Gebr. van Lymborchkamer

woensdag 30 oktober 2019 18:45 - 22:15
Locatie:
Voorzitter:
Toelichting:

18.45u - 19.00u Inspraak diverse onderwerpen

Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Stadsbegroting 2020-2023
19.00u - 20.00u Programma Zorg & Welzijn
20.00u - 20.45u Programma Wijken
20.45u - 21.30u Programma Onderwijs
21.30u - 22.15u Programma Economie en toerisme

Uitzending

Agendapunten