Gebr. van Lymborchkamer

woensdag 30 oktober 2019 18:45 - 22:15
Locatie:
Voorzitter:
Toelichting:
18.45u - 19.00u Inspraak diverse onderwerpen Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Stadsbegroting 2020-2023 19.00u - 20.00u Programma Zorg & Welzijn 20.00u - 20.45u Programma Wijken 20.45u - 21.30u Programma Onderwijs 21.30u - 22.15u Programma Economie en toerisme

Uitzending

Agendapunten