Debatraad

dinsdag 18 juni 2019 20:00 - 22:00
Locatie:
De Duinpan, Sportlaan 34, 2191 XH De Zilk
Voorzitter:
J.H.M. Hermans-Vloedbeld
Toelichting:
Om 20.00 uur start de gemeenteraad met de debatraad. In dit deel van de vergadering staat het voeren van debat en politieke meningsvorming centraal. In de debatraad zoeken leden steun voor eventuele moties en amendementen. Na de debatraad wordt kort geschorst. Vervolgens volgt de besluitvormende raad, waarin ingediende moties en amendementen worden besproken en er besluitvorming plaatsvindt. Wanneer de gemeenteraad een onderwerp bespreekt in de debatraad, wordt aan het einde van het agendapunt gekeken of het besluit meteen kan worden genomen of dat er meer tijd nodig is. In dat geval vindt besluitvorming in de regel plaats in de eerstvolgende raadsvergadering.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:05:09 - 00:05:55 - J.C.F. Knapp
  00:07:08 - 00:16:10 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:16:10 - 00:16:50 - J.C.F. Knapp
  00:17:39 - 00:19:44 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
 • 2
 • 3
 • 4

  00:19:53 - 00:19:54 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:19:57 - 00:22:23 - D.J. Gutlich
 • 4.a

  Ter bespreking. Tijdens het debat kunnen moties en amendementen worden ingediend of aangekondigd. De besluitvorming hierover en over het voorstel zelf is voorzien in de besluitenraad van 16 juli, tenzij de raad anders beslist. Indicatieve tijd is 30 minuten.  Besluit
  Door naar de besluitenraad van vanavond (18 juni 2019)

  00:22:24 - 00:22:28 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:22:39 - 00:25:01 - S. van Berkum
  00:25:01 - 00:25:18 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:25:21 - 00:25:36 - S. van Berkum
  00:25:42 - 00:27:04 - J.C.F. Knapp
  00:27:05 - 00:27:15 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:27:16 - 00:28:58 - P. van Bockhove
  00:28:59 - 00:29:09 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:29:11 - 00:29:54 - T.C.W.M. Alkemade
  00:29:54 - 00:30:12 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:30:18 - 00:34:52 - H.W.M. de Jong
  00:34:52 - 00:34:53 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:34:58 - 00:34:59 - J.C.F. Knapp
  00:35:34 - 00:35:36 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:35:41 - 00:36:05 - H.W.M. de Jong
  00:36:06 - 00:36:08 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:36:09 - 00:36:32 - J.C.F. Knapp
  00:36:34 - 00:36:35 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:36:35 - 00:36:49 - H.W.M. de Jong
  00:36:49 - 00:36:50 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:36:51 - 00:37:15 - D.J. Gutlich
  00:37:16 - 00:37:17 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:37:17 - 00:38:31 - H.W.M. de Jong
  00:38:32 - 00:38:55 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:38:56 - 00:38:57 - P. van Bockhove
  00:39:39 - 00:39:42 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:40:03 - 00:40:04 - H.W.M. de Jong
  00:40:04 - 00:40:04 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:40:04 - 00:40:38 - H.W.M. de Jong
  00:40:39 - 00:40:48 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:40:48 - 00:40:56 - J.M. Janson
  00:40:56 - 00:42:07 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:42:12 - 00:44:37 - L. Koppel
 • 4.b

  Ter bespreking. De gemeenteraad is uitgenodigd om een zienswijze in te dienen over de begroting van deze gemeenschappelijke regeling. Het raadsvoorstel strekt daartoe. Tijdens het debat kunnen moties en amendementen worden ingediend of aangekondigd. De besluitvorming hierover en over het voorstel zelf is voorzien de besluitenraad van 18 juni, tenzij de raad anders beslist. Indicatieve tijd is 30 minuten.  Besluit
  conform

  00:44:39 - 00:44:55 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:44:55 - 00:46:12 - D.J. Gutlich
  00:46:13 - 00:46:44 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:46:44 - 00:47:08 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  00:47:08 - 00:47:12 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:47:12 - 00:50:10 - J.M. Janson
  00:50:10 - 00:50:14 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:50:21 - 00:51:58 - J.J.J. Beugelsdijk
  00:51:58 - 00:52:29 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:52:37 - 00:54:12 - D.T.C. Salman
  00:54:12 - 00:54:16 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:54:17 - 00:54:47 - L. Koppel
  00:54:47 - 00:54:54 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:54:54 - 00:55:03 - L. Koppel
  00:55:06 - 00:55:10 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:55:10 - 00:55:15 - L. Koppel
  00:55:15 - 00:55:21 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:55:21 - 00:56:12 - L. Koppel
  00:56:13 - 00:56:14 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:56:14 - 00:56:51 - D.T.C. Salman
  00:56:51 - 00:56:52 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:56:52 - 00:56:56 - D.T.C. Salman
  00:56:56 - 00:57:11 - L. Koppel
  00:57:16 - 00:57:47 - D.T.C. Salman
  00:57:47 - 00:57:47 - L. Koppel
  00:57:47 - 00:57:49 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:57:50 - 00:58:19 - L. Koppel
  00:58:21 - 01:00:11 - D.T.C. Salman
  01:00:11 - 01:00:17 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:00:17 - 01:02:55 - D.T.C. Salman
  01:02:55 - 01:02:56 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:02:56 - 01:02:57 - D.T.C. Salman
  01:02:58 - 01:03:07 - J.M. Janson
  01:03:07 - 01:03:07 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:03:08 - 01:03:52 - D.T.C. Salman
  01:03:52 - 01:04:18 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:04:21 - 01:05:25 - L. Koppel
  01:05:25 - 01:05:27 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:05:27 - 01:06:22 - M.A.W.J Epping-Immerzeel
  01:06:23 - 01:08:00 - L. Koppel
  01:08:00 - 01:08:01 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:08:02 - 01:08:27 - M.A.W.J Epping-Immerzeel
  01:08:29 - 01:08:31 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:08:31 - 01:08:49 - L. Koppel
  01:08:50 - 01:08:52 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:08:53 - 01:09:26 - J.M. Janson
  01:09:27 - 01:09:29 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:09:35 - 01:10:08 - J.J.J. Beugelsdijk
  01:10:08 - 01:10:09 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:10:09 - 01:10:28 - J.J.J. Beugelsdijk
  01:10:28 - 01:10:37 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:10:39 - 01:12:07 - D.T.C. Salman
  01:12:07 - 01:12:09 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:12:09 - 01:12:10 - L. Koppel
  01:12:40 - 01:13:16 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:22:42 - 01:23:02 - F.J.M. van Kouwen
  01:23:18 - 01:23:37 - M.R. Fabbricotti
  01:23:37 - 01:23:48 - F.J.M. van Kouwen
  01:23:48 - 01:23:51 - M.R. Fabbricotti
  01:23:51 - 01:24:01 - F.J.M. van Kouwen
  01:24:01 - 01:24:14 - M.R. Fabbricotti
  01:24:14 - 01:24:16 - F.J.M. van Kouwen
  01:24:16 - 01:24:17 - M.R. Fabbricotti
  01:24:17 - 01:24:52 - F.J.M. van Kouwen
  01:24:52 - 01:24:56 - M.R. Fabbricotti
  01:27:28 - 01:27:28 - F.J.M. van Kouwen
  01:27:31 - 01:27:37 - M.R. Fabbricotti
  01:32:54 - 01:33:52 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
 • 4.c

  Ter bespreking. De gemeenteraad is uitgenodigd om een zienswijze in te dienen over de begroting van deze gemeenschappelijke regeling. Het raadsvoorstel strekt daartoe. Tijdens het debat kunnen moties en amendementen worden ingediend of aangekondigd. De besluitvorming hierover en over het voorstel zelf is voorzien in de besluitenraad van 18 juni, tenzij de raad anders beslist. Indicatieve tijd is 20 minuten  Besluit
  Conform

  01:33:54 - 01:35:33 - J.J.J. Beugelsdijk
  01:35:35 - 01:35:38 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:35:38 - 01:36:34 - J.M. Janson
  01:36:34 - 01:36:36 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:36:46 - 01:37:41 - D.J. Gutlich
  01:37:41 - 01:37:53 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:37:53 - 01:37:55 - D.J. Gutlich
  01:37:56 - 01:39:02 - L. Koppel
  01:39:03 - 01:39:15 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:39:18 - 01:39:21 - L. Koppel
  01:39:22 - 01:41:40 - K.C. van Eeden-Smeltink
  01:41:40 - 01:41:52 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:41:52 - 01:41:56 - K.C. van Eeden-Smeltink
  01:41:56 - 01:41:57 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:41:57 - 01:42:40 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  01:42:41 - 01:43:00 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:43:00 - 01:49:10 - D.T.C. Salman
  01:49:11 - 01:49:37 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:49:37 - 01:50:01 - D.T.C. Salman
  01:50:02 - 01:50:04 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:50:04 - 01:50:05 - D.T.C. Salman
  01:51:32 - 01:52:44 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
 • 4.d

  Op verzoek van de leden Janson (PvdA) en de heer Beugelsdijk (CDA) is de brief geagendeerd voor de raad van 18 juni. Tevens heeft de heer Beugelsdijk verzocht om de achterliggende stukken bij het dossier. Tijdens het debat kunnen moties worden ingediend over het onderwerp. Indicatieve tijd is 40 minuten  Besluit
  Door naar de besluitvormende raad van deze avond (18 juni 2019) ivm ingediende moties

  Moties
  Titel
  Motie over GOM-woningen

  01:52:44 - 01:55:20 - J.M. Janson
  01:55:20 - 01:55:29 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:55:29 - 01:58:35 - J.M. Janson
  01:58:35 - 01:58:42 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:58:45 - 02:04:47 - J.J.J. Beugelsdijk
  02:04:49 - 02:05:07 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:05:12 - 02:06:42 - J.C.F. Knapp
  02:06:42 - 02:06:44 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:06:44 - 02:07:02 - J.C.F. Knapp
  02:07:02 - 02:07:04 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:07:05 - 02:07:18 - J.J.J. Beugelsdijk
  02:07:19 - 02:07:35 - J.C.F. Knapp
  02:07:35 - 02:07:37 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:07:37 - 02:07:50 - J.C.F. Knapp
  02:07:50 - 02:07:55 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:07:55 - 02:08:07 - J.J.J. Beugelsdijk
  02:08:07 - 02:08:09 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:08:09 - 02:08:27 - J.C.F. Knapp
  02:08:27 - 02:08:34 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:08:35 - 02:08:53 - T.C.W.M. Alkemade
  02:08:53 - 02:08:54 - J.C.F. Knapp
  02:08:54 - 02:08:55 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:08:55 - 02:09:10 - J.C.F. Knapp
  02:09:10 - 02:09:14 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:09:15 - 02:09:30 - G. van Duin
  02:09:31 - 02:11:19 - J.C.F. Knapp
  02:11:19 - 02:11:21 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:11:21 - 02:11:28 - G. van Duin
  02:11:28 - 02:11:30 - J.C.F. Knapp
  02:11:30 - 02:11:32 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:11:32 - 02:11:37 - J.C.F. Knapp
  02:11:37 - 02:11:39 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:11:41 - 02:12:32 - J.J.J. Beugelsdijk
  02:12:32 - 02:12:33 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:12:33 - 02:13:00 - J.C.F. Knapp
  02:13:01 - 02:13:02 - J.J.J. Beugelsdijk
  02:13:03 - 02:13:07 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:13:10 - 02:13:30 - J.J.J. Beugelsdijk
  02:13:32 - 02:13:33 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:13:33 - 02:13:39 - J.C.F. Knapp
  02:13:39 - 02:13:40 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:13:40 - 02:13:51 - J.M. Janson
  02:13:52 - 02:13:54 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:13:54 - 02:14:02 - J.C.F. Knapp
  02:14:02 - 02:14:18 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:14:18 - 02:14:24 - J.M. Janson
  02:14:25 - 02:14:28 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:14:28 - 02:14:29 - W.A.J. van Haaster
  02:14:35 - 02:14:41 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:14:41 - 02:15:06 - W.A.J. van Haaster
  02:15:06 - 02:15:18 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:15:18 - 02:15:31 - J.C.F. Knapp
  02:15:32 - 02:15:50 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:15:51 - 02:16:45 - S. van Berkum
  02:16:46 - 02:17:01 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:17:03 - 02:19:16 - D.J. Gutlich
  02:19:16 - 02:19:19 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:19:19 - 02:19:23 - D.J. Gutlich
  02:19:24 - 02:20:13 - J.M. Janson
  02:20:13 - 02:20:14 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:20:14 - 02:22:20 - D.J. Gutlich
  02:22:20 - 02:22:24 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:22:24 - 02:22:33 - J.M. Janson
  02:22:42 - 02:22:43 - P. van Bockhove
  02:22:43 - 02:22:47 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:22:47 - 02:24:04 - P. van Bockhove
  02:24:05 - 02:24:06 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:24:06 - 02:24:33 - J.M. Janson
  02:24:34 - 02:25:03 - P. van Bockhove
  02:25:03 - 02:25:06 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:25:13 - 02:26:24 - G. van Duin
  02:26:24 - 02:26:27 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:26:36 - 02:28:36 - H.S. van der Vossen
  02:28:37 - 02:29:08 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:29:16 - 02:33:46 - H.W.M. de Jong
  02:33:46 - 02:33:47 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:33:48 - 02:34:14 - D.J. Gutlich
  02:34:15 - 02:34:16 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:34:16 - 02:35:16 - H.W.M. de Jong
  02:35:16 - 02:35:25 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:35:25 - 02:35:37 - J.J.J. Beugelsdijk
  02:35:38 - 02:35:39 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:35:43 - 02:36:31 - H.W.M. de Jong
  02:36:31 - 02:36:32 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:36:32 - 02:37:10 - J.J.J. Beugelsdijk
  02:37:10 - 02:37:11 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:37:12 - 02:38:05 - H.W.M. de Jong
  02:38:05 - 02:38:10 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:38:11 - 02:39:15 - J.M. Janson
  02:39:15 - 02:39:17 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:39:17 - 02:39:19 - J.M. Janson
  02:39:19 - 02:39:20 - H.W.M. de Jong
  02:39:20 - 02:39:22 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:39:22 - 02:41:31 - H.W.M. de Jong
  02:41:31 - 02:41:33 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:41:39 - 02:41:55 - J.J.J. Beugelsdijk
  02:41:55 - 02:41:56 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:41:58 - 02:42:50 - H.W.M. de Jong
  02:42:51 - 02:42:52 - J.J.J. Beugelsdijk
  02:43:06 - 02:43:12 - H.W.M. de Jong
  02:43:13 - 02:43:14 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:43:14 - 02:43:30 - J.J.J. Beugelsdijk
  02:43:30 - 02:43:31 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:43:31 - 02:43:31 - H.W.M. de Jong
  02:43:37 - 02:43:41 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:43:41 - 02:46:58 - H.W.M. de Jong
  02:46:58 - 02:47:04 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:47:04 - 02:47:16 - J.M. Janson
  02:47:16 - 02:47:19 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:55:02 - 02:55:05 - J.M. Janson
  02:55:05 - 02:55:09 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:55:09 - 02:55:48 - J.M. Janson
  02:55:48 - 02:55:55 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:55:55 - 02:56:00 - J.M. Janson
  02:56:00 - 02:56:41 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:56:41 - 02:58:59 - J.C.F. Knapp
  02:58:59 - 02:59:14 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:59:17 - 02:59:36 - T.C.W.M. Alkemade
  02:59:36 - 02:59:54 - J.C.F. Knapp
  02:59:54 - 02:59:55 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:59:55 - 02:59:58 - J.C.F. Knapp
  02:59:58 - 02:59:58 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:59:58 - 03:00:01 - J.C.F. Knapp
  03:00:08 - 03:00:20 - T.C.W.M. Alkemade
  03:00:22 - 03:00:40 - J.C.F. Knapp
  03:00:40 - 03:00:50 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:00:50 - 03:00:51 - J.C.F. Knapp
  03:00:52 - 03:01:03 - J.M. Janson
  03:01:03 - 03:01:31 - J.C.F. Knapp
  03:01:31 - 03:01:37 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:01:47 - 03:02:48 - H.S. van der Vossen
  03:02:49 - 03:03:47 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
 • 5

  Actuele moties kunnen tot 48 uur van te voren worden ingediend, en eventueel later als er sprake is van spoed. De raad beslist of hier sprake van is. Over een actuele motie vindt de avond zelf besluitvorming plaats.


  Besluit
  Geen actuele moties ingediend

  03:03:47 - 03:05:02 - J.M. Janson
 • 6

  - Heropening discussie Duinpolderweg (PvdA) - Verkeersmaatregelen nieuwe ontsluitingsweg bavo terrein (PvdA)  03:05:02 - 03:05:19 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:05:23 - 03:07:18 - H.W.M. de Jong
  03:07:20 - 03:07:21 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:07:21 - 03:07:59 - J.M. Janson
  03:07:59 - 03:08:01 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:08:01 - 03:08:05 - H.W.M. de Jong
  03:08:05 - 03:08:13 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:08:13 - 03:08:32 - H.W.M. de Jong
  03:08:32 - 03:08:36 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:08:41 - 03:10:06 - J.M. Janson
  03:10:08 - 03:10:19 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:10:20 - 03:11:17 - R. ter Hark
  03:11:19 - 03:11:44 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
 • 7