Commissie Samenleving

woensdag 9 januari 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal 3.01
Voorzitter:
M.C. Stekelenburg
Toelichting:

In verband met het ontbreken van inhoudelijke agendapunten komt deze commissie te vervallen.

Hiervoor in de plaats komt een RIA Movactor onderzoeksresultaten

Agendapunten