Avond van de Raad - zaal 008

donderdag 16 september 2021 20:00 - 21:30
Locatie:
Online via Teams
Voorzitter:
Pouwel van de Siepkamp

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Wil je meespreken? Meld je dan aan via griffie@nieuwegein.nl

  Corona is al enige tijd onder ons en voorlopig ook nog niet weg. Op initiatief van de fracties GroenLinks en PvdA gaan de gemeenteraad en het college gaan graag in gesprek met mensen uit verschillende doelgroepen en aandachtsgebieden over de grote maatschappelijke impact, voor ieder individu en organisaties. Over de effecten die nu worden gevoeld, maar ook die zich mogelijk in de toekomst voordoen. Want de verwachting is dat als de pandemie onder controle is het terug kunnen gaan naar het gewone leven niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Aanleiding om hiervoor belangstellenden uit te nodigen voor een dialoog. Tevens voert het college in ronde-tafel-gesprekken overleg met stakeholders in de stad. De uitkomsten van al deze gesprekken helpen de gemeente verder om straks samen met de stad de gevolgen van de Corona pandemie zo goed mogelijk het hoofd te bieden.

  Deze bijeenkomst zal starten met een dialoog met (partijen uit) de stad die door de genoemde fracties zijn uitgenodigd, waarbij zij die zich aanmelden gelegenheid hebben om eerst hun inbreng te geven. Na verhelderende vragen daarover zal het gesprek worden gevoerd met alle aanwezigen. Daarbij maakt ook de, op vrijdag 10 september te ontvangen Corona-update van het college, onderdeel uit van het gesprek.

  https://husite.nl/kus/onderzoek/corona-onderzoek-provincie-utrecht/#afgerond-onderzoek


 • 2

  Het college wil graag de concept-participatienota met de raad bespreken om te toetsen of door de stad en raad ingebrachte elementen voldoende zijn verwerkt en of de conceptnota u als raad voldoende handvatten biedt om uw rol goed te kunnen pakken bij participatietrajecten in Nieuwegein.
  Het college stelt voor om het gesprek te voeren aan de hand van de volgende drie vragen:
  1. Wat spreekt u aan in de uitgangspunten en wat mist u nog?
  2. Biedt de nota u als raadslid voldoende handvatten om uw volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol bij participatietrajecten goed te kunnen vervullen?
  3. Bent u bereid om komend jaar aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden het samenspel tussen raad, college en organisatie bij particpatietrajecten onder de loep te nemen?
  Voor de bespreking van het nieuwe participatiebeleid is één uur minder beschikbaar dan de gevraagde twee uur. Het in de Uitnodigingsbrief aangekondigde onderdeel over burger(be)raden komt daardoor te vervallen.. De mogelijke impact die dit onderwerp heeft op bestaande georganiseerde vormen van contact tussen gemeente en inwoners én op uw rollen als raad vraagt om een afzonderlijke dialoog tussen college en raad. Het college is graag bereid dit gesprek op basis van een nadere verkenning op een later moment met u te voeren.