Traianuskamer

woensdag 15 januari 2020 19:00 - 21:30
Locatie:
Voorzitter:
Toelichting:

19.00u - 19.45u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Subsidie Waalstad Media en Licentie Streekomroep RN7
19.45u - 20.30u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Gewijzigd bestemmingsplan Nijmegen Groenewoud - Kwakkenberg 4 (Groesbeekseweg 327)
20.30u - 21.30u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Woonboten Oostkanaaldijk - Intrekking eerder raadsbesluit

Uitzending

Agendapunten