Raadscommissie

woensdag 14 maart 2018 20:10 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Toelichting:
In verband met de verkiezingen gaat deze vergadering niet door. Alle stukken worden in de raadsvergadering van 14 maart 2018 behandeld.

Agendapunten