Debatraad

dinsdag 21 januari 2020 19:30 - 21:15
Locatie:
De Duinpan, Sportlaan 34, 2191 XH De Zilk
Voorzitter:
J.H.M. Hermans-Vloedbeld
Toelichting:

LET OP: De vergadering begint om 19.30 uur in plaats van 20.00 uur.

In de debatraad staat het voeren van debat en politieke meningsvorming centraal. Leden zoeken steun voor eventuele moties en amendementen. Na de debatraad wordt kort geschorst.

Vervolgens volgt de besluitvormende raad, waarin ingediende moties en amendementen worden besproken en er besluitvorming plaatsvindt. Wanneer de gemeenteraad een onderwerp bespreekt in de debatraad, wordt aan het einde van het agendapunt gekeken of het besluit meteen kan worden genomen of dat er meer tijd nodig is. In de regel vindt besluitvorming plaats in de eerstvolgende raadsvergadering.

Aansluitend volgt het formele afscheid van waarnemend burgemeester, mevrouw Jon Hermans-Vloedbeld.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Ingekomen stuk :
  Brieven raadslid de heer De Moor over afsplitsing NZLokaal en start eigen fractie Bruisend Noordwijk.
  Ontslagbrief de heer Timmer (Lijst Salman Noordwijk) per 22 januari 2020  00:01:35 - 00:02:46 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
 • 2


  Besluit
  Er zijn geen actuele moties ingediend. Agendapunt 5 komt te vervallen. Voor het overige conform.

  00:09:07 - 00:09:35 - J.C.P. de Moor
  00:09:35 - 00:11:05 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
 • 3
 • 4
 • 4.a

  Indicatieve tijd is 30 minuten.

  Ter bespreking. Tijdens het debat kunnen moties en amendementen worden ingediend of aangekondigd. Besluitvorming is voorzien in de raad van 18 februari 2020, tenzij de raad anders beslist.  Besluit
  Doorgeleiden naar besluitenraad 18 februari 2020.

  00:11:05 - 00:11:36 - K.C. van Eeden-Smeltink
  00:11:41 - 00:11:55 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:11:58 - 00:14:28 - D.C. van Maan
  00:14:29 - 00:14:40 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:14:43 - 00:16:33 - W.J. Rodenburg
  00:16:33 - 00:16:42 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:16:48 - 00:18:24 - J.C.P. de Moor
  00:18:24 - 00:18:36 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:18:37 - 00:20:19 - W.A.J. van Haaster
  00:20:19 - 00:20:22 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:20:23 - 00:21:35 - J.M. Janson
  00:21:35 - 00:21:48 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:21:50 - 00:22:56 - J.B. Knapp
  00:22:56 - 00:23:05 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:23:16 - 00:28:07 - J.P. van den Berg
  00:28:08 - 00:28:41 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:28:51 - 00:30:28 - D.C. van Maan
  00:30:29 - 00:30:33 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:30:44 - 00:31:16 - J.B. Knapp
  00:31:17 - 00:31:27 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:31:30 - 00:32:25 - J.P. van den Berg
  00:32:25 - 00:32:28 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:32:28 - 00:32:46 - J.B. Knapp
  00:32:47 - 00:32:47 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:32:47 - 00:33:48 - J.P. van den Berg
  00:33:48 - 00:33:55 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:33:55 - 00:34:17 - J.P. van den Berg
  00:34:17 - 00:35:41 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
 • 4.b

  Indicatieve tijd is 30 minuten.

  Ter bespreking. Tijdens het debat kunnen moties en amendementen worden ingediend of aangekondigd. Besluitvorming is voorzien in de raad van 18 februari 2020, tenzij de raad anders beslist.  Besluit
  Doorgeleiden naar besluitenraad 18 februari 2020.

  00:35:46 - 00:37:42 - D.J. Gutlich
  00:37:42 - 00:37:45 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:37:45 - 00:39:33 - D.J. Gutlich
  00:39:34 - 00:40:04 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:40:10 - 00:42:49 - J.J.J. Beugelsdijk
  00:42:49 - 00:42:50 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:42:50 - 00:42:51 - J.J.J. Beugelsdijk
  00:42:51 - 00:43:03 - K.C. van Eeden-Smeltink
  00:43:03 - 00:43:04 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:43:04 - 00:43:26 - J.J.J. Beugelsdijk
  00:43:29 - 00:43:42 - K.C. van Eeden-Smeltink
  00:43:42 - 00:43:44 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:43:44 - 00:43:50 - K.C. van Eeden-Smeltink
  00:43:51 - 00:43:56 - J.J.J. Beugelsdijk
  00:43:58 - 00:44:22 - K.C. van Eeden-Smeltink
  00:44:24 - 00:44:24 - J.J.J. Beugelsdijk
  00:44:24 - 00:44:26 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:44:26 - 00:44:54 - J.J.J. Beugelsdijk
  00:44:55 - 00:44:58 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:44:58 - 00:45:42 - J.J.J. Beugelsdijk
  00:45:43 - 00:45:44 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:45:45 - 00:46:03 - D.J. Gutlich
  00:46:03 - 00:46:03 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:46:03 - 00:46:26 - J.J.J. Beugelsdijk
  00:46:28 - 00:46:33 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:46:33 - 00:46:42 - J.M. Janson
  00:46:42 - 00:46:52 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:46:52 - 00:47:43 - J.M. Janson
  00:47:43 - 00:47:46 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:47:56 - 00:47:57 - J.J.J. Beugelsdijk
  00:48:03 - 00:48:47 - J.C.P. de Moor
  00:48:47 - 00:48:50 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:48:51 - 00:49:12 - L. Koppel
  00:49:12 - 00:49:12 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:49:12 - 00:50:48 - J.C.P. de Moor
  00:50:49 - 00:51:00 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:51:01 - 00:53:34 - H.S. van der Vossen
  00:53:35 - 00:53:48 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:53:48 - 00:55:55 - H.S. van der Vossen
  00:55:56 - 00:56:11 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:56:14 - 00:56:40 - K.C. van Eeden-Smeltink
  00:56:41 - 00:56:43 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:56:43 - 00:56:55 - K.C. van Eeden-Smeltink
  00:56:57 - 00:58:15 - J.B. Knapp
  00:58:16 - 00:58:27 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:58:29 - 01:00:33 - G. van Duin
  01:00:34 - 01:00:49 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:00:52 - 01:04:12 - J.P. van den Berg
  01:04:12 - 01:04:13 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:04:13 - 01:04:51 - D.J. Gutlich
  01:04:52 - 01:06:22 - J.P. van den Berg
  01:06:22 - 01:06:23 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:06:23 - 01:06:38 - J.P. van den Berg
  01:06:38 - 01:06:49 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:06:49 - 01:07:45 - J.J.J. Beugelsdijk
  01:07:46 - 01:07:47 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:07:47 - 01:08:57 - J.P. van den Berg
  01:08:57 - 01:08:59 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:08:59 - 01:09:43 - W.A.J. van Haaster
  01:09:43 - 01:09:52 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:09:53 - 01:10:19 - J.P. van den Berg
  01:10:19 - 01:10:32 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:10:32 - 01:12:46 - R. ter Hark
  01:12:47 - 01:13:23 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:13:23 - 01:13:52 - R. ter Hark
  01:13:52 - 01:14:02 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:14:04 - 01:16:42 - J.J.J. Beugelsdijk
  01:16:42 - 01:16:57 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:16:58 - 01:17:41 - J.M. Janson
  01:17:42 - 01:17:55 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:17:55 - 01:18:42 - H.S. van der Vossen
  01:18:44 - 01:19:03 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:19:04 - 01:19:12 - L. Koppel
  01:19:12 - 01:19:14 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:19:14 - 01:19:55 - L. Koppel
  01:19:55 - 01:19:59 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:20:01 - 01:20:15 - T.C.W.M. Alkemade
  01:20:16 - 01:20:16 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:20:18 - 01:21:03 - L. Koppel
  01:21:03 - 01:21:10 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:21:10 - 01:22:08 - L. Koppel
  01:22:08 - 01:22:21 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:22:21 - 01:23:50 - J.P. van den Berg
  01:23:51 - 01:23:52 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:23:52 - 01:24:23 - G. van Duin
  01:24:24 - 01:24:25 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:24:25 - 01:24:38 - J.P. van den Berg
  01:24:39 - 01:24:40 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:24:40 - 01:25:03 - D.J. Gutlich
  01:25:04 - 01:25:04 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:25:04 - 01:25:54 - J.P. van den Berg
  01:25:55 - 01:25:58 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:26:06 - 01:27:11 - R. ter Hark
  01:27:12 - 01:28:08 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:28:12 - 01:28:19 - J.B. Knapp
  01:28:21 - 01:29:04 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:29:05 - 01:29:27 - J.B. Knapp
  01:29:28 - 01:29:35 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:29:35 - 01:29:45 - J.M. Janson
  01:29:46 - 01:31:31 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
 • 4.c

  Indicatieve tijd is 30 minuten.

  Ter bespreking. Tijdens het debat kunnen moties en amendementen worden ingediend of aangekondigd. Besluitvorming is voorzien in de raad van 18 februari, tenzij de raad anders beslist.  Besluit
  Direct doorgeleiden naar aansluitende besluitenraad.

  01:31:31 - 01:34:01 - J.M. Janson
  01:34:01 - 01:34:05 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:34:21 - 01:35:41 - A.E.M. Warmerdam
  01:35:41 - 01:35:53 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:35:55 - 01:37:34 - F.J.M. van Kouwen
  01:37:34 - 01:37:45 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:37:47 - 01:39:31 - N.A.N. Barnhoorn
  01:39:31 - 01:39:44 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:39:48 - 01:42:18 - D.C. van Maan
  01:42:19 - 01:42:33 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:42:34 - 01:43:55 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  01:43:56 - 01:44:11 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:44:11 - 01:46:12 - D.J. Gutlich
  01:46:13 - 01:46:26 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:46:28 - 01:46:28 - D.J. Gutlich
  01:46:31 - 01:49:15 - J.C.P. de Moor
  01:49:15 - 01:49:17 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:49:19 - 01:49:42 - J.M. Janson
  01:49:42 - 01:49:42 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:49:42 - 01:50:05 - J.C.P. de Moor
  01:50:06 - 01:50:11 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:50:25 - 01:52:33 - J.C.P. de Moor
  01:52:33 - 01:52:38 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:52:53 - 01:58:57 - A.N.T van Tol
  01:58:57 - 01:59:21 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:59:22 - 02:02:21 - D.T.C. Salman
  02:02:21 - 02:02:23 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:02:23 - 02:02:28 - D.T.C. Salman
  02:02:30 - 02:03:02 - A.E.M. Warmerdam
  02:03:02 - 02:03:02 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:03:04 - 02:03:34 - D.T.C. Salman
  02:03:34 - 02:03:36 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:03:36 - 02:04:02 - A.E.M. Warmerdam
  02:04:02 - 02:04:03 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:04:03 - 02:04:04 - A.E.M. Warmerdam
  02:04:04 - 02:04:04 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:04:04 - 02:04:46 - D.T.C. Salman
  02:04:46 - 02:04:47 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:04:49 - 02:05:06 - D.C. van Maan
  02:05:09 - 02:05:44 - D.T.C. Salman
  02:05:44 - 02:05:47 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:05:47 - 02:05:48 - D.T.C. Salman
  02:05:48 - 02:05:51 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:05:51 - 02:07:17 - D.T.C. Salman
  02:07:17 - 02:07:19 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:07:19 - 02:07:43 - A.N.T van Tol
  02:07:45 - 02:07:47 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:07:47 - 02:08:27 - D.T.C. Salman
  02:08:27 - 02:08:31 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:08:31 - 02:08:33 - D.T.C. Salman
  02:08:34 - 02:08:50 - A.N.T van Tol
  02:08:52 - 02:08:53 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:08:53 - 02:08:58 - D.T.C. Salman
  02:08:58 - 02:09:00 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:09:00 - 02:09:07 - A.N.T van Tol
  02:09:07 - 02:09:09 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:09:09 - 02:09:22 - D.T.C. Salman
  02:09:22 - 02:09:31 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:09:31 - 02:11:59 - D.T.C. Salman
  02:11:59 - 02:13:05 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:13:05 - 02:13:41 - J.M. Janson
  02:13:41 - 02:13:46 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:13:56 - 02:14:37 - C.M.A. Meiland-van den Burg
  02:14:39 - 02:14:53 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:14:54 - 02:15:37 - A.N.T van Tol
  02:15:37 - 02:16:08 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:16:08 - 02:16:48 - D.T.C. Salman
  02:16:48 - 02:16:52 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:16:52 - 02:17:22 - D.T.C. Salman
  02:17:23 - 02:18:54 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
 • 4.d

  Indicatieve tijd is 20 minuten.

  Het onderwerp is geagendeerd op verzoek van de heer Janson (PvdA)  Besluit
  Direct doorgeleiden naar aansluitende besluitenraad.

  02:18:54 - 02:23:47 - J.M. Janson
  02:23:47 - 02:23:53 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:24:02 - 02:24:03 - D.T.C. Salman
  02:24:04 - 02:24:55 - J.C.P. de Moor
  02:24:55 - 02:24:56 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:24:56 - 02:25:04 - J.M. Janson
  02:25:04 - 02:25:04 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:25:04 - 02:25:09 - J.C.P. de Moor
  02:26:05 - 02:26:13 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:26:15 - 02:27:03 - J.L de Mooij
  02:27:03 - 02:27:09 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:27:17 - 02:28:07 - G.C. Duijndam
  02:28:07 - 02:28:13 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:28:13 - 02:28:16 - G.C. Duijndam
  02:28:16 - 02:28:55 - J.M. Janson
  02:28:55 - 02:28:57 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:28:57 - 02:29:24 - G.C. Duijndam
  02:29:26 - 02:29:44 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:29:55 - 02:31:42 - L. Koppel
  02:31:42 - 02:31:45 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:31:45 - 02:32:04 - L. Koppel
  02:32:04 - 02:32:14 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:32:14 - 02:32:15 - J.B. Knapp
  02:32:15 - 02:32:17 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:32:17 - 02:32:36 - J.B. Knapp
  02:32:37 - 02:33:26 - L. Koppel
  02:33:26 - 02:33:31 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:33:31 - 02:33:45 - J.B. Knapp
  02:33:46 - 02:33:46 - L. Koppel
  02:33:46 - 02:33:52 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:33:52 - 02:34:04 - L. Koppel
  02:34:04 - 02:34:06 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:34:06 - 02:34:31 - J.B. Knapp
  02:34:31 - 02:34:31 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:34:31 - 02:35:10 - L. Koppel
  02:35:10 - 02:35:13 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:35:22 - 02:35:22 - H.S. van der Vossen
  02:36:00 - 02:36:06 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:36:16 - 02:37:02 - D.J. Gutlich
  02:37:03 - 02:37:06 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:37:18 - 02:37:38 - A.E.M. Warmerdam
  02:37:38 - 02:37:54 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:38:01 - 02:43:03 - D.T.C. Salman
  02:43:03 - 02:43:08 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:43:08 - 02:43:37 - J.M. Janson
  02:43:37 - 02:43:37 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:43:37 - 02:44:18 - D.T.C. Salman
  02:44:18 - 02:44:25 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:44:25 - 02:44:46 - D.T.C. Salman
  02:44:46 - 02:45:20 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:45:20 - 02:46:03 - J.M. Janson
  02:46:03 - 02:46:09 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:46:09 - 02:46:11 - J.M. Janson
  02:46:13 - 02:46:45 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
 • 5

  Actuele moties kunnen tot 48 uur van te voren worden ingediend, en eventueel later als er sprake is van spoed. De raad beslist of hier sprake van is. Over een actuele motie vindt de avond zelf besluitvorming plaats.

 • 6


  02:46:45 - 02:47:25 - J.J.J. Beugelsdijk
  02:47:26 - 02:47:44 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:47:51 - 02:48:26 - J.J.J. Beugelsdijk
  02:48:26 - 02:48:32 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:48:41 - 02:50:17 - R. ter Hark
  02:50:18 - 02:50:28 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:50:28 - 02:50:43 - J.J.J. Beugelsdijk
  02:50:43 - 02:51:02 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
 • 7

  Besluit
  De vergadering wordt gesloten om 22.20.