Traianuskamer

woensdag 11 november 2020 18:15 - 22:30
Locatie:
Voorzitter:
Toelichting:

18.15u - 18.45u Vragenhalfuurtje
18.45u - 19.45u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Koop, sloop en nieuwbouw De Hulsen
19.45u - 20.30u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Omgevingswet Programmaplan implementatie Omgevingswet Nijmegen
20.30u - 21.30u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel - Wet voorkeursrecht gemeenten Teersdijk
21.30u - 22.30u Advies besluitvorming - Raadsvoorstel Kader Ruimtelijke Kwaliteit Station Nijmegen en omgeving

Uitzending

Agendapunten