Gebr. van Lymborchkamer

woensdag 11 september 2019 18:00 - 21:15
Locatie:
Voorzitter:
Toelichting:
18.00u - 19.00u Inspraak diverse onderwerpen 19.00u - 20.30u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Ambitiedocument mobiliteit - Nijmegen Goed op weg 20.30u - 21.15u Opiniëren - Brief Evaluatie spitsknip Griftdijk (ovv VVD en CDA)

Uitzending

Agendapunten