Traianuskamer

woensdag 27 mei 2020 19:00 - 22:30
Locatie:
Voorzitter:
Toelichting:

19.00u - 20.30u Commissie Waalsprong/Waalfront
20.30u - 21.30u Advies besluitvorming - Initiatiefvoorstel Verordening Referendum Gemeente Nijmegen 2020
21.30u - 22.30u Advies besluitvorming - Initiatiefvoorstel Een warmtevisie zonder biomassaverbranding

Uitzending

Agendapunten