Debatraad

Kadernota

dinsdag 25 juni 2019 20:00 - 22:00
Locatie:
De Duinpan, Sportlaan 34, 2191 XH De Zilk
Voorzitter:
J.H.M. Hermans-Vloedbeld
Toelichting:
Deze raadsvergadering is een extra vergadering en staat in het teken van de Kadernota 2020 en de jaarstukken 2018 van de voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. De Kadernota is een belangrijk kaderstellend document en geeft richting aan de begroting van het volgende jaar. De vergadering start om 20.00 uur. In de debatraad staat het vormen en uitdragen van politieke standpunten centraal. De leden kunnen moties en amendementen indienen en zoeken steun voor hun voorstellen. Als alle agendapunten voldoende zijn besproken volgt - na een korte schorsing - de besluitvorming over de raadsvoorstellen, (gewijzigde) amendementen en moties.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:05:13 - 00:06:12 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:06:12 - 00:06:37 - D.J. Gutlich
 • 2


  Besluit
  De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
  De wijziging van de APV wordt aan de bespreekagenda toegevoegd als agendapunt 2a. Agenda 3a en 3b worden samengevoegd.

  00:06:38 - 00:06:47 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:06:48 - 00:06:59 - T.C.W.M. Alkemade
  00:06:59 - 00:07:32 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:07:32 - 00:07:47 - L. Koppel
  00:07:47 - 00:08:09 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:08:33 - 00:08:50 - J.C.F. Knapp
  00:09:06 - 00:10:14 - L. Koppel
  00:10:16 - 00:10:28 - J.C.F. Knapp
  00:10:37 - 00:15:01 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:15:01 - 00:15:03 - J.C.F. Knapp
  00:15:05 - 00:15:49 - P. van Bockhove
  00:15:52 - 00:15:53 - J.C.F. Knapp
  00:15:53 - 00:16:37 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:16:37 - 00:16:50 - J.C.F. Knapp
 • 3
 • 3.a

  Tijdens het debat kunnen moties en amendementen worden ingediend. De besluitvorming vindt op dezelfde avond plaats. Indicatieve tijd is 30 minuten.  00:19:18 - 00:19:23 - J.C.F. Knapp
  00:21:47 - 00:21:48 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:21:48 - 00:22:27 - J.C.F. Knapp
  00:22:27 - 00:22:45 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:22:48 - 00:23:32 - R. ter Hark
  00:23:32 - 00:23:39 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:23:51 - 00:26:28 - D.J. Gutlich
  00:26:28 - 00:26:31 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:26:31 - 00:29:22 - J.M. Janson
  00:29:22 - 00:29:27 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:29:36 - 00:30:29 - J.B. Knapp
  00:30:29 - 00:30:41 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:30:52 - 00:31:56 - B. Timmer
  00:31:56 - 00:32:05 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:32:14 - 00:36:34 - T.C.W.M. Alkemade
  00:36:34 - 00:36:38 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:36:54 - 00:38:07 - J.C.P. de Moor
  00:38:07 - 00:38:09 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:38:09 - 00:38:14 - J.C.P. de Moor
  00:38:14 - 00:38:17 - J.C.F. Knapp
  00:38:53 - 00:40:49 - J.C.P. de Moor
  00:40:49 - 00:40:54 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:41:07 - 00:43:36 - L. Koppel
  00:43:37 - 00:43:47 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:43:48 - 00:46:43 - G. van Duin
  00:46:43 - 00:46:57 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:47:06 - 00:51:43 - R. ter Hark
  00:51:43 - 00:51:44 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:51:44 - 00:51:47 - R. ter Hark
  00:51:48 - 00:51:57 - J.M. Janson
  00:51:58 - 00:54:29 - R. ter Hark
  00:54:29 - 00:54:37 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:54:40 - 00:55:08 - T.C.W.M. Alkemade
  00:55:09 - 00:57:13 - R. ter Hark
  00:57:14 - 00:57:34 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:57:39 - 00:59:07 - H.W.M. de Jong
  00:59:09 - 00:59:41 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  00:59:43 - 01:01:28 - H.W.M. de Jong
  01:01:29 - 01:01:44 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:01:46 - 01:03:15 - J.P. van den Berg
  01:03:16 - 01:03:20 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:03:20 - 01:04:16 - P. van Bockhove
  01:04:22 - 01:05:40 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
 • 3.b
 • 4

  Desgewenst te betrekken bij: - Brief van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over de woningbouwlocatie Bronsgeest (verzoek D66). De kadernota is een richtinggevend document en legt de basis voor de begroting 2020, die de gemeenteraad in november bespreekt. Tijdens het debat kunnen moties en amendementen worden ingediend. De besluitvorming over het voorstel vindt op dezelfde avond plaats. Indicatieve tijd nader te bepalen.  01:05:49 - 01:11:50 - J.C.P. de Moor
  01:11:50 - 01:12:11 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:12:12 - 01:16:20 - A.N.T van Tol
  01:16:20 - 01:16:47 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:16:47 - 01:21:28 - A.N.T van Tol
  01:21:28 - 01:22:15 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:22:21 - 01:24:49 - J.B. Knapp
  01:24:49 - 01:24:58 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:24:58 - 01:27:20 - J.B. Knapp
  01:27:20 - 01:27:34 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:27:34 - 01:28:11 - J.B. Knapp
  01:28:11 - 01:28:24 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:28:27 - 01:34:01 - L. Koppel
  01:34:01 - 01:34:12 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:34:14 - 01:39:47 - T.C.W.M. Alkemade
  01:39:47 - 01:40:01 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:40:04 - 01:44:49 - D.J. Gutlich
  01:44:49 - 01:45:02 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:45:02 - 01:48:14 - B. Timmer
  01:48:15 - 01:48:18 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:48:18 - 01:53:28 - J.M. Janson
  01:53:28 - 01:54:06 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  01:54:34 - 02:02:38 - R. ter Hark
  02:02:38 - 02:02:40 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:02:40 - 02:02:42 - T.C.W.M. Alkemade
  02:02:42 - 02:02:50 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:02:50 - 02:03:13 - T.C.W.M. Alkemade
  02:03:14 - 02:03:15 - R. ter Hark
  02:05:51 - 02:05:52 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:05:52 - 02:06:18 - J.M. Janson
  02:06:20 - 02:07:09 - R. ter Hark
  02:07:09 - 02:07:11 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:07:11 - 02:08:04 - J.C.P. de Moor
  02:08:05 - 02:08:32 - R. ter Hark
  02:08:32 - 02:08:33 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:08:33 - 02:08:33 - R. ter Hark
  02:08:33 - 02:08:46 - J.B. Knapp
  02:08:47 - 02:08:48 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:08:48 - 02:10:06 - R. ter Hark
  02:10:07 - 02:10:08 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:10:08 - 02:10:34 - J.B. Knapp
  02:10:35 - 02:10:41 - R. ter Hark
  02:10:41 - 02:10:42 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:10:42 - 02:10:43 - R. ter Hark
  02:10:43 - 02:10:44 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:10:45 - 02:11:36 - J.M. Janson
  02:11:38 - 02:11:39 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:11:39 - 02:13:21 - R. ter Hark
  02:13:21 - 02:13:23 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:13:23 - 02:13:24 - J.B. Knapp
  02:13:25 - 02:14:37 - L. Koppel
  02:14:39 - 02:14:41 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:14:41 - 02:14:54 - R. ter Hark
  02:14:54 - 02:14:55 - L. Koppel
  02:15:29 - 02:15:30 - R. ter Hark
  02:15:52 - 02:15:53 - L. Koppel
  02:15:53 - 02:15:55 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:15:55 - 02:16:02 - L. Koppel
  02:16:03 - 02:17:56 - R. ter Hark
  02:17:57 - 02:17:58 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:17:58 - 02:18:33 - L. Koppel
  02:18:34 - 02:18:57 - R. ter Hark
  02:18:57 - 02:18:58 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:18:59 - 02:19:32 - L. Koppel
  02:19:33 - 02:20:05 - R. ter Hark
  02:22:37 - 02:22:45 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:22:50 - 02:25:45 - J.P. van den Berg
  02:25:45 - 02:25:50 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:25:57 - 02:25:58 - D.T.C. Salman
  02:25:58 - 02:26:14 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:26:15 - 02:30:20 - D.T.C. Salman
  02:30:20 - 02:30:21 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:30:22 - 02:30:42 - J.M. Janson
  02:30:44 - 02:31:01 - D.T.C. Salman
  02:31:01 - 02:31:26 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  02:31:35 - 02:31:40 - J.C.F. Knapp
  02:31:51 - 02:35:39 - D.T.C. Salman
  02:35:42 - 02:35:43 - J.C.F. Knapp
  02:35:43 - 02:36:44 - D.J. Gutlich
  02:36:45 - 02:37:40 - D.T.C. Salman
  02:37:40 - 02:37:46 - J.C.F. Knapp
  02:37:46 - 02:37:54 - D.T.C. Salman
  02:37:54 - 02:38:03 - J.C.F. Knapp
  02:38:03 - 02:38:04 - D.T.C. Salman
  02:38:04 - 02:38:07 - J.C.F. Knapp
  02:38:07 - 02:38:35 - J.C.P. de Moor
  02:38:37 - 02:38:42 - J.C.F. Knapp
  02:38:47 - 02:39:27 - D.T.C. Salman
  02:39:30 - 02:39:37 - J.C.F. Knapp
  02:40:01 - 02:41:35 - J.P. van den Berg
  02:41:35 - 02:41:37 - J.C.F. Knapp
  02:41:39 - 02:42:05 - D.J. Gutlich
  02:42:05 - 02:42:06 - J.C.F. Knapp
  02:42:06 - 02:42:37 - J.P. van den Berg
  02:42:37 - 02:42:39 - J.C.F. Knapp
  02:42:39 - 02:42:58 - J.B. Knapp
  02:42:59 - 02:43:28 - J.P. van den Berg
  02:43:29 - 02:44:09 - J.C.F. Knapp
  03:07:55 - 03:10:39 - J.C.P. de Moor
  03:10:40 - 03:10:45 - J.C.F. Knapp
  03:10:45 - 03:10:47 - L. Koppel
  03:10:47 - 03:10:48 - J.C.F. Knapp
  03:10:48 - 03:11:14 - L. Koppel
  03:11:15 - 03:11:16 - J.C.P. de Moor
  03:11:16 - 03:11:17 - J.C.F. Knapp
  03:11:17 - 03:11:33 - J.C.P. de Moor
  03:11:34 - 03:11:45 - L. Koppel
  03:11:46 - 03:12:02 - J.C.F. Knapp
  03:12:04 - 03:14:34 - A.N.T van Tol
  03:14:35 - 03:14:49 - J.C.F. Knapp
  03:14:51 - 03:15:43 - J.B. Knapp
  03:15:59 - 03:16:00 - J.C.F. Knapp
  03:16:00 - 03:16:34 - J.B. Knapp
  03:16:34 - 03:16:37 - J.C.F. Knapp
  03:16:37 - 03:17:50 - J.B. Knapp
  03:17:51 - 03:18:06 - J.C.F. Knapp
  03:18:09 - 03:21:31 - L. Koppel
  03:21:32 - 03:21:43 - J.C.F. Knapp
  03:21:45 - 03:23:38 - T.C.W.M. Alkemade
  03:23:38 - 03:23:40 - J.C.F. Knapp
  03:23:40 - 03:23:43 - T.C.W.M. Alkemade
  03:23:43 - 03:24:32 - D.J. Gutlich
  03:24:32 - 03:24:34 - J.C.F. Knapp
  03:24:37 - 03:25:47 - T.C.W.M. Alkemade
  03:25:47 - 03:25:48 - J.C.F. Knapp
  03:25:48 - 03:25:49 - D.J. Gutlich
  03:25:49 - 03:25:50 - J.C.F. Knapp
  03:25:50 - 03:26:14 - L. Koppel
  03:26:15 - 03:26:16 - J.C.F. Knapp
  03:26:17 - 03:26:52 - T.C.W.M. Alkemade
  03:26:52 - 03:26:55 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:26:55 - 03:26:56 - L. Koppel
  03:26:56 - 03:26:57 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:26:57 - 03:27:06 - L. Koppel
  03:27:09 - 03:28:32 - T.C.W.M. Alkemade
  03:28:32 - 03:28:39 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:28:41 - 03:29:33 - A.N.T van Tol
  03:29:33 - 03:29:34 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:29:34 - 03:30:35 - T.C.W.M. Alkemade
  03:30:35 - 03:30:38 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:30:39 - 03:32:13 - T.C.W.M. Alkemade
  03:32:13 - 03:32:16 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:32:16 - 03:32:17 - T.C.W.M. Alkemade
  03:32:22 - 03:33:44 - A.E.M. Warmerdam
  03:33:44 - 03:34:01 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:34:03 - 03:34:36 - T.C.W.M. Alkemade
  03:34:36 - 03:34:38 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:34:38 - 03:34:40 - T.C.W.M. Alkemade
  03:34:41 - 03:35:28 - A.E.M. Warmerdam
  03:35:28 - 03:35:34 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:35:36 - 03:36:14 - G. van Duin
  03:36:14 - 03:36:21 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:36:21 - 03:36:22 - T.C.W.M. Alkemade
  03:36:22 - 03:36:23 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:36:23 - 03:37:07 - T.C.W.M. Alkemade
  03:37:07 - 03:37:09 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:37:10 - 03:37:10 - L. Koppel
  03:37:39 - 03:38:01 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:38:19 - 03:43:30 - D.J. Gutlich
  03:43:30 - 03:43:48 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:43:48 - 03:44:55 - B. Timmer
  03:44:55 - 03:45:04 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:45:04 - 03:45:58 - B. Timmer
  03:45:59 - 03:46:00 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:46:02 - 03:46:09 - J.B. Knapp
  03:46:09 - 03:46:11 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:46:11 - 03:46:26 - B. Timmer
  03:46:56 - 03:46:58 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:46:58 - 03:50:03 - J.M. Janson
  03:50:03 - 03:50:05 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:50:07 - 03:51:03 - A.E.M. Warmerdam
  03:51:03 - 03:51:04 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:51:04 - 03:51:05 - J.M. Janson
  03:51:21 - 03:51:22 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:51:22 - 03:51:34 - A.E.M. Warmerdam
  03:51:34 - 03:51:45 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:51:45 - 03:51:51 - J.M. Janson
  03:51:52 - 03:51:54 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:52:11 - 03:53:44 - J.C.P. de Moor
  03:53:44 - 03:53:45 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:53:45 - 03:53:46 - J.C.P. de Moor
  03:53:48 - 03:53:49 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:53:49 - 03:53:50 - J.C.P. de Moor
  03:53:51 - 03:54:28 - T.C.W.M. Alkemade
  03:54:28 - 03:56:33 - J.C.P. de Moor
  03:56:34 - 03:56:48 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  03:56:48 - 04:00:03 - R. ter Hark
  04:00:03 - 04:00:16 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  04:00:16 - 04:02:33 - J.P. van den Berg
  04:02:34 - 04:02:45 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  04:02:45 - 04:03:30 - D.J. Gutlich
  04:03:31 - 04:03:33 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  04:03:33 - 04:04:21 - J.P. van den Berg
  04:04:21 - 04:04:31 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  04:04:31 - 04:05:19 - R. ter Hark
  04:05:21 - 04:05:34 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
  04:05:34 - 04:05:41 - J.M. Janson
  04:05:41 - 04:05:54 - J.H.M. Hermans-Vloedbeld
 • 5