P.A. Gespreksrondes in Gebr. van Lymborchkamer

woensdag 16 januari 2019 18:00 - 21:30
Locatie:
Voorzitter:
Toelichting:

18.00u - 19.00u Inspraak diverse onderwerpen
19.00u - 19.45u Opiniërend overleg Inventarisatie dierenwelzijnsbeleid
20.00u - 21.30u Thema Werk & Inkomen

Uitzending

Agendapunten