P.A. Gespreksrondes in Gebr. van Lymborchkamer

woensdag 17 april 2019 18:00 - 21:45
Locatie:
Voorzitter:
Toelichting:
18.00u - 19.00u Inspraak 19.00u - 19.45u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Actualisatie kadernota verbonden partijen 2019 20.30u - 21.45u Opiniëren - Brief Eerste verkenning gemeentelijk Warmtebedrijf

Uitzending

Agendapunten