Rondetafelgesprek

RTG - vervallen

dinsdag 14 april 2020 20:00 - 22:00
Locatie:
Voorzitter:
Toelichting:

Als gevolg van de landelijke maatregelen tegen het Coronavirus vervalt het geplande Rondetafelgesprek van de gemeenteraad van Noordwijk op dinsdag 14 april.
Een ander gevolg van deze maatregelen is dat inwoners van Noordwijk op dit moment niet fysiek kunnen inspreken. Om onze inwoners wel de mogelijkheid te bieden hun reactie te geven op raadsvoorstellen die geagendeerd staan in april kunnen inwoners schriftelijk hun mening over een geagendeerd onderwerp kenbaar maken via griffie@noordwijk.nl. De agenda van de raad van 21 april wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd op de website en in de krant van dinsdag 14 april.

Agendapunten