Traianuskamer

woensdag 12 februari 2020 18:00 - 21:30
Locatie:
Voorzitter:
Toelichting:

18.00u - 19.30u Informeren - Varianten Graafseweg
19.30u - 20.30u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Voortgangsrapportage Grote Projecten 2020
20.30u - 21.30u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Beleidsmatige en financiƫle kaders voor de meerjarenbegroting MGR 2021-2024

Uitzending

Agendapunten