Rondetafelgesprek

Presentatie en Themabijeenkomst

dinsdag 12 mei 2020 20:00 - 22:00
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
De heer J.J.J. Beugelsdijk
Toelichting:

In verband met het Corona-virus is het niet mogelijk de vergadering bij te wonen. De vergadering wordt live uitgezonden via onderstaande link:
https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/noordwijk/20200512_1
De Presentatie: Hier is ruimte voor presentaties van het college, maar ook van bewonersorganisaties (kernenbeleid), instellingen (gemeenschappelijke regelingen), ed.

De Themabijeenkomst: Hier worden onderwerpen besproken die niet op de raadsagenda staan, maar waar de raad wel mee aan de slag wil. Deze vorm biedt ruimte om kaderstellend bezig te zijn, zoals een brainstormsessie over een bepaald onderwerp. De raad kan stakeholders uitnodigen om deel te nemen aan het thema.

Inspreken: Inwoners krijgen de mogelijkheid om digitaal in te spreken bij agendapunt 3 van de vergadering. Na de aanmelding krijgen de insprekers hierover uitleg. Aanmelden kan tot 12 mei 12.00 uur via griffie@noordwijk.nl.

Uitzending

Agendapunten