Traianuskamer

woensdag 9 september 2020 18:30 - 23:00
Locatie:
Voorzitter:
Toelichting:

18.30u - 19.00u Vragenhalfuurtje
19.00u - 20.00u Advies besluitvorming - Wensen en bedenkingen Ontwerp DVO
20.00u - 21.00u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Op weg naar een gezonde luchtkwaliteit in 2030
21.00u - 23.00u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Armoede Agenda Nijmegen 2020-2024 en Gespreksnotitie GroenLinks

Uitzending

Agendapunten