Besluitvormende raadsvergadering

dinsdag 17 december 2019 20:00 - 20:30
Locatie:
Raadszaal Nieuwveen
Voorzitter:
Frans Buijserd
Toelichting:

BESLOTEN DEEL. De agenda is niet geheim; wat er besproken wordt en eventuele stukken zijn wel geheim. Er worden geen stukken onder deze agenda geplaatst.

In deze vergadering mogen alleen aanwezig zijn: de raadsleden, de burgemeester, de griffier, één wethouder en gemeentesecretaris (beiden toegevoegd aan vertrouwenscommissie) en de notuliste.

Agendapunten