Gemeenteraadsvergadering

dinsdag 13 juli 2021 20:00 - 23:00
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
W.J.A. Verkleij
Toelichting:

De gemeenteraadsvergadering start om 20.00 uur. In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. In de raadsvergadering besluit de gemeenteraad over de voorstellen die zijn voorgelegd. Tijdens de raadsvergadering kunnen raadsleden moties of amendementen indienen. De besluitvorming over een voorstel vindt op dezelfde avond plaats, tenzij de raad anders beslist.

Uitzending

Agendapunten