Commissie Samenleving

woensdag 6 maart 2019 20:00 - 22:50
Locatie:
Raadzaal 3.01
Voorzitter:
M.C. Stekelenburg
Toelichting:
  • meesprekers kunnen zich tijdens kantooruren aanmelden bij de griffie (tel.nr. 14 030), via griffie@nieuwegein.nl en tot een half uur voor aanvang van de commissievergadering bij de commissiegriffier in de vergaderlocatie.

Agendapunten