Debatraad

dinsdag 18 februari 2020 20:00 - 22:00
Locatie:
De Duinpan, Sportlaan 34, 2191 XH De Zilk
Voorzitter:
W.J.A. Verkleij
Toelichting:

Om 20.00 uur start de gemeenteraad met de debatraad. In dit deel van de vergadering staat het voeren van debat en politieke meningsvorming centraal. In de debatraad zoeken leden steun voor eventuele moties en amendementen. Na de debatraad wordt kort geschorst. Vervolgens volgt de besluitvormende raad, waarin ingediende moties en amendementen worden besproken en er besluitvorming plaatsvindt. Wanneer de gemeenteraad een onderwerp bespreekt in de debatraad, wordt aan het einde van het agendapunt gekeken of het besluit meteen kan worden genomen of dat er meer tijd nodig is. In dat geval vindt besluitvorming in de regel plaats in de eerstvolgende raadsvergadering.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  Met kennisgeving afwezig: Mevrouw Maan (GroenLinks) De commissie Onderzoek Geloofsbrieven bestaat vanavond uit: mevrouw Van der Vossen (NZLokaal, voorzitter), mevrouw Warmerdam (DOEN!) en mevrouw Barnhoorn (CDA). Een aantal raadsvoorstellen en -besluiten bevat nog de naam van de waarnemend burgemeester mevrouw Hermans-Vloedbeld. Daar dient mevrouw Verkleij gelezen te worden. Aldus vastgesteld.

  00:03:07 - 00:03:08 - J.M. Janson
  00:03:19 - 00:05:01 - W. J. A. Verkleij
 • 2


  Besluit
  De actuele motie over Flexwonen wordt van de agenda afgevoerd. Het betreft een lopend onderwerp, dat binnenkort in een (besloten) RTG wordt behandeld. Het ordevoorstel om agendapunt 5a en 5b over te hevelen naar de hamerstukkenagenda van de raad wordt onvoldoende gesteund. Voor het overige conform vastgesteld.

  00:05:01 - 00:05:36 - H.S. van der Vossen
  00:05:40 - 00:05:55 - W. J. A. Verkleij
  00:06:06 - 00:06:06 - H.S. van der Vossen
  00:06:11 - 00:06:44 - T.T. Visser-Danser
  00:06:50 - 00:06:54 - W. J. A. Verkleij
  00:07:00 - 00:07:31 - L. Koppel
  00:07:33 - 00:07:52 - W. J. A. Verkleij
  00:07:54 - 00:08:15 - L. Koppel
  00:08:21 - 00:08:31 - W. J. A. Verkleij
  00:08:32 - 00:09:17 - T.T. Visser-Danser
  00:09:22 - 00:09:38 - W. J. A. Verkleij
  00:09:38 - 00:09:55 - M. van Dormolen
  00:10:09 - 00:10:18 - W. J. A. Verkleij
  00:10:24 - 00:11:14 - L. Koppel
  00:11:15 - 00:11:17 - W. J. A. Verkleij
  00:11:18 - 00:11:47 - H.S. van der Vossen
  00:11:48 - 00:11:53 - W. J. A. Verkleij
  00:11:59 - 00:12:38 - T.T. Visser-Danser
  00:12:42 - 00:12:44 - W. J. A. Verkleij
  00:13:46 - 00:14:40 - P. van Bockhove
  00:14:46 - 00:15:21 - W. J. A. Verkleij
 • 3


  Besluit
  Conform vastgesteld.

  00:15:46 - 00:15:54 - W. J. A. Verkleij
  00:16:04 - 00:16:28 - T.C.W.M. Alkemade
  00:16:29 - 00:16:35 - W. J. A. Verkleij
  00:16:38 - 00:17:34 - J.C.P. de Moor
  00:17:38 - 00:17:39 - L. Koppel
  00:17:39 - 00:17:42 - W. J. A. Verkleij
  00:17:42 - 00:18:23 - L. Koppel
  00:18:25 - 00:18:27 - J.C.P. de Moor
  00:18:27 - 00:18:28 - W. J. A. Verkleij
  00:18:33 - 00:18:56 - J.C.P. de Moor
  00:18:56 - 00:18:58 - W. J. A. Verkleij
  00:18:58 - 00:19:36 - J.M. Janson
  00:19:42 - 00:22:00 - W. J. A. Verkleij
 • 4
 • 4.a

  00:22:18 - 00:23:49 - W. J. A. Verkleij
  00:24:20 - 00:26:30 - P. van Bockhove
  00:29:37 - 00:30:03 - W. J. A. Verkleij
  00:30:03 - 00:30:19 - H.S. van der Vossen
 • 4.b


  Besluit
  Raadsvoorstel betreffende de geloofsbrieven bij acclamatie aangenomen.

  00:30:22 - 00:30:47 - W. J. A. Verkleij
 • 5
 • 5.a

  Indicatieve tijd is 30 minuten.

  Ter bespreking. Tijdens het debat kunnen moties en amendementen worden ingediend of aangekondigd. Er is een versnellingsverzoek ontvangen. Gelet op het versnellingsverzoek is besluitvorming voorzien in de aansluitende besluitenraad.  Voorgesteld besluit


  Besluit
  Overhevelen naar aansluitende besluitenraad.

  00:34:15 - 00:35:25 - F.J.M. van Kouwen
  00:35:28 - 00:35:31 - W. J. A. Verkleij
  00:35:42 - 00:36:37 - A.E.M. Warmerdam
  00:36:41 - 00:36:46 - W. J. A. Verkleij
  00:36:46 - 00:36:53 - A.E.M. Warmerdam
  00:36:57 - 00:38:20 - J.J.J. Beugelsdijk
  00:38:20 - 00:38:24 - W. J. A. Verkleij
  00:38:24 - 00:41:06 - J.M. Janson
  00:41:07 - 00:41:11 - W. J. A. Verkleij
  00:41:22 - 00:42:27 - L. Koppel
  00:42:28 - 00:42:32 - W. J. A. Verkleij
  00:42:41 - 00:44:27 - D.J. Gutlich
  00:44:28 - 00:44:34 - W. J. A. Verkleij
  00:44:44 - 00:46:00 - J.C.P. de Moor
  00:46:00 - 00:46:03 - W. J. A. Verkleij
  00:46:03 - 00:46:22 - L. Koppel
  00:46:23 - 00:46:24 - J.C.P. de Moor
  00:46:24 - 00:46:30 - W. J. A. Verkleij
  00:46:30 - 00:48:10 - J.C.P. de Moor
  00:48:12 - 00:48:16 - W. J. A. Verkleij
  00:48:23 - 00:49:46 - R.T.P. Brouwer
  00:49:48 - 00:49:52 - W. J. A. Verkleij
  00:50:04 - 00:51:48 - G.C. Duijndam
  00:51:50 - 00:51:55 - W. J. A. Verkleij
  00:52:07 - 00:54:57 - A.N.T van Tol
  00:54:58 - 00:55:08 - W. J. A. Verkleij
  00:55:19 - 01:05:51 - D.T.C. Salman
  01:05:51 - 01:05:53 - W. J. A. Verkleij
  01:05:53 - 01:05:55 - D.T.C. Salman
  01:05:56 - 01:06:11 - J.M. Janson
  01:06:12 - 01:10:50 - D.T.C. Salman
  01:10:51 - 01:10:57 - W. J. A. Verkleij
  01:10:58 - 01:11:24 - A.N.T van Tol
  01:11:26 - 01:11:26 - D.T.C. Salman
  01:11:26 - 01:11:27 - W. J. A. Verkleij
  01:11:27 - 01:11:37 - D.T.C. Salman
  01:11:37 - 01:11:41 - W. J. A. Verkleij
  01:11:41 - 01:12:08 - A.N.T van Tol
  01:12:11 - 01:12:15 - W. J. A. Verkleij
  01:12:15 - 01:12:32 - D.T.C. Salman
  01:12:33 - 01:12:37 - W. J. A. Verkleij
  01:12:37 - 01:12:52 - R.T.P. Brouwer
  01:12:54 - 01:13:38 - D.T.C. Salman
  01:13:39 - 01:13:39 - W. J. A. Verkleij
  01:13:39 - 01:13:46 - R.T.P. Brouwer
  01:13:46 - 01:13:58 - W. J. A. Verkleij
  01:13:59 - 01:15:04 - J.C.P. de Moor
  01:15:05 - 01:15:07 - W. J. A. Verkleij
  01:15:07 - 01:16:06 - D.T.C. Salman
  01:16:08 - 01:16:27 - W. J. A. Verkleij
  01:16:37 - 01:18:22 - D.T.C. Salman
  01:18:23 - 01:18:26 - W. J. A. Verkleij
  01:18:34 - 01:19:09 - G.C. Duijndam
  01:19:13 - 01:19:23 - W. J. A. Verkleij
  01:19:40 - 01:20:39 - G.C. Duijndam
  01:20:41 - 01:21:13 - W. J. A. Verkleij
 • 5.b

  Indicatieve tijd is 30 minuten.

  Ter bespreking. Tijdens het debat kunnen moties en amendementen worden ingediend of aangekondigd. Besluitvorming is voorzien in de raad van 24 maart 2020, tenzij de raad anders beslist.  Besluit
  Agenderen voor besluitvormende raad 24 maart

  01:21:17 - 01:21:50 - W. J. A. Verkleij
  01:21:57 - 01:23:14 - H.S. van der Vossen
  01:23:17 - 01:23:21 - W. J. A. Verkleij
  01:23:33 - 01:27:02 - D.J. Gutlich
  01:27:05 - 01:27:10 - W. J. A. Verkleij
  01:27:18 - 01:27:20 - D.J. Gutlich
  01:27:23 - 01:29:12 - J.C.P. de Moor
  01:29:14 - 01:29:18 - W. J. A. Verkleij
  01:29:31 - 01:30:23 - J.B. Knapp
  01:30:24 - 01:30:27 - W. J. A. Verkleij
  01:30:28 - 01:33:19 - J.M. Janson
  01:33:19 - 01:33:22 - W. J. A. Verkleij
  01:33:22 - 01:33:29 - T.C.W.M. Alkemade
  01:33:30 - 01:33:33 - W. J. A. Verkleij
  01:33:33 - 01:33:45 - J.M. Janson
  01:33:47 - 01:33:47 - W. J. A. Verkleij
  01:33:47 - 01:34:51 - T.C.W.M. Alkemade
  01:34:51 - 01:34:52 - W. J. A. Verkleij
  01:34:52 - 01:35:20 - J.M. Janson
  01:35:20 - 01:35:21 - W. J. A. Verkleij
  01:35:22 - 01:35:43 - T.C.W.M. Alkemade
  01:35:44 - 01:35:47 - J.M. Janson
  01:35:47 - 01:35:51 - W. J. A. Verkleij
  01:36:07 - 01:39:00 - A.N.T van Tol
  01:39:01 - 01:39:07 - W. J. A. Verkleij
  01:39:20 - 01:40:32 - E. Berg
  01:40:32 - 01:40:36 - W. J. A. Verkleij
  01:40:44 - 01:42:37 - E. Berg
  01:42:37 - 01:43:05 - L. Koppel
  01:43:07 - 01:43:14 - W. J. A. Verkleij
  01:43:25 - 01:44:24 - R. ter Hark
  01:44:24 - 01:46:08 - L. Koppel
  01:46:40 - 01:47:19 - M.A.W.J Epping-Immerzeel
  01:47:20 - 01:47:21 - W. J. A. Verkleij
  01:47:21 - 01:47:32 - J.M. Janson
  01:47:32 - 01:47:34 - W. J. A. Verkleij
  01:47:34 - 01:49:34 - R. ter Hark
  01:49:35 - 01:50:14 - W. J. A. Verkleij
 • 5.c

  Indicatieve tijd is 30 minuten.

  Het onderwerp is geagendeerd op verzoek van de heer Janson (PvdA). Tijdens het debat kunnen moties worden ingediend of aangekondigd. Besluitvorming is voorzien in de raad van 24 maart 2020, tenzij de raad anders beslist.  Besluit
  Besluitvorming over ingediende motie vindt plaats in aansluitende besluitenraad.

  01:50:16 - 01:54:25 - J.M. Janson
  01:54:26 - 01:54:50 - W. J. A. Verkleij
  01:55:06 - 01:55:14 - T.C.W.M. Alkemade
  01:55:19 - 01:55:23 - W. J. A. Verkleij
  01:55:23 - 01:55:34 - R. ter Hark
  01:55:34 - 01:56:08 - W. J. A. Verkleij
  01:56:19 - 01:56:44 - L. Koppel
  01:56:46 - 01:56:52 - J.M. Janson
  01:56:52 - 01:56:54 - W. J. A. Verkleij
  01:56:54 - 01:57:11 - J.M. Janson
  01:57:11 - 01:57:22 - W. J. A. Verkleij
  01:58:19 - 02:02:01 - H.W.M. de Jong
  02:02:01 - 02:02:05 - W. J. A. Verkleij
  02:02:05 - 02:02:41 - J.M. Janson
  02:02:41 - 02:03:01 - H.W.M. de Jong
  02:03:02 - 02:03:24 - J.M. Janson
  02:03:25 - 02:04:01 - H.W.M. de Jong
  02:04:12 - 02:04:34 - W. J. A. Verkleij
  02:04:37 - 02:06:34 - J.C.F. Knapp
  02:06:34 - 02:06:35 - W. J. A. Verkleij
  02:06:35 - 02:06:37 - J.C.F. Knapp
  02:06:37 - 02:06:40 - W. J. A. Verkleij
  02:06:40 - 02:06:48 - J.C.F. Knapp
  02:06:48 - 02:07:01 - W. J. A. Verkleij
  02:07:01 - 02:07:36 - J.M. Janson
  02:07:36 - 02:07:37 - J.C.F. Knapp
  02:08:23 - 02:08:26 - W. J. A. Verkleij
  02:08:27 - 02:08:50 - A.E.M. Warmerdam
  02:08:50 - 02:08:51 - J.C.F. Knapp
  02:08:51 - 02:08:53 - W. J. A. Verkleij
  02:08:53 - 02:09:17 - J.C.F. Knapp
  02:09:17 - 02:09:24 - W. J. A. Verkleij
  02:09:24 - 02:09:33 - J.C.F. Knapp
  02:09:33 - 02:09:46 - W. J. A. Verkleij
  02:09:46 - 02:10:11 - A.E.M. Warmerdam
  02:10:12 - 02:10:27 - W. J. A. Verkleij
  02:10:27 - 02:10:30 - J.C.F. Knapp
  02:10:30 - 02:10:35 - W. J. A. Verkleij
  02:10:35 - 02:10:39 - J.C.F. Knapp
  02:10:39 - 02:10:50 - W. J. A. Verkleij
  02:10:50 - 02:12:53 - J.C.F. Knapp
  02:12:53 - 02:12:57 - W. J. A. Verkleij
  02:12:57 - 02:13:01 - J.C.F. Knapp
  02:13:01 - 02:13:01 - T.C.W.M. Alkemade
  02:13:57 - 02:13:59 - W. J. A. Verkleij
  02:13:59 - 02:14:59 - J.C.F. Knapp
  02:14:59 - 02:15:02 - W. J. A. Verkleij
  02:15:02 - 02:15:05 - J.C.F. Knapp
  02:15:06 - 02:15:16 - J.M. Janson
  02:15:17 - 02:15:18 - J.C.F. Knapp
  02:15:18 - 02:15:19 - W. J. A. Verkleij
  02:15:19 - 02:15:20 - J.C.F. Knapp
  02:16:25 - 02:16:27 - W. J. A. Verkleij
  02:16:28 - 02:16:35 - J.M. Janson
  02:16:35 - 02:16:40 - W. J. A. Verkleij
  02:16:40 - 02:16:42 - J.C.F. Knapp
  02:17:10 - 02:17:17 - W. J. A. Verkleij
  02:17:17 - 02:17:22 - J.C.F. Knapp
  02:17:36 - 02:19:09 - J.C.P. de Moor
  02:19:09 - 02:19:12 - W. J. A. Verkleij
  02:19:12 - 02:19:12 - J.C.P. de Moor
  02:19:16 - 02:19:19 - J.C.F. Knapp
  02:19:36 - 02:19:36 - W. J. A. Verkleij
  02:19:36 - 02:20:45 - J.C.P. de Moor
  02:20:45 - 02:20:49 - W. J. A. Verkleij
  02:20:49 - 02:20:51 - J.C.P. de Moor
  02:20:53 - 02:20:56 - W. J. A. Verkleij
  02:20:56 - 02:21:36 - D.J. Gutlich
  02:21:37 - 02:21:37 - J.C.P. de Moor
  02:21:37 - 02:21:40 - W. J. A. Verkleij
  02:21:41 - 02:22:00 - J.C.P. de Moor
  02:22:00 - 02:22:08 - W. J. A. Verkleij
  02:22:12 - 02:22:14 - J.C.F. Knapp
  02:22:14 - 02:22:16 - W. J. A. Verkleij
  02:22:28 - 02:23:06 - J.C.F. Knapp
  02:23:06 - 02:23:07 - W. J. A. Verkleij
  02:23:07 - 02:23:09 - J.C.F. Knapp
  02:23:09 - 02:23:12 - W. J. A. Verkleij
  02:23:12 - 02:23:13 - J.C.P. de Moor
  02:23:46 - 02:23:51 - W. J. A. Verkleij
  02:23:58 - 02:24:28 - W.J. Rodenburg
  02:24:33 - 02:24:39 - W. J. A. Verkleij
  02:24:52 - 02:25:53 - A.E.M. Warmerdam
  02:25:55 - 02:26:05 - W. J. A. Verkleij
  02:26:05 - 02:26:08 - J.C.F. Knapp
  02:27:39 - 02:27:39 - W. J. A. Verkleij
  02:27:39 - 02:27:58 - A.E.M. Warmerdam
  02:28:01 - 02:28:05 - W. J. A. Verkleij
  02:28:11 - 02:28:58 - T.C.W.M. Alkemade
  02:29:00 - 02:29:03 - W. J. A. Verkleij
  02:29:03 - 02:29:15 - M. van Dormolen
  02:29:15 - 02:29:32 - W. J. A. Verkleij
  02:29:38 - 02:30:23 - T.C.W.M. Alkemade
  02:30:24 - 02:30:29 - W. J. A. Verkleij
  02:30:29 - 02:30:54 - J.M. Janson
  02:30:54 - 02:30:55 - T.C.W.M. Alkemade
  02:30:55 - 02:30:56 - W. J. A. Verkleij
  02:30:56 - 02:31:33 - T.C.W.M. Alkemade
  02:31:33 - 02:31:35 - W. J. A. Verkleij
  02:31:35 - 02:31:35 - M. van Dormolen
  02:31:39 - 02:31:40 - J.C.P. de Moor
  02:32:21 - 02:32:22 - W. J. A. Verkleij
  02:32:22 - 02:32:46 - T.C.W.M. Alkemade
  02:32:46 - 02:32:56 - W. J. A. Verkleij
  02:33:13 - 02:35:07 - H.W.M. de Jong
  02:35:07 - 02:35:08 - W. J. A. Verkleij
  02:35:08 - 02:35:09 - J.C.P. de Moor
  02:35:09 - 02:35:10 - W. J. A. Verkleij
  02:35:12 - 02:35:13 - J.C.P. de Moor
  02:35:32 - 02:35:32 - H.W.M. de Jong
  02:35:32 - 02:35:33 - W. J. A. Verkleij
  02:35:33 - 02:35:55 - H.W.M. de Jong
  02:35:55 - 02:35:56 - W. J. A. Verkleij
  02:35:59 - 02:36:00 - J.C.P. de Moor
  02:36:24 - 02:36:26 - W. J. A. Verkleij
  02:36:26 - 02:36:32 - H.W.M. de Jong
  02:36:34 - 02:36:39 - W. J. A. Verkleij
  02:36:39 - 02:37:21 - H.W.M. de Jong
  02:37:22 - 02:37:26 - W. J. A. Verkleij
  02:37:30 - 02:38:20 - J.M. Janson
  02:38:21 - 02:38:49 - W. J. A. Verkleij
  02:38:49 - 02:38:58 - J.M. Janson
  02:38:58 - 02:39:18 - W. J. A. Verkleij
 • 5.d

  Ter bespreking. Over het onderwerp zijn drie actuele moties ingediend door het lid Janson (PvdA), het lid Gutlich (D66) en het lid Koppel (GroenLinks). Het onderwerp is om die reden apart toegevoegd aan de agenda. Gelet op het actuele karakter is besluitvorming over moties bij het onderwerp geagendeerd voor de aansluitende besluitenraad.  Besluit
  Besluitvorming over actuele moties vindt plaats in de aansluitende besluitenraad.

  02:39:22 - 02:39:35 - W. J. A. Verkleij
  02:39:40 - 02:40:30 - J.C.F. Knapp
  02:40:31 - 02:40:42 - W. J. A. Verkleij
  02:40:49 - 02:42:24 - H.W.M. de Jong
  02:42:27 - 02:43:18 - W. J. A. Verkleij
  02:43:37 - 02:45:05 - H.W.M. de Jong
  02:45:05 - 02:45:10 - W. J. A. Verkleij
  02:45:10 - 02:45:11 - H.W.M. de Jong
  02:45:11 - 02:45:18 - T.C.W.M. Alkemade
  02:45:18 - 02:45:19 - H.W.M. de Jong
  02:45:19 - 02:45:22 - W. J. A. Verkleij
  02:45:22 - 02:46:34 - H.W.M. de Jong
  02:46:36 - 02:48:29 - L. Koppel
  02:48:31 - 02:48:34 - W. J. A. Verkleij
  02:48:46 - 02:49:50 - D.J. Gutlich
  02:49:52 - 02:50:00 - W. J. A. Verkleij
  02:50:03 - 02:50:03 - M. van Dormolen
  02:50:03 - 02:50:05 - W. J. A. Verkleij
  02:50:05 - 02:50:58 - M. van Dormolen
  02:51:00 - 02:51:01 - W. J. A. Verkleij
  02:51:01 - 02:51:01 - D.J. Gutlich
  02:51:28 - 02:51:45 - W. J. A. Verkleij
  02:51:45 - 02:51:47 - D.J. Gutlich
  02:51:47 - 02:51:49 - M. van Dormolen
  02:52:45 - 02:52:47 - W. J. A. Verkleij
  02:52:47 - 02:53:05 - D.J. Gutlich
  02:53:07 - 02:53:13 - W. J. A. Verkleij
  02:53:13 - 02:54:50 - J.M. Janson
  02:54:52 - 02:55:12 - W. J. A. Verkleij
  02:55:24 - 02:59:31 - R. ter Hark
  02:59:31 - 02:59:35 - W. J. A. Verkleij
  02:59:35 - 03:00:16 - L. Koppel
  03:00:16 - 03:00:17 - W. J. A. Verkleij
  03:00:17 - 03:00:50 - R. ter Hark
  03:00:51 - 03:00:52 - W. J. A. Verkleij
  03:00:52 - 03:01:08 - L. Koppel
  03:01:10 - 03:02:54 - R. ter Hark
  03:02:54 - 03:02:57 - W. J. A. Verkleij
  03:02:57 - 03:04:01 - D.J. Gutlich
  03:04:01 - 03:04:01 - W. J. A. Verkleij
  03:04:01 - 03:04:03 - R. ter Hark
  03:04:03 - 03:04:04 - W. J. A. Verkleij
  03:04:07 - 03:04:21 - L. Koppel
  03:04:21 - 03:04:35 - R. ter Hark
  03:04:35 - 03:04:41 - L. Koppel
  03:04:43 - 03:04:54 - R. ter Hark
  03:04:55 - 03:05:09 - L. Koppel
  03:05:10 - 03:05:30 - R. ter Hark
  03:05:31 - 03:05:57 - L. Koppel
  03:05:58 - 03:07:09 - R. ter Hark
  03:07:14 - 03:07:16 - W. J. A. Verkleij
  03:07:16 - 03:07:29 - D.J. Gutlich
  03:07:30 - 03:08:54 - R. ter Hark
  03:08:55 - 03:08:56 - W. J. A. Verkleij
  03:08:56 - 03:09:49 - L. Koppel
  03:09:50 - 03:09:50 - R. ter Hark
  03:09:50 - 03:09:51 - W. J. A. Verkleij
  03:09:51 - 03:11:29 - R. ter Hark
  03:11:29 - 03:11:35 - W. J. A. Verkleij
  03:11:36 - 03:12:23 - J.M. Janson
  03:12:25 - 03:12:44 - R. ter Hark
  03:12:45 - 03:12:45 - W. J. A. Verkleij
  03:12:45 - 03:13:13 - L. Koppel
  03:13:13 - 03:13:44 - R. ter Hark
  03:13:44 - 03:13:44 - L. Koppel
  03:13:44 - 03:13:46 - W. J. A. Verkleij
  03:13:46 - 03:13:57 - L. Koppel
  03:13:58 - 03:14:37 - R. ter Hark
  03:14:37 - 03:14:39 - W. J. A. Verkleij
  03:14:39 - 03:14:54 - J.M. Janson
  03:14:55 - 03:15:20 - R. ter Hark
  03:15:20 - 03:15:20 - W. J. A. Verkleij
  03:15:20 - 03:15:28 - J.M. Janson
  03:15:35 - 03:16:22 - R. ter Hark
  03:16:22 - 03:16:23 - W. J. A. Verkleij
  03:16:23 - 03:16:36 - J.M. Janson
  03:16:37 - 03:16:56 - R. ter Hark
  03:16:58 - 03:17:05 - W. J. A. Verkleij
  03:17:05 - 03:17:46 - R. ter Hark
  03:17:47 - 03:17:49 - W. J. A. Verkleij
  03:17:50 - 03:18:43 - D.J. Gutlich
  03:18:45 - 03:19:35 - R. ter Hark
  03:19:37 - 03:19:52 - W. J. A. Verkleij
  03:19:58 - 03:19:59 - T.C.W.M. Alkemade
  03:19:59 - 03:20:02 - W. J. A. Verkleij
  03:20:02 - 03:20:56 - T.C.W.M. Alkemade
  03:20:56 - 03:20:59 - W. J. A. Verkleij
  03:20:59 - 03:21:02 - T.C.W.M. Alkemade
  03:21:03 - 03:21:43 - L. Koppel
  03:21:43 - 03:21:54 - W. J. A. Verkleij
  03:21:54 - 03:21:55 - L. Koppel
  03:21:55 - 03:21:56 - W. J. A. Verkleij
  03:21:56 - 03:22:01 - L. Koppel
  03:22:01 - 03:22:03 - W. J. A. Verkleij
  03:22:05 - 03:23:15 - T.C.W.M. Alkemade
  03:23:15 - 03:23:17 - W. J. A. Verkleij
  03:23:17 - 03:23:24 - T.C.W.M. Alkemade
  03:23:24 - 03:23:27 - W. J. A. Verkleij
  03:23:27 - 03:23:28 - D.J. Gutlich
  03:24:00 - 03:24:01 - T.C.W.M. Alkemade
  03:24:10 - 03:24:14 - W. J. A. Verkleij
  03:24:14 - 03:24:15 - T.C.W.M. Alkemade
  03:24:15 - 03:24:27 - J.M. Janson
  03:24:27 - 03:24:28 - W. J. A. Verkleij
  03:24:28 - 03:24:37 - T.C.W.M. Alkemade
  03:24:38 - 03:24:41 - J.M. Janson
  03:24:41 - 03:26:47 - T.C.W.M. Alkemade
  03:26:47 - 03:26:51 - W. J. A. Verkleij
  03:26:52 - 03:27:02 - J.M. Janson
  03:27:04 - 03:27:36 - T.C.W.M. Alkemade
  03:27:37 - 03:27:43 - W. J. A. Verkleij
  03:27:57 - 03:29:39 - W.J. Rodenburg
  03:29:42 - 03:29:46 - W. J. A. Verkleij
  03:29:58 - 03:30:31 - M. van Dormolen
  03:30:32 - 03:30:35 - W. J. A. Verkleij
  03:30:45 - 03:32:57 - G. van Duin
  03:32:59 - 03:33:12 - W. J. A. Verkleij
  03:33:24 - 03:33:40 - K.C. van Eeden-Smeltink
  03:33:43 - 03:33:47 - W. J. A. Verkleij
  03:33:47 - 03:33:52 - K.C. van Eeden-Smeltink
  03:33:54 - 03:34:10 - A.E.M. Warmerdam
  03:34:11 - 03:34:17 - W. J. A. Verkleij
  03:34:27 - 03:36:14 - J.C.P. de Moor
  03:36:16 - 03:36:26 - W. J. A. Verkleij
  03:36:29 - 03:36:57 - R. ter Hark
  03:36:59 - 03:38:13 - W. J. A. Verkleij
  03:38:13 - 03:38:39 - M. van Dormolen
  03:38:41 - 03:39:05 - W. J. A. Verkleij
  03:39:32 - 03:39:37 - T.T. Visser-Danser
  03:39:45 - 03:40:12 - W. J. A. Verkleij
  03:40:12 - 03:40:38 - D.J. Gutlich
  03:40:46 - 03:40:59 - W. J. A. Verkleij
  03:41:06 - 03:41:39 - H.W.M. de Jong
  03:41:47 - 03:42:20 - W. J. A. Verkleij
  03:42:22 - 03:43:04 - M. van Dormolen
  03:43:07 - 03:44:17 - W. J. A. Verkleij
 • 6

  Actuele moties kunnen tot 48 uur van te voren worden ingediend, en eventueel later als er sprake is van spoed. De raad beslist of hier sprake van is. Over een actuele motie vindt de avond zelf besluitvorming plaats.  Besluit
  In verband met de tijd wordt de actuele motie van de heer Gutlich doorgeleid naar de debatraad van 24 maart.
 • 7


  03:44:36 - 03:44:40 - W. J. A. Verkleij
  03:44:50 - 03:45:11 - T.T. Visser-Danser
  03:45:15 - 03:45:22 - W. J. A. Verkleij
  03:45:32 - 03:46:24 - H.W.M. de Jong
  03:46:27 - 03:46:39 - W. J. A. Verkleij
 • 8

  Besluit
  Sluiting om 23.55 uur.