Debatraad

dinsdag 21 april 2020 20:00 - 22:00
Locatie:
Digitale raadsvergadering
Voorzitter:
De heer J.C.F. Knapp
Toelichting:

De gemeenteraad vergadert vanavond voor het eerst digitaal. De agenda is om die reden verdeeld over twee dagen: dinsdag 21 en donderdag 23 april.

Om 20.00 uur start de gemeenteraad met de debatraad. In dit deel van de vergadering staat het voeren van debat en politieke meningsvorming centraal. Na de debatraad wordt kort geschorst. Vervolgens volgt de besluitvormende raad, er besluitvorming plaatsvindt. Wanneer de gemeenteraad een onderwerp bespreekt in de debatraad, wordt aan het einde van het agendapunt gekeken of het besluit meteen kan worden genomen of dat er meer tijd nodig is. In dat geval vindt besluitvorming in de regel plaats in de eerstvolgende raadsvergadering.
Inspraakreacties kunnen deze maand schriftelijk aan de gemeenteraad worden gestuurd. De raad ontvangt deze reacties bij voorkeur voor vrijdag 12.00 uur via griffie@noordwijk.nl

Uitzending

Agendapunten