Besluitvormende raad

dinsdag 30 juni 2020 22:15 - 23:00
Locatie:
Digitale raadsvergadering
Voorzitter:
W.J.A. Verkleij
Toelichting:

Dit is een vervolg van de raadsvergadering van 23 juni en start met de installatie van de nieuwe wethouder en de bespreking van de stukken gaat vervolgens verder bijĀ  agendapunt 5d.
In de debatraad staat het voeren van debat en politieke meningsvorming centraal. In de debatraad zoeken leden steun voor eventuele moties en amendementen. Na de debatraad wordt kort geschorst. Vervolgens volgt de besluitvormende raad, waarin er besluitvorming plaatsvindt. Wanneer de gemeenteraad een onderwerp bespreekt in de debatraad, wordt aan het einde van het agendapunt gekeken of het besluit meteen kan worden genomen of dat er meer tijd nodig is. In dat geval vindt besluitvorming in de regel plaats in de eerstvolgende raadsvergadering.

Uitzending

Agendapunten