Debatraad

dinsdag 19 februari 2019 20:00 - 22:00
Locatie:
De Duinpan, Sportlaan 34, 2191 XH De Zilk
Voorzitter:
J.H.M. Hermans-Vloedbeld
Toelichting:
De gemeenteraad start om 20.00 uur met de debatraad. In dit deel van de vergadering staat het voeren van debat en politieke meningsvorming centraal. In de debatraad zoeken leden steun voor eventuele moties en amendementen. Na de debatraad wordt kort geschorst. Vervolgens start de besluitvormende raad, waarin eventuele moties en amendementen worden besproken en de besluitvorming plaatsvindt. Wanneer de gemeenteraad een onderwerp bespreekt in de debatraad, wordt aan het einde van het agendapunt bepaald of de besluitvorming plaatsvindt in de volgende raadsvergadering of dat het onderwerp meteen door kan naar de besluitvormende raad van die avond. Bij voldoende belangstelling zal de gemeente voor aanvang en direct na afloop (niet eerder) van de vergadering voor inwoners een busje laten rijden tussen het gemeentehuis in Noordwijk, het gemeentehuis in Noordwijkerhout en De Duinpan. Uw aanmelding ontvangen we graag voor maandag 18 februari 12.00 uur via griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3
 • 3.a
 • 3.b

  Het debat en eventuele schriftelijke stemmingen vindt plaats in de debatraad. De stemming over het voorstel in de aansluitende besluitvormende raad.  Ingekomen stukken
  Onderwerp
  - Raadsvoorstel Benoeming leden Auditcommissie
 • 3.c

  Het college is gevraagd om informatie over invulling van de verschillende vacatures binnen de gemeenschappelijke regelingen en welke mogelijkheden zich voordoen voor de nieuwe gemeente Noordwijk. Dit voorstel strekt daar onder meer toe. Het debat over de inhoud van het voorstel en de evt. schriftelijke stemming voor de benoeming van de raadsleden vinden plaats in de debatraad. De stemming over het voorstel in de aansluitende besluitvormende raad.  Ingekomen stukken
  Onderwerp
  - Raadsvoorstel afvaardiging AB Holland Rijnland

  00:00:35 - 00:00:54 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:08:59 - 00:09:09 - J.B. Knapp
  00:09:11 - 00:13:05 - J. Hermans-Vloedbeld
 • 3.d

  Het debat over de inhoud van het voorstel en evt. schriftelijke stemming vinden plaats in de debatraad. De stemming over het voorstel in de aansluitende besluitvormende raad.  Ingekomen stukken
  Onderwerp
  - Raadsvoorstel Benoeming leden AB en DB ODWH

  00:13:19 - 00:14:50 - T.T. Visser-Danser
  00:14:52 - 00:14:53 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:15:05 - 00:15:07 - T.T. Visser-Danser
  00:15:07 - 00:15:21 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:15:33 - 00:16:50 - J.C.P. de Moor
  00:16:50 - 00:16:56 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:16:56 - 00:17:06 - J.C.P. de Moor
  00:17:07 - 00:17:08 - L. Koppel
  00:17:08 - 00:17:08 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:17:08 - 00:17:55 - L. Koppel
  00:17:57 - 00:17:59 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:18:15 - 00:18:40 - P. van Bockhove
  00:18:40 - 00:18:42 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:18:42 - 00:18:50 - P. van Bockhove
  00:18:52 - 00:18:54 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:18:55 - 00:19:12 - J.M. Janson
  00:19:14 - 00:19:16 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:19:27 - 00:20:48 - M. van Dormolen
  00:20:50 - 00:21:10 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:21:14 - 00:22:18 - D.J. Gutlich
  00:22:18 - 00:22:25 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:22:25 - 00:22:38 - T.C.W.M. Alkemade
  00:22:38 - 00:22:41 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:22:41 - 00:23:02 - J.M. Janson
  00:23:05 - 00:24:39 - J. Hermans-Vloedbeld
 • 4
 • 4.a

  Dit agendapunt stond geagendeerd voor de raad van 22 januari en is om tijdsredenen overgeheveld naar de raad van 19 februari. Het voorstel staat op de agenda van de aansluitende besluitvormende raad.  Ingekomen stukken
  Onderwerp
  - Bundel brieven mbt Ondernemersfonds

  00:25:32 - 00:25:40 - J.M. Janson
  00:25:40 - 00:25:53 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:25:53 - 00:28:26 - G. van Duin
  00:28:26 - 00:28:33 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:28:33 - 00:28:37 - G. van Duin
  00:28:40 - 00:28:43 - J.C.P. de Moor
  00:29:42 - 00:29:45 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:29:45 - 00:29:51 - J.C.P. de Moor
  00:29:51 - 00:29:55 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:29:55 - 00:30:18 - G. van Duin
  00:30:18 - 00:30:23 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:30:23 - 00:31:39 - G. van Duin
  00:31:39 - 00:31:43 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:31:58 - 00:36:45 - D.J. Gutlich
  00:36:45 - 00:36:46 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:36:46 - 00:39:02 - D.J. Gutlich
  00:39:02 - 00:39:08 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:39:08 - 00:39:10 - D.J. Gutlich
  00:39:10 - 00:39:12 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:39:12 - 00:39:49 - T.C.W.M. Alkemade
  00:39:49 - 00:39:50 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:39:50 - 00:39:59 - T.C.W.M. Alkemade
  00:39:59 - 00:40:05 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:40:05 - 00:40:07 - T.C.W.M. Alkemade
  00:40:12 - 00:41:08 - D.J. Gutlich
  00:41:08 - 00:41:10 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:41:10 - 00:41:23 - T.C.W.M. Alkemade
  00:41:24 - 00:42:02 - D.J. Gutlich
  00:42:02 - 00:42:04 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:42:04 - 00:42:41 - M. van Dormolen
  00:42:41 - 00:42:43 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:42:46 - 00:43:01 - D.J. Gutlich
  00:43:01 - 00:43:13 - M. van Dormolen
  00:43:15 - 00:43:18 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:43:18 - 00:43:42 - D.J. Gutlich
  00:43:42 - 00:43:44 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:43:44 - 00:43:46 - D.J. Gutlich
  00:43:46 - 00:44:23 - L. Koppel
  00:44:25 - 00:44:27 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:44:27 - 00:44:29 - D.J. Gutlich
  00:45:50 - 00:45:58 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:46:00 - 00:46:33 - L. Koppel
  00:46:33 - 00:46:38 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:46:38 - 00:47:20 - M. van Dormolen
  00:47:21 - 00:47:22 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:47:24 - 00:48:09 - D.J. Gutlich
  00:48:09 - 00:48:11 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:48:11 - 00:48:28 - J.M. Janson
  00:48:29 - 00:48:33 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:48:34 - 00:52:29 - J.M. Janson
  00:52:29 - 00:52:35 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:52:36 - 00:53:16 - D.J. Gutlich
  00:53:16 - 00:53:17 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:53:17 - 00:53:38 - J.M. Janson
  00:53:39 - 00:53:41 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:53:41 - 00:53:41 - D.J. Gutlich
  00:54:22 - 00:54:24 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:54:24 - 00:54:44 - J.M. Janson
  00:54:44 - 00:54:45 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:55:00 - 00:56:28 - R.T.P. Brouwer
  00:56:28 - 00:56:33 - J. Hermans-Vloedbeld
  00:56:56 - 01:00:34 - L. Koppel
  01:00:34 - 01:00:35 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:00:35 - 01:00:36 - L. Koppel
  01:00:36 - 01:02:11 - M. van Dormolen
  01:02:12 - 01:02:55 - L. Koppel
  01:02:57 - 01:03:01 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:03:13 - 01:03:24 - L. Koppel
  01:03:26 - 01:04:29 - M. van Dormolen
  01:04:29 - 01:04:30 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:04:31 - 01:04:43 - L. Koppel
  01:04:45 - 01:04:50 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:04:50 - 01:04:55 - M. van Dormolen
  01:04:55 - 01:05:03 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:05:03 - 01:05:25 - J.M. Janson
  01:05:26 - 01:05:28 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:05:29 - 01:06:22 - G. van Duin
  01:06:23 - 01:06:23 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:06:23 - 01:06:53 - M. van Dormolen
  01:09:47 - 01:09:48 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:09:48 - 01:09:51 - M. van Dormolen
  01:09:52 - 01:10:32 - G. van Duin
  01:10:32 - 01:10:33 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:10:33 - 01:12:21 - M. van Dormolen
  01:12:21 - 01:12:48 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:12:49 - 01:13:30 - G. van Duin
  01:13:31 - 01:13:32 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:13:32 - 01:15:40 - M. van Dormolen
  01:15:40 - 01:15:42 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:15:43 - 01:15:56 - D.J. Gutlich
  01:15:56 - 01:15:56 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:15:56 - 01:16:39 - M. van Dormolen
  01:16:39 - 01:16:44 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:16:51 - 01:20:58 - T.C.W.M. Alkemade
  01:20:58 - 01:21:05 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:21:05 - 01:21:38 - T.C.W.M. Alkemade
  01:21:40 - 01:22:01 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:24:44 - 01:24:52 - J.M. Janson
  01:24:53 - 01:25:04 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:25:05 - 01:25:16 - J.M. Janson
  01:25:18 - 01:26:44 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:26:46 - 01:26:58 - J.M. Janson
  01:26:59 - 01:27:28 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:27:31 - 01:27:50 - B. Timmer
  01:27:50 - 01:27:51 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:28:44 - 01:29:01 - B. Timmer
  01:29:01 - 01:30:27 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:30:29 - 01:30:56 - L. Koppel
  01:30:57 - 01:30:58 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:31:36 - 01:31:53 - L. Koppel
  01:31:53 - 01:32:07 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:32:08 - 01:32:25 - L. Koppel
  01:32:25 - 01:32:26 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:32:30 - 01:33:33 - G. van Duin
  01:33:33 - 01:33:35 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:33:35 - 01:33:41 - G. van Duin
  01:34:46 - 01:34:50 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:34:51 - 01:35:18 - B. Timmer
  01:35:18 - 01:35:59 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:36:02 - 01:36:45 - G. van Duin
  01:36:45 - 01:36:47 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:37:16 - 01:37:36 - G. van Duin
  01:37:36 - 01:37:39 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:37:41 - 01:38:17 - T.C.W.M. Alkemade
  01:38:18 - 01:39:56 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:39:59 - 01:40:31 - J.M. Janson
  01:40:31 - 01:40:33 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:40:43 - 01:40:52 - J.M. Janson
  01:40:53 - 01:41:19 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:41:22 - 01:42:15 - D.J. Gutlich
  01:42:15 - 01:42:16 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:42:16 - 01:42:27 - D.J. Gutlich
  01:42:27 - 01:42:29 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:42:29 - 01:42:44 - J.M. Janson
  01:42:44 - 01:42:47 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:42:47 - 01:43:18 - M. van Dormolen
  01:43:18 - 01:43:22 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:43:22 - 01:43:44 - R.T.P. Brouwer
  01:43:44 - 01:43:56 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:43:56 - 01:43:57 - R.T.P. Brouwer
  01:43:57 - 01:43:58 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:45:00 - 01:46:54 - G. van Duin
  01:46:56 - 01:47:00 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:47:10 - 01:48:26 - L. Koppel
  01:48:27 - 01:48:40 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:48:42 - 01:49:38 - J.C.P. de Moor
  01:49:38 - 01:49:44 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:49:44 - 01:49:49 - J.C.P. de Moor
  01:49:49 - 01:50:05 - L. Koppel
  01:50:07 - 01:50:14 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:50:14 - 01:50:38 - J.C.P. de Moor
  01:50:38 - 01:50:40 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:50:41 - 01:50:58 - G. van Duin
  01:50:58 - 01:50:59 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:50:59 - 01:51:24 - J.C.P. de Moor
  01:51:24 - 01:51:25 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:51:25 - 01:52:14 - J.M. Janson
  01:52:14 - 01:52:16 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:52:16 - 01:52:19 - J.C.P. de Moor
  01:52:19 - 01:52:20 - J.M. Janson
  01:52:20 - 01:52:25 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:52:25 - 01:52:43 - J.M. Janson
  01:52:43 - 01:52:57 - J.C.P. de Moor
  01:52:57 - 01:52:59 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:52:59 - 01:53:08 - J.M. Janson
  01:53:09 - 01:53:10 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:53:10 - 01:53:48 - M. van Dormolen
  01:53:48 - 01:53:54 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:53:54 - 01:53:58 - M. van Dormolen
  01:53:59 - 01:54:03 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:54:03 - 01:54:09 - J.M. Janson
  01:54:10 - 01:54:58 - J. Hermans-Vloedbeld
 • 4.b

  Het voorstel is besproken in de debatraad van 22 januari en aangehouden ten behoeve van verdere bespreking in de debatraad van 19 februari. Het voorstel staat op de agenda van de aansluitende besluitvormende raad.  Ingekomen stukken
  Onderwerp
  - Bestemmingsplan Maarten Kruytstraat

  01:55:03 - 01:55:03 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:58:24 - 01:58:51 - L. Koppel
  01:58:51 - 01:58:59 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:59:00 - 01:59:09 - L. Koppel
  01:59:11 - 01:59:12 - J. Hermans-Vloedbeld
  01:59:12 - 01:59:34 - T.T. Visser-Danser
  01:59:35 - 02:00:05 - J. Hermans-Vloedbeld
  02:00:35 - 02:00:56 - D.J. Gutlich
  02:00:56 - 02:01:00 - J. Hermans-Vloedbeld
  02:14:38 - 02:15:59 - G. van Duin
  02:15:59 - 02:16:02 - J. Hermans-Vloedbeld
  02:16:02 - 02:16:06 - J.M. Janson
  02:16:06 - 02:16:13 - J. Hermans-Vloedbeld
  02:16:23 - 02:16:57 - L. Koppel
  02:16:59 - 02:17:14 - J. Hermans-Vloedbeld
  02:17:16 - 02:17:31 - H.S. van der Vossen
  02:17:32 - 02:17:38 - J. Hermans-Vloedbeld
  02:17:38 - 02:17:54 - T.T. Visser-Danser
  02:17:56 - 02:18:09 - J. Hermans-Vloedbeld
  02:19:26 - 02:19:49 - P. van Bockhove
  02:19:49 - 02:19:53 - J. Hermans-Vloedbeld
  02:21:01 - 02:21:39 - P. van Bockhove
  02:21:41 - 02:21:42 - J. Hermans-Vloedbeld
  02:21:42 - 02:22:02 - L. Koppel
  02:22:02 - 02:22:10 - J. Hermans-Vloedbeld
  02:22:55 - 02:23:03 - T.C.W.M. Alkemade
  02:23:04 - 02:23:40 - J. Hermans-Vloedbeld
  02:23:49 - 02:24:29 - G.C. Duijndam
  02:24:30 - 02:24:31 - J. Hermans-Vloedbeld
  02:24:51 - 02:24:52 - L. Koppel
  02:24:52 - 02:24:53 - J. Hermans-Vloedbeld
  02:24:53 - 02:25:21 - L. Koppel
  02:25:21 - 02:25:23 - J. Hermans-Vloedbeld
  02:25:23 - 02:25:40 - J.M. Janson
  02:25:42 - 02:25:47 - J. Hermans-Vloedbeld
  02:25:47 - 02:26:05 - M. van Dormolen
  02:26:05 - 02:26:07 - J. Hermans-Vloedbeld
  02:26:08 - 02:26:16 - J.M. Janson
  02:26:17 - 02:26:33 - J. Hermans-Vloedbeld
 • 4.c

  Ter bespreking. Het college heeft een versnellingsverzoek ingediend. Het voorstel staat op de agenda van de aansluitende besluitvormende raad.  Ingekomen stukken
  Onderwerp
  - Herinrichting Parallelboulevard/aanleg afwatering

  02:27:27 - 02:28:02 - J.M. Janson
  02:28:03 - 02:28:05 - J. Hermans-Vloedbeld
  02:28:15 - 02:32:32 - W.A.J. van Haaster
  02:32:32 - 02:32:41 - J. Hermans-Vloedbeld
  02:32:41 - 02:33:32 - W.A.J. van Haaster
  02:33:32 - 02:33:48 - J. Hermans-Vloedbeld
  02:33:52 - 02:37:45 - J.C.P. de Moor
  02:37:45 - 02:37:55 - J. Hermans-Vloedbeld
  02:37:55 - 02:37:58 - J.C.P. de Moor
  02:37:58 - 02:38:25 - D.J. Gutlich
  02:38:25 - 02:38:26 - J.C.P. de Moor
  02:38:26 - 02:38:27 - J. Hermans-Vloedbeld
  02:38:27 - 02:40:05 - J.C.P. de Moor
  02:40:05 - 02:40:10 - J. Hermans-Vloedbeld
  02:40:10 - 02:40:21 - J.C.P. de Moor
  02:40:23 - 02:41:47 - D.J. Gutlich
  02:41:49 - 02:42:01 - J. Hermans-Vloedbeld
  02:42:03 - 02:43:27 - S. van Berkum
  02:43:28 - 02:43:30 - J. Hermans-Vloedbeld
  02:43:30 - 02:43:45 - S. van Berkum
  02:43:46 - 02:44:59 - P. van Bockhove
  02:45:00 - 02:45:07 - J. Hermans-Vloedbeld
  02:45:19 - 02:48:06 - G.C. Duijndam
  02:48:07 - 02:48:19 - J. Hermans-Vloedbeld
  02:52:59 - 02:53:22 - J.M. Janson
  02:53:22 - 02:56:27 - J. Hermans-Vloedbeld
  02:56:35 - 02:57:14 - T.C.W.M. Alkemade
  02:57:14 - 02:57:55 - J. Hermans-Vloedbeld
  02:58:00 - 02:58:19 - T.T. Visser-Danser
  02:58:19 - 02:58:20 - J. Hermans-Vloedbeld
  02:59:28 - 03:00:47 - W.A.J. van Haaster
  03:00:47 - 03:01:08 - J. Hermans-Vloedbeld
  03:02:02 - 03:02:39 - D.J. Gutlich
  03:02:39 - 03:02:40 - J. Hermans-Vloedbeld
  03:02:40 - 03:04:12 - D.J. Gutlich
  03:04:12 - 03:04:14 - J. Hermans-Vloedbeld
  03:04:14 - 03:04:44 - J.C.P. de Moor
  03:04:44 - 03:04:46 - J. Hermans-Vloedbeld
  03:06:42 - 03:06:51 - J.C.P. de Moor
 • 4.d

  Ter bespreking.  03:06:53 - 03:07:45 - J. Hermans-Vloedbeld
  03:08:00 - 03:08:58 - W.J. Rodenburg
  03:08:58 - 03:09:08 - J. Hermans-Vloedbeld
  03:09:09 - 03:09:48 - J.J.J. Beugelsdijk
  03:09:49 - 03:10:06 - J. Hermans-Vloedbeld
  03:10:07 - 03:10:15 - T.T. Visser-Danser
  03:10:16 - 03:10:28 - J. Hermans-Vloedbeld
  03:10:29 - 03:10:52 - T.T. Visser-Danser
  03:10:53 - 03:11:09 - J. Hermans-Vloedbeld
  03:11:11 - 03:12:37 - J.B. Knapp
  03:12:37 - 03:12:59 - J. Hermans-Vloedbeld
  03:13:01 - 03:14:44 - J.B. Knapp
  03:14:44 - 03:15:41 - J. Hermans-Vloedbeld
 • 5

  03:15:41 - 03:16:33 - A.N.T van Tol
  03:16:33 - 03:16:47 - J. Hermans-Vloedbeld
  03:18:32 - 03:18:54 - A.N.T van Tol
  03:18:54 - 03:19:11 - J. Hermans-Vloedbeld
  03:19:35 - 03:21:51 - T.T. Visser-Danser
  03:21:52 - 03:22:00 - J. Hermans-Vloedbeld
  03:22:33 - 03:22:50 - T.T. Visser-Danser
  03:22:52 - 03:23:08 - J. Hermans-Vloedbeld
  03:23:30 - 03:24:41 - S. van Berkum
  03:24:41 - 03:24:52 - J. Hermans-Vloedbeld
 • 6

  03:39:27 - 03:39:38 - J. Hermans-Vloedbeld