Rondetafelgesprek

dinsdag 13 oktober 2020 20:00 - 21:30
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
L. Koppel
Toelichting:

Omschrijving: In verband met de Coronamaatregelen wordt er digitaal vergaderd. Hierdoor is het niet mogelijk de vergadering fysiek bij te wonen. De vergadering wordt live uitgezonden via onderstaande link. https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming.

De Presentatie: Hier is ruimte voor presentaties van het college, maar ook van bewonersorganisaties (kernenbeleid), instellingen (gemeenschappelijke regelingen), ed.

Het Gesprek: Hierin worden de raadsvoorstellen, beleidsnota’s ed. geagendeerd, waarover de raad meer informatie wenst. Inwoners, instellingen en bedrijven, die bijvoorbeeld bij de voorbereiding zijn betrokken, kunnen gericht worden uitgenodigd om aan tafel te zitten.

Inspreken: Inwoners kunnen digitaal inspreken over agendapunt 4. Aanmelden kan tot
dinsdag 13 oktober 12.00 uur via griffie@noordwijk.nl. Aangemelde
insprekers krijgen voor de vergadering uitleg over het digitaal inspreken.

Agendapunten