Gebr. van Lymborchkamer

woensdag 11 december 2019 18:00 - 22:00
Locatie:
Voorzitter:
Toelichting:

18.00u - 19.00u Inspraak diverse onderwerpen
19.00u - 20.30u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Doorontwikkeling toegang en hulpverlening voor Volwassenen en Jeugd (beslispunten 1 t/m 4)
21.00u - 22.00u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Zienswijze 1e begrotingswijziging 2019 ODRN

Uitzending

Agendapunten