Rondetafelgesprek

dinsdag 6 oktober 2020 20:00 - 21:30
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
A.E.M. Warmerdam
Toelichting:

Omschrijving:
In verband met de Coronamaatregelen wordt er digitaal vergaderd. Hierdoor is het niet mogelijk de vergadering fysiek bij te wonen. De vergadering wordt live uitgezonden via onderstaande link. https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.

De Presentatie:
Hier is ruimte voor presentaties van het college, maar ook van bewonersorganisaties (kernenbeleid), instellingen (gemeenschappelijke regelingen), ed.

Het Gesprek:
Hierin worden de raadsvoorstellen, beleidsnota’s ed. geagendeerd, waarover de raad meer informatie wenst. Inwoners, instellingen en bedrijven, die bijvoorbeeld bij de voorbereiding zijn betrokken, kunnen gericht worden uitgenodigd om aan tafel te zitten.

Inspreken:
Inwoners kunnen digitaal inspreken over onderwerpen die de raad aangaan.
Aanmelden kan tot dinsdag 6 oktober 12.00 uur via griffie@noordwijk.nl. Aangemelde insprekers krijgen voor de vergadering uitleg over het digitaal inspreken.

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

  Inwoners kunnen digitaal inspreken over diverse onderwerpen die de raad aangaan. Aanmelden kan tot dinsdag 6 oktober 12:00 uur via griffie@noordwijk.nl.

 • 5

  Indicatieve tijd is 30 minuten.

  Om de communicatie tussen de raadsdelegaties in Gemeenschappelijke Regelingen en de gemeenteraad verder te versterken wordt het agendapunt Gemeenschappelijke Regelingen standaard voor een RTG geagendeerd. Bij dit agendapunt wordt ook de extra AB vergadering van Holland Rijnland van 14 oktober over de Energietransitie geagendeerd. (De stukken volgen later)

 • 6

  Indicatieve tijd is 60 minuten.

  De nieuwe aanbieder van het jeugd- en jongerenwerk, stichting Welzijnskwartier, verzorgt een presentatie om zichzelf voor te stellen aan de raadsleden. Met ingang van 1 januari 2020 geeft stichting Welzijnskwartier uitvoering aan het jeugd- en jongerenwerk in de gemeente Noordwijk. Hieraan voorafgaande heeft een subsidietender (aanbesteding) plaatsgevonden. De raad is hierover meerdere keren per brief geïnformeerd. In de laatste brief is aangegeven dat stichting Welzijnskwartier zich graag een keer komt voorstellen aan de raad in een RTG.

  Portefeuillehouder: D.T.C. Salman

 • 7

  Indicatieve tijd is 60 minuten.

  De raad van Noordwijkerhout heeft 15 december 2016 de Centrumvisie Noordwijkerhout 2016-2025 vastgesteld. Doelstelling is een compacter en aantrekkelijker kernwinkelgebied met minder leegstand. Om aan de Centrumvisie Noordwijkerhout 2016-2025 verdere uitvoering te geven, wordt aan de gemeenteraad gevraagd een krediet van € 325.000,-- voor de periode 2020-2021 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve. Doel van de centrumvisie is om een compacter en aantrekkelijker kernwinkelgebied met minder leegstand te realiseren.

  Inspreken: Bij dit agendapunt kunnen inwoners digitaal inspreken. Aanmelden kan tot 6 oktober 12.00 uur via griffie@noordwijk.nl.

  Portefeuillehouder: R. ten Hark


 • 8