Rondetafelgesprek

Themabijeenkomst en Presentatie

dinsdag 10 december 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Nieuwe Raadzaal, gemeentehuis Noordwijk
Voorzitter:
De heer J.J.J. Beugelsdijk
Toelichting:

U bent van harte welkom op dinsdag 10 december vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis van Noordwijk. De genoemde tijden zijn indicatief.

Bij het rondetafelgesprek Themabijeenkomst worden onderwerpen besproken die niet op de raadsagenda staan, maar waar de raad wel mee aan de slag wil. Deze vorm biedt ruimte om kaderstellend bezig te zijn, zoals een brainstormsessie over een bepaald onderwerp. De raad kan stakeholders uitnodigen om deel te nemen aan het thema.

De Presentatie: Hier is ruimte voor presentaties van het college, maar ook van bewonersorganisaties (kernenbeleid), instellingen (gemeenschappelijke regelingen), ed. Het rondetafelgesprek Presentatie is gelijk aan de presentatieavond van de oude gemeente Noordwijk.

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3

  Indicatieve tijd van 20.00 tot 20.15 uur.

  Om de communicatie tussen de raadsdelegaties in Gemeenschappelijke Regelingen en de gemeenteraad verder te versterken wordt het agendapunt Gemeenschappelijke Regelingen standaard voor een RTG geagendeerd.

  Het doel is verder tweeledig:

  • het bieden van een vast moment voor de delegatie om in gesprek te gaan met de raad over de agenda van de volgende vergadering en input te ontvangen te behoeve van de standpuntbepaling of te informeren over de uitkomst van de vergadering; Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland vergadert op 18 december.
  • het bieden van een vast moment voor het college om de raad te informeren over ontwikkelingen binnen andere gemeenschappelijke regelingen, zoals de ISD.

 • 4

  Indicatieve tijd van 20.15 tot 21.15 uur.

  Voor het opstellen van een nieuwe Woonvisie voor de nieuwe gemeente Noordwijk is onderzoek nodig, aldus het college. Zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. De analyse van deze onderzoeken vormen tezamen met de woningmarkt-ontwikkelingen de basis voor de nieuwe Woonvisie voor de kernen Noordwijk Binnen, Noordwijk aan Zee, Noordwijkerhout en De Zilk. De verwachting is dat de woonvisie voor de zomer van 2020 vastgesteld kan worden.

  Het college geeft nu een presentatie over de uitkomsten van het woonbehoefte onderzoek dat in het voorjaar van 2019 is gestart.

  Portefeuillehouder: de heer D.T.C. Salman


 • 5

  Indicatieve tijd van 21.15 tot 23.00 uur.

  Voor de gemeente Noordwijk wordt een Omgevingsvisie opgesteld. Daarbij gaat het om een integrale visie op de fysieke leefomgeving voor de lange termijn en voor de hele gemeente. De Omgevingsvisie voor gemeenten is in de Omgevingswet één van de verplichte kerninstrumenten. De Omgevingsvisie komt in de plaats van structuurvisies, verkeers- en vervoerplannen, delen van de natuurvisie en milieubeleidsplannen. De Omgevingsvisie is vormvrij, net als de huidige structuurvisie. Afhankelijk van ambities, tijdhorizon en thematiek kan daaraan op een eigen wijze inhoud worden gegeven. De raadsleden worden geïnformeerd over het proces en zij kunnen ervaren wat de nieuwe manier van werken inhoudt.
  Ook inwoners zijn welkom om deel te nemen aan de parallel sessies.
  20 min. Presentatie aanpak omgevingsvisie
  20 min Werken met de omgevingswet (inleiding escaperoom)
  20 min 4 parallel sessies: 2x escaperoom, 1x krachtenveldspel, 1x rad
  van instrumenten. Eerste ronde
  10 min wissel en resetten Escaperooms
  20 min Tweede ronde parallelsessies
  30 min. Discussie over de omgevingsvisie, waarin de thema’s uit de
  werkvormen terug komen.

  Portefeuillehouder: de heer H.W.M. de Jong.


 • 6