Debatraad

Perspectiefnota

woensdag 8 juli 2020 19:00 - 22:00
Locatie:
Digitale raadsvergadering
Voorzitter:
W.J.A. Verkleij
Toelichting:

= Deze vergadering stond aanvankelijk gepland op dinsdag 30 juni 2020 =
Deze raadsvergadering is een extra vergadering en staat in het teken van de Perspectiefnota 2021-2024 en de jaarstukken 2019 van de gemeente Noordwijk. De Perspectiefnota is een belangrijk kaderstellend document en geeft richting aan de begroting van het volgende jaar.
De vergadering start om 20.00 uur. In de debatraad staat het vormen en uitdragen van politieke standpunten centraal. De leden kunnen moties en amendementen indienen en zoeken steun voor hun voorstellen. Als alle agendapunten voldoende zijn besproken volgt – na een schorsing - de besluitvorming over de voorstellen en ingediende (gewijzigde) amendementen en moties.

Uitzending

Agendapunten