Rondetafelgesprek

De Presentatie

dinsdag 2 april 2019 20:15 - 23:00
Locatie:
Café Van der Geest, Zeestraat 7a, 2211 GD Noordwijkerhout
Voorzitter:
Mw. Epping-Immerzeel
Toelichting:

U bent van harte welkom op dinsdag 2 april vanaf 20.15 uur bij café Van der Geest. Bij het rondetafelgesprek De Presentatie is ruimte voor presentaties van het college, maar ook van bewonersorganisaties (kernenbeleid), instellingen (gemeenschappelijke regelingen), ed. Het rondetafelgesprek Presentatie is gelijk aan de presentatieavond van de oude gemeente Noordwijk. De genoemde tijden zijn indicatief.

Agendapunten

 • 1
 • 2
 • 3

  Recreatieve verhuur van woningen met een woonbestemming is de laatste jaren erg in trek. Ook in Noordwijk is deze ontwikkeling merkbaar en worden steeds meer woningen als tweede woning gebruikt en/of toeristisch verhuurd. Woningen die langdurig worden verhuurd zijn niet beschikbaar voor woningzoekenden en het beperkt de doorstroming. Ook de vastgoedmarkt speelt daarop in. Daarnaast ontvangt de gemeente in toenemende klachten over overlast. Gezien de actualiteit is het van belang regels en voorwaarden te stellen voor het gebruik van woningen en het recreatief gebruik en recreatieve verhuur van woningen binnen redelijke en leefbare proporties te houden, aldus het college. De voorgenomen beleidsrichtingen zijn in oktober 2018 vastgesteld. Het beleidsproces zal in de komende maanden worden voortgezet met het organiseren van consultatiebijeenkomsten voor stakeholders en belanghebbenden. De definitieve beleidsvoorstellen worden later voorgelegd aan de gemeenteraad.

  Portefeuillehouder Salman


 • 3.a

  Tussen 21:00 en 22:00 is er geen presentatie, zodat iedereen bij het Gesprek over de draagvlakmeting Ondernemersfonds aanwezig kan zijn.

 • 4

  Door vergrijzing en het vaker zelfstandig moeten blijven wonen van ouderen, neemt de behoefte aan zorg- en ouderenwoningen toe. Groot Hoogwaak wil hierop inspelen met de ontwikkeling van woonzorgzones, waarbij wonen, zorg en welzijn in een gebied samenkomen. Het initiatief houdt in dat een bestaand zorgcomplex van 33 zorgappartementen wordt gesloopt, waarvoor in de plaats twee nieuwe appartementencomplexen worden gerealiseerd. De raad van Noordwijk heeft op 11 oktober 2018 besloten het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen voor zienswijzen en de nota van beantwoording inspraakreacties vast te stellen. Waarschijnlijk zal het bestemmingsplan en de nota van zienswijze voor het zomerreces worden geagendeerd voor de raad.

  Portefeuillehouder De Jong


 • 5