Debatraad

dinsdag 16 juli 2019 20:00 - 22:00
Locatie:
De Duinpan, Sportlaan 34, 2191 XH De Zilk
Voorzitter:
J.H.M. Hermans-Vloedbeld
Toelichting:
Om 20.00 uur start de gemeenteraad met de debatraad. In dit deel van de vergadering staat het voeren van debat en politieke meningsvorming centraal. In de debatraad zoeken leden steun voor eventuele moties en amendementen. Na de debatraad wordt kort geschorst. Vervolgens volgt de besluitvormende raad, waarin ingediende moties en amendementen worden besproken en er besluitvorming plaatsvindt. Wanneer de gemeenteraad een onderwerp bespreekt in de debatraad, wordt aan het einde van het agendapunt gekeken of het besluit dezelfde avond kan worden genomen of dat er meer tijd nodig is. In de regel vindt besluitvorming plaats in de eerstvolgende raadsvergadering.

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 4.a

  Ter bespreking. Tijdens het debat kunnen moties en amendementen worden ingediend of aangekondigd. De besluitvorming over het voorstel is voorzien in de besluitenraad van 24 september, tenzij de raad anders beslist. Indicatieve spreektijd is 20 minuten.  Voorgesteld besluit

  I. in te stemmen met de “Nota van beantwoording vooroverleg- en inspraakreacties voorontwerpbestemmingsplan Correctie Zeewaardig, fase 2; II. in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Correctie Zeewaardig, fase 2; III. het ontwerpbestemmingsplan Correctie Zeewaardig, fase 2 (met identificatienummer NL.IMRO.0575.BPZeewaardigCorr2-ON01) vrij te geven voor ter visielegging;


  00:18:37 - 00:19:02 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:19:03 - 00:21:21 - T.C.W.M. Alkemade
  00:21:21 - 00:21:24 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:21:37 - 00:23:19 - H.S. van der Vossen
  00:23:19 - 00:23:22 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:23:34 - 00:24:14 - G.C. Duijndam
  00:24:14 - 00:24:31 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:24:36 - 00:26:48 - H.W.M. de Jong
  00:26:48 - 00:26:49 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:26:49 - 00:26:50 - H.W.M. de Jong
  00:26:51 - 00:27:12 - T.C.W.M. Alkemade
  00:27:14 - 00:27:46 - H.W.M. de Jong
  00:27:47 - 00:28:01 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:28:01 - 00:28:29 - T.C.W.M. Alkemade
  00:28:30 - 00:28:33 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:28:33 - 00:29:03 - D.J. Gutlich
  00:29:04 - 00:29:06 - T.C.W.M. Alkemade
  00:29:06 - 00:29:06 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:29:08 - 00:29:26 - T.C.W.M. Alkemade
  00:29:27 - 00:29:29 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:29:41 - 00:31:04 - G.C. Duijndam
  00:31:04 - 00:31:20 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:31:21 - 00:31:50 - H.S. van der Vossen
  00:31:51 - 00:31:54 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:32:05 - 00:33:16 - H.W.M. de Jong
  00:33:16 - 00:33:18 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:33:19 - 00:33:48 - H.S. van der Vossen
  00:33:49 - 00:34:22 - H.W.M. de Jong
  00:34:23 - 00:36:02 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
 • 4.b

  Ter bespreking. Tijdens het debat kunnen moties en amendementen worden ingediend of aangekondigd. De besluitvorming over het voorstel is voorzien in de besluitenraad van 24 september, tenzij de raad anders beslist. Indicatieve spreektijd is 20 minuten.  Voorgesteld besluit

  I. te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen een besluit van het college tot het verlenen van medewerking aan de gevraagde omgevingsvergunning voor het bouwen van 5 recreatiewoningen op een perceel achter Duindamseweg 12 te Noordwijk, waarbij toepassing wordt gegeven aan artikel 2.12, eerste lid, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.


  00:03:40 - 00:03:41 - J.M. Janson
  00:08:46 - 00:09:57 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:09:57 - 00:10:06 - J.B. Knapp
  00:10:06 - 00:10:34 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:10:34 - 00:11:03 - J.B. Knapp
  00:11:03 - 00:11:06 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:11:07 - 00:11:25 - T.C.W.M. Alkemade
  00:11:25 - 00:11:29 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:11:29 - 00:11:36 - J.M. Janson
  00:11:37 - 00:11:40 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:11:42 - 00:12:01 - D.J. Gutlich
  00:12:02 - 00:12:04 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:12:04 - 00:12:17 - H.S. van der Vossen
  00:12:18 - 00:12:19 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:12:21 - 00:12:33 - A.N.T van Tol
  00:12:35 - 00:12:36 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:12:37 - 00:12:38 - S. van Berkum
  00:12:38 - 00:12:39 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:12:39 - 00:12:48 - S. van Berkum
  00:12:48 - 00:12:50 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:12:50 - 00:13:00 - F.J.M. van Kouwen
  00:13:00 - 00:13:25 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:13:38 - 00:13:48 - J.M. Janson
  00:13:51 - 00:14:48 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:14:56 - 00:17:37 - G.C. Duijndam
  00:17:37 - 00:18:33 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:36:09 - 00:36:40 - W.A.J. van Haaster
  00:36:40 - 00:36:55 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:36:57 - 00:38:18 - W.J. Rodenburg
  00:38:19 - 00:38:31 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:38:33 - 00:39:28 - S. van Berkum
  00:39:28 - 00:39:41 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:39:42 - 00:40:25 - S. van Berkum
  00:40:25 - 00:40:29 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:40:29 - 00:41:23 - J.M. Janson
  00:41:24 - 00:41:36 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:41:40 - 00:44:38 - H.W.M. de Jong
  00:44:39 - 00:44:41 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:44:41 - 00:44:49 - F.J.M. van Kouwen
  00:44:50 - 00:44:51 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:44:52 - 00:45:01 - H.W.M. de Jong
  00:45:06 - 00:45:09 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:45:09 - 00:45:20 - W.J. Rodenburg
  00:45:21 - 00:45:21 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:45:21 - 00:46:13 - H.W.M. de Jong
  00:46:13 - 00:46:14 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:46:15 - 00:46:16 - J.C.F. Knapp
  00:46:35 - 00:46:58 - H.W.M. de Jong
  00:47:31 - 00:47:34 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:47:42 - 00:48:29 - P. van Bockhove
  00:48:31 - 00:48:32 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:48:32 - 00:48:38 - H.W.M. de Jong
  00:48:38 - 00:49:13 - J.M. Janson
  00:49:14 - 00:49:14 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:49:15 - 00:50:48 - H.W.M. de Jong
  00:50:56 - 00:50:57 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:50:58 - 00:51:17 - J.M. Janson
  00:51:18 - 00:51:18 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:51:19 - 00:52:00 - H.W.M. de Jong
  00:52:01 - 00:52:03 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:52:03 - 00:52:17 - J.M. Janson
  00:52:17 - 00:53:48 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
 • 4.c

  Ter bespreking. Tijdens het debat kunnen moties worden ingediend over het onderwerp. Indicatieve spreektijd is 40 minuten.  00:53:50 - 00:55:02 - K.C. van Eeden-Smeltink
  00:55:03 - 00:55:09 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:55:19 - 00:58:18 - R.T.P. Brouwer
  00:58:18 - 00:58:20 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:58:20 - 01:00:12 - R.T.P. Brouwer
  01:00:12 - 01:00:30 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:00:32 - 01:03:57 - J.B. Knapp
  01:03:58 - 01:04:13 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:04:15 - 01:10:14 - S. van Berkum
  01:10:15 - 01:10:19 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:10:31 - 01:11:45 - D.J. Gutlich
  01:11:45 - 01:11:53 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:11:56 - 01:12:57 - J.L de Mooij
  01:12:57 - 01:13:06 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:13:17 - 01:17:32 - A.N.T van Tol
  01:17:32 - 01:17:36 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:17:36 - 01:21:14 - J.M. Janson
  01:21:14 - 01:21:29 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:21:32 - 01:28:46 - J.P. van den Berg
  01:28:46 - 01:29:07 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:29:08 - 01:29:27 - J.B. Knapp
  01:29:27 - 01:29:46 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:29:46 - 01:30:00 - J.B. Knapp
  01:30:00 - 01:30:07 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:30:07 - 01:30:34 - J.B. Knapp
  01:30:36 - 01:31:17 - J.P. van den Berg
  01:31:17 - 01:31:18 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:31:18 - 01:32:06 - J.B. Knapp
  01:32:06 - 01:32:07 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:32:07 - 01:32:39 - J.P. van den Berg
  01:32:40 - 01:32:51 - J.B. Knapp
  01:32:53 - 01:33:08 - J.P. van den Berg
  01:33:42 - 01:34:06 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:34:06 - 01:34:19 - T.T. Visser-Danser
  01:34:21 - 01:34:21 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:34:21 - 01:34:45 - J.P. van den Berg
  01:34:46 - 01:34:48 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:34:48 - 01:34:59 - T.T. Visser-Danser
  01:35:00 - 01:35:00 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:35:00 - 01:35:03 - J.P. van den Berg
  01:35:05 - 01:36:01 - S. van Berkum
  01:36:01 - 01:36:03 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:36:03 - 01:37:10 - J.P. van den Berg
  01:37:10 - 01:37:12 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:37:16 - 01:37:28 - K.C. van Eeden-Smeltink
  01:37:28 - 01:37:28 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:37:29 - 01:37:51 - J.P. van den Berg
  01:37:52 - 01:37:53 - K.C. van Eeden-Smeltink
  01:38:05 - 01:44:21 - J.P. van den Berg
  01:44:22 - 01:44:22 - J.M. Janson
  01:44:40 - 01:45:50 - J.P. van den Berg
  01:45:50 - 01:46:15 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:46:24 - 01:47:17 - K.C. van Eeden-Smeltink
  01:47:43 - 01:47:46 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:47:46 - 01:49:41 - K.C. van Eeden-Smeltink
  01:49:41 - 01:49:44 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:49:53 - 01:51:21 - J.B. Knapp
  01:51:21 - 01:51:24 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:51:24 - 01:51:30 - J.B. Knapp
  01:51:30 - 01:51:30 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:51:31 - 01:51:41 - T.C.W.M. Alkemade
  01:51:43 - 01:51:58 - J.B. Knapp
  01:52:02 - 01:52:05 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:52:05 - 01:52:13 - J.M. Janson
  01:52:14 - 01:52:14 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:52:14 - 01:53:21 - J.B. Knapp
  01:53:22 - 01:53:27 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:53:34 - 01:55:27 - A.N.T van Tol
  01:55:28 - 01:55:33 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:55:47 - 01:58:30 - J.P. van den Berg
  01:58:30 - 01:58:34 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:58:36 - 01:59:37 - A.N.T van Tol
  01:59:38 - 01:59:38 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:59:39 - 02:00:38 - J.P. van den Berg
  02:00:38 - 02:00:48 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:00:48 - 02:01:25 - S. van Berkum
  02:01:25 - 02:01:26 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:01:26 - 02:01:51 - J.P. van den Berg
  02:01:51 - 02:01:54 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:01:54 - 02:01:56 - J.P. van den Berg
  02:02:08 - 02:02:45 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
 • 4.d

  Ter bespreking. Tijdens het debat kunnen moties worden ingediend over het onderwerp. Gelet op de actualiteit van het onderwerp, vindt besluitvorming over eventueel ingediende moties plaats in de aansluitende besluitenvormende raad. Indicatieve spreektijd is 45 minuten.  02:16:48 - 02:17:25 - J.C.F. Knapp
  02:17:37 - 02:23:50 - M. van Dormolen
  02:23:57 - 02:23:58 - J.C.F. Knapp
  02:24:13 - 02:26:45 - D.J. Gutlich
  02:26:53 - 02:26:56 - J.C.F. Knapp
  02:27:07 - 02:30:20 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  02:30:25 - 02:30:28 - J.C.F. Knapp
  02:30:37 - 02:33:48 - S. van Berkum
  02:33:48 - 02:34:01 - J.C.F. Knapp
  02:34:01 - 02:35:00 - M. van Dormolen
  02:35:02 - 02:35:59 - S. van Berkum
  02:36:02 - 02:36:08 - J.C.F. Knapp
  02:36:25 - 02:38:05 - T.T. Visser-Danser
  02:38:08 - 02:38:12 - J.C.F. Knapp
  02:38:21 - 02:39:50 - T.C.W.M. Alkemade
  02:39:53 - 02:39:56 - J.C.F. Knapp
  02:39:57 - 02:41:27 - J.M. Janson
  02:41:27 - 02:41:36 - J.C.F. Knapp
  02:41:49 - 02:44:12 - R. ter Hark
  02:44:12 - 02:44:15 - J.C.F. Knapp
  02:44:17 - 02:44:47 - T.C.W.M. Alkemade
  02:44:49 - 02:46:38 - R. ter Hark
  02:46:38 - 02:46:40 - J.C.F. Knapp
  02:46:42 - 02:50:17 - R. ter Hark
  02:50:18 - 02:50:26 - J.C.F. Knapp
  02:50:32 - 02:52:37 - H.W.M. de Jong
  02:52:37 - 02:52:40 - J.C.F. Knapp
  02:52:40 - 02:53:17 - D.J. Gutlich
  02:53:17 - 02:53:18 - J.C.F. Knapp
  02:53:18 - 02:54:50 - H.W.M. de Jong
  02:54:53 - 02:55:06 - J.C.F. Knapp
  02:55:07 - 02:57:23 - J.P. van den Berg
  02:57:25 - 02:57:41 - J.C.F. Knapp
  02:57:43 - 03:00:40 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:00:40 - 03:00:46 - J.C.F. Knapp
  03:00:46 - 03:02:05 - P. van Bockhove
  03:02:05 - 03:02:10 - J.C.F. Knapp
  03:02:10 - 03:02:15 - P. van Bockhove
  03:02:16 - 03:02:18 - J.C.F. Knapp
  03:02:18 - 03:05:57 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:05:58 - 03:06:18 - J.C.F. Knapp
  03:06:29 - 03:09:36 - M. van Dormolen
  03:09:38 - 03:09:43 - J.C.F. Knapp
  03:09:54 - 03:10:44 - D.J. Gutlich
  03:10:50 - 03:10:51 - J.C.F. Knapp
  03:11:00 - 03:11:22 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  03:11:25 - 03:11:40 - J.C.F. Knapp
  03:11:53 - 03:13:01 - T.T. Visser-Danser
  03:13:03 - 03:13:10 - J.C.F. Knapp
  03:13:10 - 03:14:23 - J.M. Janson
  03:14:24 - 03:14:37 - J.C.F. Knapp
  03:14:39 - 03:15:05 - D.T.C. Salman
  03:16:26 - 03:16:28 - J.C.F. Knapp
  03:16:28 - 03:16:28 - D.T.C. Salman
  03:16:29 - 03:16:47 - J.M. Janson
  03:16:48 - 03:16:49 - D.T.C. Salman
  03:16:49 - 03:16:51 - J.C.F. Knapp
  03:16:51 - 03:17:16 - D.T.C. Salman
  03:17:17 - 03:17:18 - J.C.F. Knapp
  03:17:18 - 03:17:22 - J.M. Janson
  03:17:24 - 03:17:34 - D.T.C. Salman
  03:17:36 - 03:17:42 - J.C.F. Knapp
  03:17:52 - 03:19:01 - H.W.M. de Jong
  03:19:01 - 03:19:10 - J.C.F. Knapp
  03:19:16 - 03:21:58 - R. ter Hark
  03:21:58 - 03:22:30 - J.C.F. Knapp
  03:22:46 - 03:24:26 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:24:28 - 03:24:48 - J.M. Janson
  03:24:49 - 03:25:47 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:25:47 - 03:25:48 - J.C.F. Knapp
  03:25:49 - 03:26:29 - T.T. Visser-Danser
  03:26:29 - 03:26:29 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:27:07 - 03:27:10 - J.C.F. Knapp
  03:27:10 - 03:28:07 - J.B. Knapp
  03:28:08 - 03:28:09 - J.C.F. Knapp
  03:28:10 - 03:28:55 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:28:55 - 03:29:25 - J.C.F. Knapp
  03:31:22 - 03:32:10 - D.J. Gutlich
 • 5

  Actuele moties kunnen tot 48 uur van te voren worden ingediend. Een actuele motie is een motie over een actueel, niet geagendeerd onderwerp dat niet kan wachten tot een volgende vergadering. Over een actuele motie vindt dezelfde avond besluitvorming plaats.

 • 6


  03:32:10 - 03:32:23 - J.C.F. Knapp
  03:32:24 - 03:34:30 - R. ter Hark
  03:34:30 - 03:34:31 - J.C.F. Knapp
  03:34:35 - 03:35:08 - P. van Bockhove
  03:35:10 - 03:35:10 - R. ter Hark
  03:35:10 - 03:35:14 - J.C.F. Knapp
  03:35:14 - 03:35:52 - R. ter Hark
  03:35:52 - 03:36:24 - J.C.F. Knapp
  03:36:24 - 03:37:00 - R. ter Hark
  03:37:02 - 03:37:10 - J.C.F. Knapp
  03:37:16 - 03:37:23 - D.J. Gutlich
  03:37:24 - 03:37:24 - R. ter Hark
  03:37:41 - 03:38:01 - J.C.F. Knapp
  03:38:59 - 03:39:43 - T.T. Visser-Danser
  03:39:43 - 03:39:54 - J.C.F. Knapp
  03:39:54 - 03:43:41 - D.T.C. Salman
  03:43:42 - 03:43:55 - J.C.F. Knapp
  03:43:55 - 03:45:34 - J.M. Janson
  03:45:34 - 03:45:43 - J.C.F. Knapp
  03:45:45 - 03:47:16 - R. ter Hark
  03:47:17 - 03:47:19 - J.C.F. Knapp
  03:47:19 - 03:47:34 - J.M. Janson
  03:47:35 - 03:47:35 - J.C.F. Knapp
  03:47:35 - 03:48:16 - R. ter Hark
  03:48:17 - 03:49:58 - J.C.F. Knapp
 • 7

  03:49:59 - 03:50:08 - J.B. Knapp
  03:50:10 - 03:52:48 - J.C.F. Knapp
  03:52:48 - 03:53:07 - J.M. Janson
  03:53:07 - 03:55:14 - J.C.F. Knapp
  03:56:46 - 03:56:48 - J.M. Janson
  03:56:48 - 03:57:24 - J.C.F. Knapp