Debatraad

donderdag 23 april 2020 20:00 - 22:00
Locatie:
Digitale raadsvergadering
Voorzitter:
De heer J.C.F. Knapp
Toelichting:

De gemeenteraad vergadert vanavond digitaal. Dit is een vervolg op de raadsvergadering van 21 april.

Om 20.00 uur start de gemeenteraad met de debatraad. In dit deel van de vergadering staat het voeren van debat en politieke meningsvorming centraal. In de debatraad zoeken leden steun voor eventuele moties en amendementen. Na de debatraad wordt kort geschorst. Vervolgens volgt de besluitvormende raad, waarin ingediende moties en amendementen worden besproken en er besluitvorming plaatsvindt. Wanneer de gemeenteraad een onderwerp bespreekt in de debatraad, wordt aan het einde van het agendapunt gekeken of het besluit meteen kan worden genomen of dat er meer tijd nodig is. In dat geval vindt besluitvorming in de regel plaats in de eerstvolgende raadsvergadering.

Uitzending

Agendapunten