Raadsgroep fusie

woensdag 24 januari 2018 20:00 - 22:00
Locatie:
Raadzaal Noordwijkerhout
Voorzitter:
Mw. T.T. Visser-Danser
Toelichting:

De gemeenteraden van Noordwijkerhout en Noordwijk hebben een Raadsgroep ingesteld voor de bespreking van onderwerpen ter voorbereiding van de fusie.
De Raadsgroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle fracties van beide gemeenten en haar adviseurs. De vergaderingen zijn openbaar en zullen om en om plaatsvinden in Noordwijkerhout en Noordwijk.
U bent van harte welkom op woensdag 24 januari 2018 om 20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Noordwijkerhout. Ingang via het bordes.

Uitzending

Agendapunten