Rondetafelgesprek

Het Thema en De Presentatie

maandag 8 april 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Nieuwe Raadzaal, gemeentehuis Noordwijk
Voorzitter:
Mw. Warmerdam
Toelichting:

Bij het rondetafelgesprek Het Thema worden onderwerpen besproken die niet op de raadsagenda staan, maar waar de raad wel mee aan de slag wil. Deze vorm biedt ruimte om kaderstellend bezig te zijn, zoals een brainstormsessie over een bepaald onderwerp. De raad kan stakeholders uitnodigen om deel te nemen aan het Thema. Per fractie neemt een vertegenwoordiger deel aan de Thema Avond.
Bij het rondetafelgesprek De Presentatie is ruimte voor presentaties van het college, maar ook van bewonersorganisaties (kernenbeleid), instellingen (gemeenschappelijke regelingen), ed. Het rondetafelgesprek Presentatie is gelijk aan de presentatieavond van de oude gemeente Noordwijk. De genoemde tijden zijn indicatief. Alle raads- en commissieleden kunnen bij een presentatie vragen stellen.

Agendapunten