:17:39 - 02:17:42 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:17:42 - 02:18:19 - J.M. Janson
  02:18:19 - 02:18:20 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:18:20 - 02:18:42 - P. van Bockhove
  02:18:42 - 02:18:44 - J.M. Janson
  02:18:46 - 02:18:49 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:18:49 - 02:19:51 - H.W.M. de Jong
  02:19:51 - 02:20:03 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:20:03 - 02:20:33 - J.M. Janson
  02:20:33 - 02:21:08 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:21:15 - 02:24:36 - W.A.J. van Haaster
  02:24:36 - 02:24:43 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:24:43 - 02:25:18 - W.A.J. van Haaster
  02:25:18 - 02:25:36 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:25:48 - 02:28:41 - H.W.M. de Jong
  02:28:41 - 02:28:42 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:28:42 - 02:29:09 - H.W.M. de Jong
  02:29:09 - 02:29:25 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:29:25 - 02:29:41 - J.M. Janson
  02:29:42 - 02:30:17 - H.W.M. de Jong
  02:30:17 - 02:30:19 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:30:20 - 02:30:57 - D.J. Gutlich
  02:30:57 - 02:30:59 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:30:59 - 02:31:28 - H.W.M. de Jong
  02:31:28 - 02:31:32 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:31:32 - 02:32:13 - W.A.J. van Haaster
  02:32:13 - 02:32:16 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:32:16 - 02:32:49 - H.W.M. de Jong
  02:32:49 - 02:32:50 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:32:52 - 02:33:11 - D.J. Gutlich
  02:33:11 - 02:33:26 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:33:26 - 02:34:08 - H.W.M. de Jong
  02:34:08 - 02:34:13 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:34:14 - 02:34:35 - J.C.P. de Moor
  02:34:35 - 02:34:38 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:34:38 - 02:34:47 - H.W.M. de Jong
  02:34:47 - 02:34:59 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:35:09 - 02:35:48 - D.J. Gutlich
  02:35:49 - 02:36:14 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:36:56 - 02:38:11 - L. Koppel
  02:38:12 - 02:38:31 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:38:32 - 02:39:02 - D.T.C. Salman
  02:39:03 - 02:39:18 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:39:18 - 02:39:54 - T.C.W.M. Alkemade
  02:39:55 - 02:40:27 - D.T.C. Salman
  02:40:28 - 02:40:54 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
 • 6


  02:52:21 - 02:54:18 - L. Koppel
  02:54:20 - 02:54:34 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:54:34 - 02:54:59 - G. van Duin
  02:54:59 - 02:55:10 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:55:11 - 02:57:00 - M. van Dormolen
  02:57:01 - 02:57:13 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:57:14 - 03:05:08 - R. ter Hark
  03:05:09 - 03:05:17 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:05:17 - 03:05:28 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  03:05:28 - 03:05:34 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:05:43 - 03:05:44 - M. van Dormolen
  03:05:44 - 03:05:45 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:05:45 - 03:05:52 - M. van Dormolen
  03:05:53 - 03:06:20 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:06:22 - 03:07:10 - T.T. Visser-Danser
  03:07:10 - 03:07:17 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:07:18 - 03:10:43 - R. ter Hark
  03:10:43 - 03:11:08 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:11:08 - 03:11:46 - P. van Bockhove
  03:11:47 - 03:11:53 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:11:55 - 03:13:11 - R. ter Hark
  03:13:12 - 03:13:22 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:13:23 - 03:14:29 - P. van Bockhove
  03:14:30 - 03:14:31 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:14:31 - 03:15:36 - R. ter Hark
  03:15:36 - 03:15:51 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:15:53 - 03:16:24 - R. ter Hark
  03:16:24 - 03:16:28 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:16:41 - 03:17:35 - H.W.M. de Jong
  03:17:37 - 03:17:45 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:17:49 - 03:18:06 - M. van Dormolen
  03:18:07 - 03:18:35 - H.W.M. de Jong
  03:18:35 - 03:18:48 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:19:12 - 03:19:16 - J.C.F. Knapp
  03:19:17 - 03:19:19 - T.C.W.M. Alkemade
  03:19:19 - 03:19:20 - J.C.F. Knapp
  03:19:20 - 03:20:01 - T.C.W.M. Alkemade
  03:20:04 - 03:20:16 - J.C.F. Knapp
  03:20:16 - 03:27:01 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:27:01 - 03:27:08 - J.C.F. Knapp
  03:27:37 - 03:28:19 - K.C. van Eeden-Smeltink
  03:28:19 - 03:28:26 - J.C.F. Knapp
  03:28:26 - 03:28:28 - K.C. van Eeden-Smeltink
  03:28:30 - 03:29:50 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:29:50 - 03:30:19 - J.C.F. Knapp
 • 7