Gebr. van Lymborchkamer

woensdag 2 oktober 2019 18:00 - 22:30
Locatie:
Voorzitter:
Toelichting:

18.00u - 19.00u Inspraak diverse onderwerpen
19.00u - 20.30u Opiniëren - Toelichting en Concept Regionaal Risicoprofiel 2020 & Concept Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 2020-2023
20.30u - 21.30u Opiniëren - Brief Uitkomsten gesprek met de stad over de jaarwisseling
21.30u - 22.30u Opiniëren - Proces voor de totstandkoming en inhoud van de Dienstverleningsovereenkomst (DVO) van de MGR

Uitzending

Agendapunten