Besluitvormende raad

dinsdag 24 november 2020 22:15 - 23:00
Locatie:
De Duinpan, Sportlaan 34, 2191 XH De Zilk
Voorzitter:

Agendapunten


 • Ingekomen stukken
  Onderwerp
  10e Brief aan de raden COVID-19 VRHM
  12e Noodverordening COVID-19 - 20 september 2020
  Aanvullende schriftelijke vragen (Bruisend Noordwijk) inzake Handhaving buitengebied
  Beantwoording schriftelijke vragen Bruisend Noordwijk over de openbaarheid van de weg
  Beantwoording schriftelijke vragen Bruisend Noordwijk over Het Oosterduinse Meer
  Beantwoording schriftelijke vragen CDA inzake veiligheid aan de kust
  Beantwoording schriftelijke vragen LSN over Noordwijkse BOA's voortaan op pad met bodycam
  Beantwoording schriftelijke vragen PUUR over Compensaties centrale overheid coronacrisis
  Beantwoording schriftelijke vragen vraag lid Koppel (GroenLinks) inzake Krantenartikel LD d.d. 020920 betreffende Maarten Kruytstraat
  Brandveiligheid gevels
  Brief burgemeester W.J.A. Verkleij inzake COVID-19
  Brief n.a.v. maatrgelen de Keuvel
  Concept-omgevingsvisie ter inzage
  ODWH voortgangsrapportage verbeterplan bouwen 2019
  Raadsinformatiebrief over Voorontwerpbestemmingsplan Julianahof
  Reactie Stek aan Raadsleden ontwerp bestemmingsplan Julianahof
  Schriftelijke vragen (LSN) inzake Toegangsproblemen Witte kerkje centrum Noordwijkerhout
  Schriftelijke vragen (PUUR) inzake Antwoorden op brieven van inwoners
  Versnellingsverzoek belastingverordeningen 2021
  Vragen over ontwerpbestemmingsplan Zilkerbinnenweg 14 eo te De Zilk