Rondetafelgesprek

dinsdag 2 juni 2020 20:00 - 22:00
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
Mevrouw A.E.M. Warmerdam
Toelichting:

In verband met het Corona virus is het niet mogelijk de vergadering bij te wonen. De vergadering wordt live uitgezonden via onderstaande link. https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.
De Presentatie: Hier is ruimte voor presentaties van het college, maar ook van bewonersorganisaties (kernenbeleid), instellingen (gemeenschappelijke regelingen), ed.
De Themabijeenkomst: Hier worden onderwerpen besproken die niet op de raadsagenda staan, maar waar de raad wel mee aan de slag wil. Deze vorm biedt ruimte om kaderstellend bezig te zijn, zoals een brainstormsessie over een bepaald onderwerp. De raad kan stakeholders uitnodigen om deel te nemen aan het thema.
Het Gesprek: Hierin worden de raadsvoorstellen, beleidsnota’s ed. geagendeerd, waarover de raad meer informatie wenst. Inwoners, instellingen en bedrijven, die bijvoorbeeld bij de voorbereiding zijn betrokken, kunnen gericht worden uitgenodigd om aan tafel te zitten.

Inwoners krijgen de mogelijkheid om digitaal in te spreken tijdens de vergadering. Na aanmelding krijgen de insprekers hierover uitleg.

< input id="squire-selection-start" type="hidden">

Uitzending

Agendapunten